PREVENTION POLICIES OF ADDICTIONS, EARLY INTERVENTION AND HEALTH EDUCATION

Informationen zur Lehrveranstaltung
TitelΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ / PREVENTION POLICIES OF ADDICTIONS, EARLY INTERVENTION AND HEALTH EDUCATION
CodeΠΥ02
Interdepartmental ProgrammeDPMS Poinikó Díkaio kai Exartīseis (2018-sīmera)
Collaborating Schools
Cycle / Level2. Magisterstudiengang
SemesterWinter
CommonNein
StatusAktiv
Course ID600003022

Studienplan: DPMS Poinikó Díkaio kai Exartīseis (2018-sīmera)

Registered students: 61
FachrichtungForm des KursbesuchsSemesterJahrECTS
KORMOSYPOCΗREŌTIKO117.5

Informationen zur Veranstaltung
Akademisches Jahr2018 – 2019
KurslehrdauerWinter
Faculty Instructors
Instructors from Other Categories
 • Gerasimos Papanastasatos
Class ID
600134357
Course Type 2016-2020
 • Wissenschaftlicher Fachbereich
Veranstaltungstyp
 • Persönliche Anwesenheit
Elektronischer Zugang zu Unterrichtsmaterialien
Sprache
 • Griechisch (Lehre, Prüfung)
Allgemeine Kompetenzen
 • Anwendung des Wissens in der Praxis
 • Recherche, Analyse und Verarbeitung von Daten und Informationen mittels der Verwendung technologischer Medien
 • Anpassung an neue Situationen
 • Entscheidungsfähigkeit
 • Autonomes Arbeiten
 • Gruppenarbeit
 • Arbeit in einem multidisziplinären Umfeld
 • Produktion von neuen Forschungsideen
 • Respektieren von Vielfalt und Multikulturalität
 • Soziale, berufliche und ethische Verantwortung und Sensibilität gegenüber Geschlechterfragen
 • Kritik und Selbstkritik
 • Förderung des freien, kreativen und induktiven Denkens
Lehrmaterialien
 • Skript
 • Audio
 • Multimedia-Materialien
 • Interaktive Übungen
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie
IKT-Nutzung
 • Einsatz von IKT in der Lehre
 • Einsatz von IKT in der Bewertung der Studierenden
Unterrichtsorganisation
ActivitiesArbeitsbelastungECTSEinzelarbeitGruppenarbeitErasmus
Vorlesungen883.5
Rezeption/ Analyse von Texten502
Prüfung502
Total1887.5
Bewertung der Studierenden
Beschreibung des Verfahrens
 • Schriftliche Prüfung mit Multiple-Choice-Fragen (Endnote)
 • Schriftliche Prüfung mit kurzen Antworten auf Fragen (Endnote)
Empfohlene Bibliographie
zum Kurs (Eudoxos)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ν., Η καταστολή της διάδοσης των ναρκωτικών στην Ελλάδα, εκδ. Σάκκουλα, 4η έκδ., 2014
Weitere Bibliographie
Aitkin, P. et.al. (1987). Children’s awareness of cigarette adverts and brand imagery. British Journal of Addiction, 82, 615-622. Aseltine, R.H. & Gore, S.L. (2000). The variable effects of stress on alcohol use from adolescence to early adulthood. Substance Use and Misuse. 35, 643-668. Bock, S., & Borders, C. (2012). Effective practices/interventions for students with emotional and behavioral disorders. Advances in Special Education, 23, 61-82. Bray, J.H., Adams, J., Getz, G. & Baer, P.E. (2001). Developmental family and ethnic influences on adolescent alcohol usage: a growth curve approach. Journal of Family Psychology, 15, 301-314. Brook, J.S., Brook, D.W., De La Rosa, M., Whiteman, M., Johnson, E. & Montoya, I. (2001). Adolescent illegal drug use: The impact of personality, family and environmental factors. Journal of Behavioral Medicine, 24, 183-203. Chadwick, S. (2014). Social and emotional resilience. In S. Chadwick (Εd.), Impacts of Cyberbulling, Building Social and Emotional Resilience in Schools (31-55). Springer Briefs in Education. Coomber, R., Morris, C. & Dunn, L. (2001) How the media do drugs: quality control and the reporting of drug issues in the UK print media. International Journal of Drug Policy, 11, 217-225. Conduct Problems Prevention Research Group (2011). The effects of the Fast Track preventive intervention on the development of conduct disorder across childhood. Child Development, 82, 331-345. Dawes MA, Antelman SM, Vanyukov MM, Giancola P, Tarter RE, Susman EJ, Mezzich A, Clark DB (2000). Developmental sources of variation in liability to adolescent substance use disorders. Drug and Alcohol Dependence, 61 3-14. Frick, J. (2006). Developmental pathways to conduct disorder. Child and adolescent Psychiatric Clinics of North America, 15, 311-331. Schaps, E. J., R. D. Bartolo, J. Moskowitz, C. S. Palley, and S. Churgin, (1981). A review of 127 drug abuse prevention program evaluations, Journal of Drug Issues, 11:17-43; Goldner, L., & Scharf, M. (2013). Attachment security, personality and adjustment of elementary school children. The Journal of Genetic Psychology, 174, 479-493. Khanlou, N., & Wray, R. (2014). A whole community approach toward child and youth resilience promotion: a review of resilience literature. International Journal of Mental Health and Addiction, 12, 64–79. Leidy, M., Guerra, N., & Toro, R. (2012). Positive parenting, family cohesion and child social competence among immigrant Latino families. Journal of Latina Psychology, 1, 3-13. Simpson, R., & Mundschenk, N. (2012). Inclusion and students with emotional and behavioral disorders. Advances in Special Education, 23, 1-22. Singh, G., & Dawar, S. (2013). Emotional maturity and parent child relationship as predictors of mental health of adolescents. International Multidisciplinary Research Journal, 9, ISSN 2321-0397 (online). Tsiboukli, A. (2000). Assessing the training needs of professional working in the field of drug abuse treatment and prevention in Greece. ITACA, Vol. V, No. 2, 13-24. Ελληνόγλωσση: Henderson, N. (2008). Σχολεία που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα. Αθήνα: Τυπωθήτω. Κοκκέβη, Α., Φωτίου, Α., Ξανθάκη, Μ., Καναβού, Ε. (2011). Εξαρτησιογόνες ουσίες στην εφηβεία. ΕΠΙΨΥ, Πανελλήνια έρευνα στους μαθητές 2010 - HBSC Κουρκούτας, Η. (2011). Προβλήματα συμπεριφοράς στα παιδιά: παρεμβάσεις στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος. Κορνηλάκη, Α., Κυπριωτάκη, Μ. & Μανωλίτσης, Γ. (2010). Πρώιμη παρέμβαση. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο. Μάτσα, Κ. (2011). "Παιδιά εξαρτημένων γονέων. Ο γονεϊκός δεσμός και οι "σημαντικοί άλλοι"." Τετράδια Ψυχιατρικής 3(115): 20-25. Ματσόπουλος, Α. (2011). Από την ευαλωτότητα στην ψυχική ανθεκτικότητα: εφαρμογές στο σχολικό πλαίσιο και στην οικογένεια. Αθήνα: Παπαζήσης. Σμυρνάκη, Μ. (2011). Πρόληψη μαθητικής παραβατικότητας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Οι απόψεις δασκάλων, εκπαιδευμένων σε προγράμματα αγωγής υγείας, για την πρόληψη μαθητικών παραβατικών συμπεριφορών στο δημοτικό σχολείο και το ρόλο του δασκάλου σε αυτήν. Εξαρτήσεις 18: 30-44. Τσούνης, Α. (2012). Οι εφαρμογές πρωτογενούς πρόληψης για τα ναρκωτικά σε Ελλάδα και Ολλανδία: Συγκριτική Μελέτη, Εξαρτήσεις, Τεύχος 20, 92-114. Περιοδικό Εξαρτήσεις (2010), Ειδικό Τεύχος: Η πρόληψη στο ΚΕΘΕΑ, Εξαρτήσεις, Τεύχος 16, σελ. 21-100.
Last Update
13-12-2017