Introduction to Political Economy

Informationen zur Lehrveranstaltung
TitelΕισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία / Introduction to Political Economy
CodeΚΥ0404
Cycle / Level1. Grund- und Hauptstudiengang, 2. Magisterstudiengang
SemesterSpring
CoordinatorEirini Ozouni
CommonJa
StatusInactive
Course ID100001007

Studienplan: PPS Tmīma Politikṓn Epistīmṓn (2014-sīmera)

Registered students: 194
FachrichtungForm des KursbesuchsSemesterJahrECTS
KORMOSYPOCΗREŌTIKO425

Informationen zur Veranstaltung
Akademisches Jahr2017 – 2018
KurslehrdauerSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Total Hours39
Class ID
600099844
Course Type 2016-2020
 • Grundlagenkenntnisse
Veranstaltungstyp
 • Persönliche Anwesenheit
Elektronischer Zugang zu Unterrichtsmaterialien
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Sprache
 • Griechisch (Lehre, Prüfung)
 • Englisch (Prüfung)
 • Französisch (Prüfung)
Allgemeine Kompetenzen
 • Anwendung des Wissens in der Praxis
 • Recherche, Analyse und Verarbeitung von Daten und Informationen mittels der Verwendung technologischer Medien
 • Autonomes Arbeiten
 • Gruppenarbeit
 • Kritik und Selbstkritik
 • Förderung des freien, kreativen und induktiven Denkens
Lehrmaterialien
 • Buch
 • Skript
 • Interaktive Übungen
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie
IKT-Nutzung
 • Einsatz von IKT in der Lehre
 • Einsatz von IKT in der Bewertung der Studierenden
Unterrichtsorganisation
ActivitiesArbeitsbelastungECTSEinzelarbeitGruppenarbeitErasmus
Vorlesungen401.5
Rezeption/ Analyse von Texten401.5
Prüfung57.52.1
Total137.55
Bewertung der Studierenden
Beschreibung des Verfahrens
 • Schriftliche Prüf. mit ausführlichen Antworten auf Fragen (Entwicklung)
 • Schriftliche Prüfung mit Problemlösung (Entwicklung)
 • Sonstiges / Sonstige (Entwicklung)
Empfohlene Bibliographie
zum Kurs (Eudoxos)
1) Heilbroner, R. (1953). Οι Φιλόσοφοι του Οικονομικού Κόσμου: Η Ζωή και οι Ιδέες τους. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική [2000]. 2) Χατζηκωνσταντίνου, Γ. (2009). Το Οικονομικό Σύστημα και η Εξέλιξή του: Από τον Adam Smith στην Εποχή της Νεοφιλελεύθερης Παγκοσμιοποίησης. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
Weitere Bibliographie
Armstrong, P., Glyn, A. and Harrison, J. (1991). Capitalism since 1945. Oxford: Blackwell. Askenazy, P. et al. (2011). Μανιφέστο των Ανήσυχων Οικονομολόγων – Κρίση και Χρέη στην Ευρώπη: 10 Μύθοι και 22 Μέτρα που Προτείνουμε για να Βγούμε από την Κρίση. Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις. Baran, P. (1957). Η Πολιτική Οικονομία της Ανάπτυξης. Αθήνα: Εκδόσεις Κάλβος [1977]. Baran, P. & Sweezy, P. (1966). Μονοπωλιακός Καπιταλισμός: Ανατομία του Ιμπεριαλισμού. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. Βαρουφάκης, Γ. (¨2012). Παγκόσμιος Μινώταυρος: Οι Πραγματικές Αιτίες της Οικονομικής Κρίσης. Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη. Βλάχου, Α., Θεοχαράκης, Ν. και Μυλωνάκης, Δ. (επιμ.) (2011). Οικονομική Κρίση και Ελλάδα. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg – Επιστημονική Εταιρεία Πολιτικής Οικονομίας. Boyer, R. (1988). Η Θεωρία της Ρύθμισης: Κριτική Ανάλυση. Αθήνα: Εκδόσεις Εξάντας. Bruckner, P. (2002). Η Μιζέρια του Πλούτου: Η Θρησκεία της Αγοράς και οι Εχθροί της. Αθήνα: Εκδόσεις Αστάρτη. Chancellor, E. (2000). Η Άνοδος και η Πτώση των Χρηματιστηρίων: Μια Συνοπτική Ιστορία της Κερδοσκοπίας. Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη. Chang, H.-J. (2002). “An Institutionalist Political Economy Alternative to the Neoliberal Theory of the Market and the State”. Cambridge Journal of Economics, 26: 539-559. ——— (2011). 23 Αλήθειες που δεν Μας Λένε για τον Καπιταλισμό. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. Chomsky, N. (1999). Κέρδος και Πολίτης: Νεοφιλελευθερισμός και Παγκόσμια Τάξη. