ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / QUALITIVE AND QUANTITATIVE METHODS OF DATA ANALYSIS
Τίτλος στα ΙταλικάQUALITIVE AND QUANTITATIVE METHODS OF DATA ANALYSIS
Κωδικός260-03
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνα Ευαγγέλου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID280007462

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2011 – 2012
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
280087390
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 260-01 ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
 • 260-02 ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • 260-04 Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 • 260-05 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Εξαιρετική ικανότητα κατανόησης κειμένων ακαδημαϊκής αγγλικής γλώσσας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ανάπτυξη ικανότητας κατανόησης, σχεδιασμού, πραγματοποίησης και αξιολόγησης ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών στις ανθρωπιστικές επιστήμες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Παρουσίαση μεθόδων ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες, στις σπουδές πολιτισμού, την γλωσσολογία και τα μεταφραστικά φαινόμενα/ Εισαγωγή στα φιλοσοφικά θεμέλια, τις προσεγγίσεις και τις μεθόδους που σχετίζονται με τις ποσοτικές και τις ποιοτικές έρευνες/ Κριτική συζήτηση επι παραδειγμάτων ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών/
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαδραστικά και ενημερωτικά με εξατομίκευση ή ομαδική διάδραση. Συντονισμός απο την διδάσκουσα.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις12
Σεμινάρια12
Εργαστηριακή Άσκηση30
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων36
Φροντιστήριο35
Σύνολο125
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ατομική και συλλογική συμμετοχή σε έρευνες συλλογής δεδομένων ή αξιολόγηση άλλων ερευνών ή υπηρεσίες συλλογής δεδομένων και επεξεργασίας τους στο πλαίσιο ενδιαφέροντος που εκφράζουν μή κερδοσκοπικοί φορείς [ομαδική εργασία σε πραγματικό χρόνο 50% και ατομική εργασία σε πλατφόρμες 50%]
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
δεν ισχύει για τα μεταπτυχιακά προγράμματα
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82 http://iparxismos.blogspot.com/2010/11/blog-post_30.html http://sciencearchives.wordpress.com/tag/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1/ http://dpms.csd.auth.gr/stuff/eis-meth-er.pdf http://www.wordreference.com/gren/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1 http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%AF%CE%B1 correspondence http://www.theoryofknowledge.info/theories-of-perception/naive-realism/ naive realism http://plato.stanford.edu/entries/rationalism-empiricism/ http://sciencearchives.wordpress.com/2011/05/25/%CF%8C-4/ http://www.scribd.com/doc/34173050/Sorokin-Dynamics-Vol-II-Ch-07-Fluctuation-of-Ideational-and-Sensate-Form-of-Ethical-and-Juridical-Culture-Mentality-Part-II κοινωνικός σχετικισμός http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=841&Itemid=29 http://users.sch.gr/kassetas/scripta39.htm http://researchteamuniversalshb.blogspot.com/2010/04/h.html υποθετικο-επαγωγισμός http://www.gkesisoglou.gr/2011/11/16/seikkula/ ---- Απο έγγραφα μαθήματος στην πλατφόρμα eclass ITL 157 1.Mikros.pdf 432.93 KB 12.04.2011 2.Frantzi.Corpus_Linguistics1.doc 99.5 KB 12.04.2011 3.Tzani.method.pdf υποχρεωτικο 928.43 KB 12.04.2011 4.Xydopoulos.glossologos_leaflet_a5.pdf 111.01 KB 12.04.2011 5. Papadopoulou.et.al.Tracing ideology by means of CDA and QCA in textbooks for literacy.pdf 188.95 KB 12.04.2011 6.Tsekeris.methodology.pdf υποχρεωτικο 551.81 KB 12.04.2011 7.workshop@mikros.pdf 1.43 MB 12.04.2011
Τελευταία Επικαιροποίηση
Εαρινή Περίοδος 2011