PEDAGOGY OF THEATRE: Theatre Education in Primary and Secondary Education

Informationen zur Lehrveranstaltung
TitelΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ι: Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / PEDAGOGY OF THEATRE: Theatre Education in Primary and Secondary Education
CodeΦΡ0204
Cycle / Level1. Grund- und Hauptstudiengang
SemesterWinter/Sommer
CoordinatorMyrto Pigkou repousi
CommonNein
StatusAktiv
Course ID600013836

Studienplan: PPS Tmīmatos THeátrou (2019-sīmera)

Registered students: 0
FachrichtungForm des KursbesuchsSemesterJahrECTS
KORMOSYPOCΗREŌTIKO745

Informationen zur Veranstaltung
Akademisches Jahr2019 – 2020
KurslehrdauerWinter
Faculty Instructors
Class ID
600160964
Course Type 2016-2020
 • Wissenschaftlicher Fachbereich
 • Entwicklung von Fertigkeiten
Veranstaltungstyp
 • Persönliche Anwesenheit
Elektronischer Zugang zu Unterrichtsmaterialien
Prerequisites
Required Courses
 • ΕΡ0202 ERGASTĪRIO 2: THEATROPAIDAGŌGIKES EFARMOGES I
 • ΦΡ0203 INTRODUCTION TO THE PEDAGOGY OF THEATRE
Allgemeine Kompetenzen
 • Anpassung an neue Situationen
 • Entscheidungsfähigkeit
 • Autonomes Arbeiten
 • Produktion von neuen Forschungsideen
 • Respektieren von Vielfalt und Multikulturalität
 • Soziale, berufliche und ethische Verantwortung und Sensibilität gegenüber Geschlechterfragen
 • Förderung des freien, kreativen und induktiven Denkens
Lehrmaterialien
 • Buch
 • Skript
 • Interaktive Übungen
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie
IKT-Nutzung
 • Einsatz von IKT in der Lehre
 • Einsatz von IKT in der Bewertung der Studierenden
Unterrichtsorganisation
ActivitiesArbeitsbelastungECTSEinzelarbeitGruppenarbeitErasmus
Vorlesungen261.0
Rezeption/ Analyse von Texten351.4
Erstellen einer Arbeit / v. Arbeiten361.4
Prüfung281.1
Total1255
Bewertung der Studierenden
Beschreibung des Verfahrens
 • Schriftliche Prüf. mit ausführlichen Antworten auf Fragen (Endnote)
 • Schriftliche Prüfung mit Problemlösung (Entwicklung)
Empfohlene Bibliographie
zum Kurs (Eudoxos)
Αυδή, Α. & Χατζηγεωργίου, Μ. (2007) Η τέχνη του Δράματος στην Εκπαίδευση. 48 προτάσεις για εργαστήρια θεατρικής αγωγής, Αθήνα: Μεταίχμιο. Κατσαρίδου, Μ. (2014) Η θεατροπαιδαγωγική μέθοδος, Θεσσαλονίκη: Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη
Weitere Bibliographie
Βιβλιογραφία στα Ελληνικά Άλκηστις, (1989) Το βιβλίο της δραματοποίησης, Αθήνα: Άλκηστις Άλκηστις, (2008) Μαύρη αγελάδα-άσπρη αγελάδα. Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση και διαπολιτισμικότητα, Αθήνα: Τόπος. Bruner, J. (1997) Πράξεις νοήματος, μτφρ. Η.Ρόκου-Γ.Καλομοίρης, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Bruner, J. (2004) Δημιουργώντας Ιστορίες, Νόμος, Λογοτεχνία, Ζωή, μτφρ. Β. Τσούρτου, Κ. Πολυδάκη, Γ. Κουγιουμτζάκης, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Γούναρη Π. & Γρόλλιος Γ. (2010) Κριτική Παιδαγωγική, Αθήνα: Gutenberg. Γραμματάς, Θ. (1996) Fantasy land. Θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό, Αθήνα: Τυπωθήτω. Γραμματάς, Θ. (1997) Θέατρο και παιδεία, Αθήνα: Τελέθριον. Γραμματάς, Θ. & Τζαμαργιάς, Τ. (2004) Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο, Αθήνα: Ατραπός. Γραμματάς, Θ. (2007) Η Σχολική Θεατρική Παράσταση, Οδηγός για Εκπαιδευτικούς, Αθήνα: Ατραπός. Ελένη, Ε. & Τριανταφυλλοπούλου Κ. (2004) Το εκπαιδευτικό θέατρο στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό, Αθήνα: Πατάκης. Ερίλ, Α. & Μεγκριέ, Ντ. (2000) Το θεατρικό παιχνίδι στο Νηπιαγωγείο, Αθήνα: Ντουντούμη. Έσσλιν, Μ. (2005) Μπρεχτ. Ο άνθρωπος και το έργο του, Αθήνα - Γιάννινα: Δωδώνη. Kempe, Α. (2001) Εκπαιδευτικό Δράμα και ειδικές ανάγκες, μτφρ. Α.