Αcquisition, processing and management of environmental data

Informationen zur Lehrveranstaltung
TitelΑπόκτηση, επεξεργασία και διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων / Αcquisition, processing and management of environmental data
CodeΠΠΒΑΑ04
Cycle / Level2. Magisterstudiengang , 3. Promotionsstudiengang
SemesterWinter
CommonJa
StatusInactive
Course ID600001533

Informationen zur Veranstaltung
Akademisches Jahr2017 – 2018
KurslehrdauerWinter
Faculty Instructors
Class ID
600111677
KursDozenten/-innen
1. ΠΠΒΑΑ04Maria Lazaridou, Margaritis Vafeiadis, Ioannis Yfantis
Course Type 2016-2020
 • Grundlagenkenntnisse
 • Allgemeinwissen
 • Entwicklung von Fertigkeiten
Veranstaltungstyp
 • Persönliche Anwesenheit
Elektronischer Zugang zu Unterrichtsmaterialien
Sprache
 • Griechisch (Lehre, Prüfung)
Allgemeine Kompetenzen
 • Anwendung des Wissens in der Praxis
 • Recherche, Analyse und Verarbeitung von Daten und Informationen mittels der Verwendung technologischer Medien
 • Entscheidungsfähigkeit
 • Autonomes Arbeiten
 • Gruppenarbeit
 • Arbeit in einem internationalen Umfeld
 • Arbeit in einem multidisziplinären Umfeld
Lehrmaterialien
 • Buch
 • Skript
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie
IKT-Nutzung
 • Einsatz von IKT in der Lehre
 • Einsatz von IKT in der Laborausbildung
 • Einsatz von IKT in der Bewertung der Studierenden
Unterrichtsorganisation
ActivitiesArbeitsbelastungECTSEinzelarbeitGruppenarbeitErasmus
Vorlesungen1536.1
Laborübung301.2
Rezeption/ Analyse von Texten90.4
Erstellen einer Arbeit / v. Arbeiten301.2
Prüfung30.1
Total2259
Bewertung der Studierenden
Beschreibung des Verfahrens
 • Schriftliche Prüfung mit Multiple-Choice-Fragen (Entwicklung, Endnote)
 • Schriftliche Prüfung mit kurzen Antworten auf Fragen (Entwicklung, Endnote)
 • Schriftliche Prüfung mit Problemlösung (Entwicklung)
Last Update
19-12-2016