Ζoology

Informationen zur Lehrveranstaltung
TitelΖΩΟΛΟΓΙΑ / Ζoology
Code002Ε
Cycle / Level1. Grund- und Hauptstudiengang
SemesterSpring
CommonNein
StatusAktiv
Course ID420000002

Studienplan: PPS Tmīmatos Dasologías kai Fysikoý Perivállontos (2009-2019)

Registered students: 135
FachrichtungForm des KursbesuchsSemesterJahrECTS
KORMOSWahlveranstaltung213

Informationen zur Veranstaltung
Akademisches Jahr2018 – 2019
KurslehrdauerSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600130586
Veranstaltungstyp
 • Persönliche Anwesenheit
Elektronischer Zugang zu Unterrichtsmaterialien
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Sprache
 • Griechisch (Lehre, Prüfung)
Allgemeine Kompetenzen
 • Anwendung des Wissens in der Praxis
 • Arbeit in einem internationalen Umfeld
 • Arbeit in einem multidisziplinären Umfeld
 • Produktion von neuen Forschungsideen
 • Respekt gegenüber der Umwelt
 • Förderung des freien, kreativen und induktiven Denkens
Lehrmaterialien
 • Skript
 • Interaktive Übungen
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie
IKT-Nutzung
 • Einsatz von IKT in der Lehre
 • Einsatz von IKT in der Bewertung der Studierenden
Unterrichtsorganisation
ActivitiesArbeitsbelastungECTSEinzelarbeitGruppenarbeitErasmus
Vorlesungen782.6
Prüfung120.4
Total903
Bewertung der Studierenden
Beschreibung des Verfahrens
 • Schriftliche Prüfung mit Multiple-Choice-Fragen (Entwicklung, Endnote)
 • Schriftliche Prüfung mit kurzen Antworten auf Fragen (Entwicklung, Endnote)
Empfohlene Bibliographie
zum Kurs (Eudoxos)
Λαζαρίδου-Δημητριάδου, Μ. (2004) Γενική Ζωολογία. Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη. Lazaridou-Dimitriadou, M. (2004) General Zoology. Giahoudi Publishers, Thessaloniki
Weitere Bibliographie
Hickman, C.P., Roberts, L.S. & Larson, A. (2003) Ζωολογία: Ολοκληρωμένες Αρχές. Εκδόσεις ΙΩΝ, Επιμέλεια Ελληνικής έκδοσης Μαρία Αποστολοπούλου. Αθήνα.
Last Update
17-09-2018