INTRODUCTION TO GROUP PSYCHOLOGY

Informationen zur Lehrveranstaltung
TitelΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ / INTRODUCTION TO GROUP PSYCHOLOGY
CodeΣΓ0200
Cycle / Level1. Grund- und Hauptstudiengang
SemesterWinter/Sommer
CoordinatorKonstantina Ritsatou
CommonNein
StatusAktiv
Course ID120000502

Studienplan: PPS Tmīmatos THeátrou (2019-sīmera)

Registered students: 0
FachrichtungForm des KursbesuchsSemesterJahrECTS
KORMOSYPOCΗREŌTIKO745

Informationen zur Veranstaltung
Akademisches Jahr2019 – 2020
KurslehrdauerSpring
Faculty Instructors
Weekly Hours3
Class ID
600160190
Course Type 2016-2020
 • Grundlagenkenntnisse
 • Allgemeinwissen
 • Wissenschaftlicher Fachbereich
Veranstaltungstyp
 • Persönliche Anwesenheit
Elektronischer Zugang zu Unterrichtsmaterialien
Sprache
 • Griechisch (Lehre, Prüfung)
Allgemeine Kompetenzen
 • Anwendung des Wissens in der Praxis
 • Anpassung an neue Situationen
 • Entscheidungsfähigkeit
 • Autonomes Arbeiten
 • Gruppenarbeit
 • Arbeit in einem internationalen Umfeld
 • Arbeit in einem multidisziplinären Umfeld
 • Produktion von neuen Forschungsideen
 • Respektieren von Vielfalt und Multikulturalität
 • Respekt gegenüber der Umwelt
 • Soziale, berufliche und ethische Verantwortung und Sensibilität gegenüber Geschlechterfragen
 • Kritik und Selbstkritik
 • Förderung des freien, kreativen und induktiven Denkens
Lehrmaterialien
 • Buch
 • Skript
 • Multimedia-Materialien
 • Interaktive Übungen
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie
IKT-Nutzung
 • Einsatz von IKT in der Lehre
 • Einsatz von IKT in der Bewertung der Studierenden
Unterrichtsorganisation
ActivitiesArbeitsbelastungECTSEinzelarbeitGruppenarbeitErasmus
Vorlesungen391.6
Rezeption/ Analyse von Texten592.4
Prüfung241.0
Total1224.9
Bewertung der Studierenden
Beschreibung des Verfahrens
 • Schriftliche Prüfung mit kurzen Antworten auf Fragen (Endnote)
 • Schriftliche Prüf. mit ausführlichen Antworten auf Fragen (Entwicklung)
 • Schriftliche Prüfung mit Problemlösung (Entwicklung)
Empfohlene Bibliographie
zum Kurs (Eudoxos)
1. Κωνσταντίνος Μπακιρτζής, Η δυναμική της αλληλεπίδρασης στην επικοινωνία. Κριτική παρουσίαση της συμβολής των Kurt Lewin, Jakob Moreno και Karl Rogers, Gutenberg, Αθήνα 1996, (κωδικός βιβλιου στον Εύδοξο: 31485). 2. Κλήμης Ναυρίδης, Ψυχολογία των ομάδων. Κλινική ψυχοδυναμική προσέγγιση, Παπαζήσης, Αθήνα 2005 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 30507). 3. Michel Lobrot, Αντι-Φρουντ, Gutenberg, Αθήνα 1999, (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 31096)
Weitere Bibliographie
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αρχοντάκη Ζ. - Φιλίππου Δ., 205 Βιωματικές ασκήσεις για εμψύχωση ομάδων, Αθήνα: Καστανιώτης 2003. «Αφιέρωμα στη μη Κατευθυντική-Παρεμβατική μέθοδο του Μ. Lobrot», Τετράδια Ψυχιατρικής, τ. 42, 1993. Γεώργας Δ., Κοινωνική Ψυχολογία: στάσεις, αντίληψη του προσώπου, στερεότυπα, επιθετικότητα, δυαδικές σχέσεις και επικοινωνία, τ. Α΄, Αθήνα 1986. Dalley Tessa, Caroline Case, Joy Schaverien, κ.