Βεργιοπούλου, Αθήνα: Πατάκης. Κοντογιάννη, Α. (2012) Η Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο. Marshall, L. (2001) Το σώμα μιλά, Αθήνα: Κοαν. Ματσαγγούρας, Η. (2006) Στρατηγικές διδασκαλίας, Αθήνα: Gutemberg. Μώρου, Α. & Φραγκή, Μ. (1999) Θεατρική Αγωγή, Ενιαίο Πλαίσιο, Πρόγραμμα Σπουδών, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Μουδατσάκις, Τ. (1994) Η θεωρία του Δράματος στη σχολική πράξη. Το Θεατρικό Παιχνίδι. Η Δραματοποίηση, Αθήνα: Καρδαμίτσα. Ο’Sullivan, C. (2005) Σημειώσεις για το εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετησίου σεμιναρίου «Εκπαιδευτικό Δράμα: Βασικές αρχές, διαδικασία σχεδιασμού μαθημάτων και δυνατότητες», Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικού Δράματος. Παπαδόπουλος, Σ. (2007), Με τη Γλώσσα του Θεάτρου, Αθήνα: Κέδρος. Παρούση, Α. (2012) Κουκλοθέατρο στην Εκπαίδευση, Εκπαίδευση στο Κουκλοθέατρο, Αθήνα: Πλέθρον. Reble, A. (1990) Ιστορία της Παιδαγωγικής, μτφρ. Θ.Χατζηστεφανίδης & Σ. Χατζηστεφανίδου-Πολυζώη, Αθήνα: εκδ. Παπαδήμα. Rohrs, H. (1984) Το κίνημα της προοδευτικής εκπαίδευσης, μτφρ. Κ.Δεληκωσταντής-Σ.Μουζάκης, Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. Σέξτου, Π. (1998) Δραματοποίηση. Το βιβλίο του παιδαγωγού-εμψυχωτή, Αθήνα: Καστανιώτης. Σέξτου, Π. (2005), Θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα στα σχολεία, Αθήνα: Μεταίχμιο. Σέξτου, Π. (2007), Πρακτικές εφαρμογές θεάτρου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Μουσειακή Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Γλώσσα και Λογοτεχνία, Αθήνα: Καστανιώτη. Stanislavsky, K. (1959), Ένας ηθοποιός δημιουργείται, Αθήνα: Δραματική σχολή θεάτρου Χρ. Βαχλιώτη & Γκόνη. Τσιάρας, Α. (2014) Η αναπτυξιακή διάσταση της διδακτικής του δράματος στην εκπαίδευση. Αθήνα: Παπαζήσης. Vygotsky, L.S. (2000) Νους στην κοινωνία, (επιμ.) Σ. Βοσνιάδου, Αθήνα: Gutemberg. Woolland, B. (1999) Η διδασκαλία του Δράματος στο Δημοτικό Σχολείο, μτφρ. Ε.Κανηρά, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Φρέιρε, Π. (1977) Η αγωγή του καταπιεζόμενου, μτφρ. Γ. Κρητικός, Αθήνα: Κέδρος. Φρέιρε, Π. (2006) Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάσκουν, (επιμ.). Τ. Λιάμπας, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Βιβλιογραφία στα Αγγλικά Baldwin, P. (2012) With Drama in Mind, Real Learning in Imagined Worlds, London and New York: Continuum. Boal, A. (1979) Theatre of the Oppressed, London: Pluto Press. Boal, A. (1992) Games for Actors and Non Actors, London: Routledge. Boal, A. (1995) The Rainbow of desire, London: Routledge. Bolton, G. (1984) Drama as education, London: Longmans. Bolton, G. (1992) New perspectives οn Classroom Drama, London: Simon & Schuster. Bolton, G. (1998) Acting in Classroom Drama. A critical analysis, Trentham Books in association with the University of Central England. Booth, D. (1994) Story drama. Reading, writing and roleplaying across the curriculum, Ontario: Pembroke. Brandes, D. & Phillips, H. (1977) Gamesters Handbook, Cheltenham: Stanley Thornes. Boyd, W. & Rawson, W. (1965) The story of the New Education, London: Heinemann. Bowell, P. & Heap, B.S. (2001) Planning Process Drama, London: David Fulton Publishers. Bruner, J. και Haste, H. (1990) Making Sense, London: Routledge. Davis, D. (επιμ.) (2005) Edward Bond and the Dramatic Child. Edward Bond’s plays for young people, London: Trentham Books. Davis, D. & Lawrence, C. (1986) Gavin Bolton: Selected writings on drama in education, London: Longman. Fleming, M.