Λόγω εργασιών αναβάθμισης η είσοδος στη σελίδα της ΜΟΔΙΠ δε θα είναι δυνατή το πρωϊ της Δευτέρας 3/10.

THE THEOLOGICAL TRENDS DURING THE OTTOMAN PERIOD

Course Information

TitleΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ / THE THEOLOGICAL TRENDS DURING THE OTTOMAN PERIOD
CodeTH277
FacultyTheology
SchoolPastoral and Social Theology
Cycle / Level1st / Undergraduate
Teaching PeriodSpring
CoordinatorAnna Karamanidou
CommonNo
StatusActive
Course ID60004777

Programme of Study: UPS of School of Pastoral and Social Theology

OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
CoreElective CoursesSpring-4

Programme of Study: UPS of School of Pastoral and Social Theology (2013-today)

OrientationAttendance TypeSemesterYearECTS
CoreElective CoursesSpring-4

Class Information

Academic Year2013 – 2014
Class PeriodSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
60033680
Type of the Course
 • Scientific Area
Mode of Delivery
 • Face to face
Digital Course Content
Language of Instruction
 • Greek (Instruction, Examination)
Learning Outcomes
The course Currents in Theology during the Ottoman Occupation is an optional course included in the Curriculum of the Department of pastoral and Social Theology.The course enables students to become acquainted with the social, multicultural dynamics of the era.
General Competences
 • Work in teams
 • Work in an international context
 • Work in an interdisciplinary team
 • Generate new research ideas
 • Appreciate diversity and multiculturality
 • Respect natural environment
 • Demonstrate social, professional and ethical commitment and sensitivity to gender issues
 • Advance free, creative and causative thinking
Course Content (Syllabus)
The course aims to formulate aclear picture of the conditions of the Church at the time, the theological ferment along with the trends and currents in Theology that developed in the Estern ORutodox Church. Furthermore, it offers an approach to issues pertaining to the ecclesiastical and social life of the Greeks under the Ottoman yoke. 1. Introduction-A general outline 2. The particularities of the relationship between Society and the Church during the Ottoman Occupation 3. Basic theological Currents 4. Western Theological trends and their impact on the East. 5. Ph ilokalia ( Love of the Beautiful) in the East. 6. Crypto- Christianity:The Hidden Christians 7. Faith Confessions 8. Lay preachers 9. The framework for the formation of the moral teaching of the Church during the Ottoman Occupation. 10. The Ten Commandments during the Ottoman Occupation. 11. The rise of Modern Greek Theology. 12. Project presentations. 13. Project presentations.
Keywords
Theology, Ottoman Occupation, Confession, The Ten Commandments, Philokalia, The West, preacher, teachings, Hidden Christian( Crypto –Christianity), Modern Greek Theology.
Educational Material Types
 • Book
Use of Information and Communication Technologies
Use of ICT
 • Use of ICT in Communication with Students
Description
annakarm@past.auth.gr
Course Organization
ActivitiesHours of InstructionTotal hours of instruction for the semester for lectures, labs, field etc. Does not include student preparation time.WorkloadTotal hours of student effort for the semester. Includes lectures, labs, field etc.CreditsThe ECTS credits of the respective educational activity. Every credit corresponds to a student workload of 25 to 30 hours.IndividualFor the learning activity cooperation between students is not requisiteTeamworkFor the learning activity the students cooperate in teamsErasmusThe learning activity is available to students of exchange programmes
Lectures39
Field trips and participation in conferences / seminars / activities6
Total45
Student Assessment
Student Assessment methods
 • Written Assignment (SummativeSummative assessment refers to the assessment of the learning and summarizes the development of learners at a particular time.)
 • Oral Exams (SummativeSummative assessment refers to the assessment of the learning and summarizes the development of learners at a particular time.)
 • Performance / Staging (FormativeFormative assessment is a range of formal and informal assessment procedures employed by teachers during the learning process in order to modify teaching and learning activities to improve student attainment.)
Bibliography
Course Bibliography (Eudoxus)
B. Καλλιακμάνης, Θεολογικά ρεύματα στη Τουρκοκρατία, Φιλοσοφική και Θεολογική Βιβλιοθήκη 62, εκδ. Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2009.
Additional bibliography for study
G. Podskalsky, Η ελληνική θεολογία επί Τουρκοκρατίας 1453-1821.Η Ορθοδοξία στη σφαίρα της επιρροής των δυτικών δογμάτων μετά τη Μεταρρύθμιση, έκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2005.
Last Update
13-09-2013

Beta Edition
Copyright © 2012 • Aristotle University of Thessaloniki