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. Dixon, K. (2000). Οι Ευαγγελιστές της Αγοράς. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Δουράκης, Γ. (2004). Ψηφιακή Τεχνολογία και Οικονομική Δυναμική: Το Παράδοξο της Παραγωγικότητας και του Οικονομικού Φιλελευθερισμού. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. ——— (2005). Νέες Μορφές Οργάνωσης: Η Αμφιλεγόμενη Δυναμική του Βιομηχανικού Καπιταλισμού στα Τέλη του 20ου και τις Αρχές του 21ου Αιώνα. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. ——— (2010). «Ξαναδιαβάζοντας τον Πλούτο των Εθνών». Πρόλογος στο: A. Smith (1776). Έρευνα για τη Φύση και τις Αιτίες του Πλούτου των Εθνών. Αθήνα: Εκδόσεις ΔΟΛ. ——— (2012). Διανομή του Εισοδήματος και Παραγωγικότητα ως Κοινωνικός Συσχετισμός Δύναμης: Κριτική Ανασύνθεση της Θεωρίας «Σύνθλιψης των Κερδών». Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Θύραθεν. Δουράκης, Γ. & Χατζηκωνσταντίνου, Γ. (2008). «Ο Αντιφιλελεύθερος και Αναχρονιστικός Χαρακτήρας του Νεοφιλελεύθερου Εκσυγχρονισμού: Μια Πολανιοκεϊνσιανή Ανάλυση», στο: Δουράκης Γ. κ. ά. (2008). Εναλλακτικές Προσεγγίσεις της Ανάπτυξης. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Durkheim, E. (1893). The Division of Labor in Society. New York: Free Press [1997]. Esping-Anderson, G. (1990). Οι Τρεις Κόσμοι του Καπιταλισμού της Ευημερίας. Cambridge: Polity Press. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα [2006]. Freeman, C. & Soete, L. (2000). Εργασία για Όλους ή Μαζική Ανεργία; Ψηφιακή Τεχνολογική Αλλαγή στον 21ο Αιώνα. Αθήνα: Εκδόσεις Θεμέλιο. Friedman, M. (1962). Καπιταλισμός και Ελευθερία. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδόπουλος [2012]. Friedman, M. & Friedman, R. (1990). Free to Choose. San Diego: Harcourt. Fukuyama, F. (1998). Εμπιστοσύνη: Οι Κοινωνικές Αρετές και η Δημιουργία της Ευημερίας. Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη. Galbraith, J.K. (1958). Η Κοινωνία της Αφθονίας. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. ——— (1967). Το Νέον Βιομηχανικόν Κράτος. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. ——— (1997). Η Καλή Κοινωνία. Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη. Gray, J. (1999). Απατηλή Αυγή: Οι Αυταπάτες του Παγκόσμιου Καπιταλισμού. Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις. Greider, W. (1999). Ο Μανιακός Καπιταλισμός. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. Hayek, F. (1944). Ο Δρόμος προς τη Δουλεία. Αθήνα: Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Επιμόρφωσης [1985]. ——— (1960). The Constitution of Liberty. Chicago: The University of Chicago Press. Harvey, D. (2007). Νεοφιλελευθερισμός: Ιστορία και Παρόν. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. Heilbroner, R. & Mildberg, W. (2010). Η Γένεση της Οικονομικής Κοινωνίας. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. Hilferding, R. (1910). Χρηματιστικό Κεφάλαιο. Αθήνα: Εκδόσεις Γκοβόστη – «Μπάϋρον». Huffschmid, J. (2006). Πολιτική Οικονομία των Χρηματιστηριακών Αγορών και Εναλλακτικές Στρατηγικές. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. Kay, J. (2007). Η Αλήθεια για τις Αγορές: Γιατί Λίγες Χώρες Είναι Πλούσιες και Πολλές Παραμένουν Φτωχές. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. Keynes, J. M. (1936). Η Γενική Θεωρία της Απασχόλησης, του Τόκου και του Χρήματος. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση [2002]. ——— (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. http://innovbfa.viabloga.com/files/JM_Keynes___Livre___The_general_theory_of_employment_interest_and_money___1936.pdf Κορλίρας, Π. (2003). Η Αναζήτηση της Οικονομικής Τάξης: Δοκίμια στη Φιλοσοφία και στην Ιστορία της Πολιτικής Οικονομίας. Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη. Krugman, P. (2009). Η Κρίση του 2008 και η Επιστροφή των Οικονομικών της Ύφεσης. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. ——— (2012). Τέλος στην Ύφεση, Τώρα! Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις. Landes, D. (2005). Ο Πλούτος και η Φτώχεια των Εθνών: Γιατί Μερικά Έθνη Είναι Τόσο Πλούσια και Μερικά Τόσο Φτωχά. Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη. Lazonick, W. (2001). Η Οργάνωση των Επιχειρήσεων και ο Μύθος της Οικονομίας της Αγοράς. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Lefebvre, H. (2007). Ο Μαρξισμός. Αθήνα: Εκδόσεις ΔΟΛ. Luttwak, E. (2003). Αχαλίνωτος Καπιταλισμός: Νικητές και Ηττημένοι της Παγκόσμιας Οικονομίας. Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη. Marx, K. (1858). Grundrisse – Βασικές Γραμμές της Κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας (3 τόμοι). Αθήνα: Εκδόσεις Στοχαστής. http://bhxospan.blogspot.gr/2011/10/grundrisse.html ——— (1863). Θεωρίες για την Υπεραξία (Τέταρτος Τόμος του «Κεφαλαίου») (3 τόμοι). Αθήνα: Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή. http://karlmarxkefalaio.wordpress.com/ ——— (1867). Το Κεφάλαιο: Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας (3 τόμοι). Αθήνα: Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή. http://karlmarxkefalaio.wordpress.com/ Marx, K. & Engels, F. (1848). Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος. http://ergatis.files.wordpress.com/2010/02/marx-engels-manifesto-tou-kommounistikou-kommatos1.pdf Mathiot, J. (1997). Άνταμ Σμιθ: Φιλοσοφία και Οικονομία. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Mattic, P. (1978). Μαρξ και Κέινς: Τα Όρια της Μεικτής Οικονομίας. Αθήνα: Εκδόσεις Οδυσσέας (αγγλική έκδοση: Marx and Keynes: The Limits of the Mixed Economy. Boston: Extending Horizons Books/Porter Sargent Publisher). http://www.marxists.org/archive/mattick-paul/1969/marx-keynes/index.htm Passet, R. (2004). Η Νεοφιλελεύθερη Αυταπάτη. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. Polanyi, K. (1944). Ο Μεγάλος Μετασχηματισμός: Οι Πολιτικές και Κοινωνικές Απαρχές του Καιρού μας. Σκόπελος: Εκδόσεις Νησίδες. ——— (1957). «Η Οικονομία ως Θεσμοθετημένη Διαδικασία», στο: Σ. Κονιόρδος (επιμ.) (2006). Κείμενα Οικονομικής Κοινωνιολογίας. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. Piketty, T. (2007). Η Οικονομία των Ανισοτήτων. Αθήνα: Εκδόσεις Πόλις. Samuelson, P. & Nordhaus, W. Οικονομική (16η έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Schumpeter, J. (1942). Καπιταλισμός, Σοσιαλισμός και Δημοκρατία. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση [2007]. Sen, A. (2000). Για την Ηθική και την Οικονομία. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. ——— (2006). Η Ανάπτυξη ως Ελευθερία. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. Skidelsky, R. (2012). Keynes: Επιστροφή στη Διδασκαλία του. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. Smith, A. (1776). Έρευνα για τη Φύση και τις Αιτίες του Πλούτου των Εθνών. Αθήνα: Εκδόσεις ΔΟΛ [2010]. Sombart, W. (1913). Luxury and Capitalism. Ann Arbor: University of Michigan Press [1967]. Stiglitz, J. (2011). Ο Θρίαμβος της Απληστίας: Η Ελεύθερη Αγορά και η Κατάρρευση της Παγκόσμιας Οικονομίας. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδόπουλος. Sweezy, P. (1942). Η Θεωρία της Καπιταλιστικής Ανάπτυξης: Αρχές της Μαρξιστικής Πολιτικής Οικονομίας. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg [2004]. Tapscott, D. (1996). Η Ψηφιακή Οικονομία: Υποσχέσεις και Κίνδυνοι στην Εποχή της Δικτυακής Ευφυΐας. Αθήνα: Εκδόσεις Leader Books. Veblen, T. (1899). Η Θεωρία της Αργόσχολης Τάξης: Η Οικονομική Μελέτη των Θεσμών. Αθήνα: Εκδόσεις Κάλβος [1982]. Weber, M. (1905). Η Προτεσταντική Ηθική και το Πνεύμα του Καπιταλισμού. Αθήνα: Εκδόσεις Κάλβος [1978] και Εκδόσεις Gutenberg [1997]. Ψαλιδόπουλος, Μ. (1999). Πολιτική Οικονομία και Έλληνες Διανοούμενοι: Μελέτες για την Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης στη Σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα: Τυπωθήτω – Δαρδανός.
Last Update
20-03-2017