(1994) Starting Drama Teaching, London: David Fulton Publ. Fleming, M. (1997) The art of drama teaching, London: David Fulton Publishers Fleming, M. (2001) Teaching Drama in Primary and Secondary Schools. An Integrated Approach, London: David Fulton Publ. Gillham, G. (1988) «What life is for. An analysis of D. Heathcote’s ‘Levels’ of Explanation”, Theatre and Education Journal, τ. 1. Grady, T. & O’ Sullivan, C. (επιμ.) (1998) “A head taller”. Developing a humanising curriculum through Drama, Birmingham: The University of Birmingham. Hagen, U. and Frankel H. (1973) Respect for acting, USA: MacMillan. Heathcote, D. & Bolton, G. (1995) Drama for learning: Dorothy Heathcote’s Mantle of the Expert approach to Education, Portsmouth, USA: Heinemann. Heathcote, D. (1990) Key Address, The Fight for Drama, the Fight for Education, NATD Conference, October 1989. Johnson, L. & O’ Neill, C. (1984) Dorothy Heatcote. Collected writings on education and Drama, London: Hutchinson. Kempe, Α. (1995) The GCSE Drama Coursebook, Stanley Thorns Publ. Laban, R. (1960) The Mastery of Movement, London: MacDonald & Evans. Lecoq, J. (2000) The Moving Body, London: Methuen. McCaslin, N. (1990) Creative Drama in the Classroom, California: Players Press Inc. McGregor, L., Tate, M. & Robinson, K. (1987) Learning through Drama, Report of the Schools Council Drama Teaching Project (10-16), London Heinemann Educational. Morgan, N. & Saxton, J. (1987) Teaching Drama. A mind of many wonders, London: Hutchinson. Neelands, J. (1984), Making sense of Drama, London: Heinemann. Neelands, J. (1997) Beginning Drama 11-14, London: David Falmer. Νeelands, J. & Goode, T. (2000) Structuring drama work, Cambridge: Cambridge University Press. Nicholson, H. (2005) Applied Drama. The Gift of Theatre, Hampshire: Palgrave, Macmillan. O’Neill, C. (1995), Drama Worlds: a framework for process drama, Portsmouth: Heinemann. O’Toole, J. (1992), The Process of Drama: Negotiating art and meaning, London: Routledge. O’Toole, J. & Haseman, B. (1988), Dramawise. An introduction to GCSE Drama, Oxford: Heinemann Educational. Preston-Dunlop, V. (1980) A Handbook for Dance in Education, U.K.: Longman. Schutzman, M. & Cohen-Cruz, J. (επιμ.) (1990) Playing Boal: theatre,therapy, activism, N.Y.: Routledge. Sherborne, V. (1990) Developmental Movement for Children, G.B.: Scotprint. Slade, P. (1954) Child Drama, University of London Press. Somers, J. (1994) Drama in the Curriculum, London: Cassel Educational. Spolin, V., (1986) Theater Games for the classroom, A Τeacher’s Handbook, Εvanston, Illinois: Northwestern University Press. Toye, N. & Prendiville, F. (2000) Drama and Traditional Story for the Early Years, London: Routledge/Falmer. Wagner, B.J. (1979) Dorothy Heathcote, Drama as a learning medium, London: Hutchinson Education. Way, B. (1967) Development through Drama, London: Longman. Ιστοσελίδες Όλα τα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας για όλες τις τάξεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http://dschool.edu.gr/ Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση www.theatroedu.gr Συναφή επιστημονικά περιοδικά Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance (UK) Journal for Drama in Education (UK) Drama Research: International Journal of Drama in Education (UΚ) Teaching Theatre Journal (USA) Applied Theatre Research (Aus) Εκπαίδευση και Θέατρο, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση.
Last Update
01-05-2017