ά., Νέοι δρόμοι στην ψυχοθεραπεία: Θεραπεία μέσω Τέχνης - Η εικαστική προσέγγιση, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 1998. Douglas Tom, Η επιβίωση στις ομάδες, Βασικές αρχές της συμμετοχής σε ομάδες, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 1997. Ευδοκίμου-Παπαγεωργίου Ράνια, Δραματοθεραπεία - Μουσικοθεραπεία, Η επέμβαση της τέχνης στην ψυχοθεραπεία, Θεωρία - Ασκήσεις - Εφαρμογές, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 1999. Girard Rene, Το εξιλαστήριο θύμα. Η βία και το ιερό, Αθήνα: Εξάντας 1991. Goffman E., Συναντήσεις. Δύο μελέτες στην κοινωνιολογία της αλληλεπίδρασης, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 1996. Goffman E., Η παρουσίαση του εαυτού στην καθημερινή ζωή, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2006. Hogg M. A. – G. M. Vaughan, Κοινωνική Ψυχολογία, επιμ. Α. Χαντζή, Αθήνα: Gutenberg 2010. Jennings Sue, Ase Minde, Νέοι δρόμοι στην ψυχοθεραπεία: Μάσκες της ψυχής - Εικαστικά και θέατρο στη θεραπεία, μτφ. Σκαρβέλη Γ., επιμ. Αναγνωστοπούλου Ν., Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 1996. Κοσμόπουλος Α. - Μουλαδούδης Γ., Ο Carl Rogers και η πρωσοποκεντρική του θεωρία για την ψυχοθεραπεία και την εκπαίδευση, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 2003. Λαμνίδης Ν., «Η χρήση της Ψυχανάλυσης στην ομαδική ανάλυση», Κλινική Ψυχοδυναμική, Αθήνα, τ. 1, 1997, σ. 45-70. Landy J. Robert, Προσωπικότητα και προσωπείο, Ο Ρόλος στο Δράμα, τη Θεραπεία και την καθημερινότητα, επιμ. Κρασανάκης Στέλιος, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 2001. Λουμπράνο-Κωτούλα Κλορίνα και Κόμη Μαριλένα, Η ομάδα, το Σώμα και η Ψυχοθεραπεία, Η ομαδική Σωματική Ψυχοθεραπεία: Θεωρίες, Δυναμική και Πρακτική, Αθήνα: Θυμάρι 2006. Maisonneuve Jean, Εισαγωγή στην Ψυχοκοινωνιολογία, Αθήνα: Τυπωθήτω 2001. Μπακιρτζής Κ., «Από το Δημοκρατικό ύφος ηγεσίας στη μη Κατευθυντικότητα του T-Group, ή η μη Κατευθυντική μέθοδος του Lewin», Τετράδια Ψυχιατρικής, τ. 42, 1993. Μπακιρτζής Κ., «Από τη δυαδική στην ομαδική συνάντηση, ή η μη Κατευθυντικότητα του Carl Rogers», Τετράδια Ψυχιατρικής, τ. 42, 1993. Μπακιρτζής Κ., Η Δυναμική της Αλληλεπίδρασης στην Επικοινωνία, Αθήνα: Gutenberg 1996. Ναυρίδης Κλ., Κλινική Κοινωνική Ψυχολογία, (περιλαμβάνονται επίσης κείμενα των Max Pages, Vincent de Gaulejac, Jacqueline Barus-Michel και Claude Revault d’ Allonnes), Αθήνα: Παπαζήση 1994. Ναυρίδης Κλ. - Χρηστάκης Ν. (επιμ.), Ταυτότητες. Ψυχοκοινωνική συγκρότηση, Αθήνα: Καστανιώτη 1997. Ναυρίδης Κλ., Ψυχολογία των ομάδων - Κλινική ψυχοδυναμική προσέγγιση, Αθήνα: Παπαζήση 2005. Pages Max, Ψυχοθεραπεία και πολυπλοκότητα, Αθήνα: Παπαζήση 1996. Πάξτον Ρόμπερτ, Η ανατομία του φασισμού, μτφ. Κατερίνα Χαλμούκου, Αθήνα: Κέδρος 2006 [2004]. Παπαστάμος Σ. (επιμέλεια-εισαγωγή), Σύγχρονες έρευνες στην Κοινωνική Ψυχολογία - Διομαδικές σχέσεις, μετ. Τριανταφυλλοπούλου Κ., Αθήνα: Οδυσσέας 1990. Ρήγα Α.-Β., «Το αρχαίο δράμα και η σχέση του με την ψυχανάλυση και το ψυχόδραμα», Η αρχαία Ελλάδα και ο σύγχρονος κόσμος, Πρακτικά 2ου Παγκόσμιου Συνεδρίου, Αρχαία Ολυμπία, 12-17 Ιουλίου 2002, Πανεπιστήμιο Πατρών, σ. 263-268. Rogers C., Ομάδες συνάντησης: αυτογνωσία, ψυχολογία των ομάδων, επικοινωνία, Αθήνα: Δίοδος 1991. Rogers C., Ένας τρόπος να υπάρχουμε, Αθήνα, Ερευνητές: 2006 Σαρρής Ν., Εισαγωγή στην Κοινωνιομετρία, στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία και στο Ψυχόδραμα, Αθήνα: Δανιάς 1995. Σπάρκς Κόλιν, Ποτέ ξανά. Πώς και γιατί να σταματήσουμε το φασισμό, χ. μτφ. Αθήνα: Κίνηση Απελάστε τον φασισμό 2012. Συλλογικό, Το Ψυχόδραμα. Θεωρία και πρακτική, πρόλογος Zerka T. Moreno, μετ. Αλεξάνδρα Πενταράκη, επιμ. Λία Ζωγράφου, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2002.
Last Update
03-03-2020