INTRODUCTION TO THEATRE AND DRAMA EDUCATION

Informationen zur Lehrveranstaltung
TitelΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ / INTRODUCTION TO THEATRE AND DRAMA EDUCATION
CodeΕ.1.221
Cycle / Level1. Grund- und Hauptstudiengang
SemesterWinter
CoordinatorAntonios Lenakakis
CommonNein
StatusAktiv
Course ID80000283

Informationen zur Veranstaltung
Akademisches Jahr2023 – 2024
KurslehrdauerWinter
Faculty Instructors
Class ID
600244250
Course Type 2016-2020
 • Grundlagenkenntnisse
 • Allgemeinwissen
 • Wissenschaftlicher Fachbereich
 • Entwicklung von Fertigkeiten
Veranstaltungstyp
 • Persönliche Anwesenheit
Elektronischer Zugang zu Unterrichtsmaterialien
Erasmus
The course is also offered to exchange programme students.
Sprache
 • Griechisch (Lehre, Prüfung)
 • Deutsch (Lehre, Prüfung)
Allgemeine Kompetenzen
 • Recherche, Analyse und Verarbeitung von Daten und Informationen mittels der Verwendung technologischer Medien
 • Anpassung an neue Situationen
 • Entscheidungsfähigkeit
 • Autonomes Arbeiten
 • Gruppenarbeit
 • Arbeit in einem internationalen Umfeld
 • Arbeit in einem multidisziplinären Umfeld
 • Produktion von neuen Forschungsideen
 • Planung und Projektmanagement
 • Respektieren von Vielfalt und Multikulturalität
 • Respekt gegenüber der Umwelt
 • Soziale, berufliche und ethische Verantwortung und Sensibilität gegenüber Geschlechterfragen
 • Kritik und Selbstkritik
 • Förderung des freien, kreativen und induktiven Denkens
Lehrmaterialien
 • Buch
 • Skript
 • Audio
 • Multimedia-Materialien
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie
IKT-Nutzung
 • Einsatz von IKT in der Lehre
 • Einsatz von IKT in der Laborausbildung
 • Einsatz von IKT in der Bewertung der Studierenden
Unterrichtsorganisation
ActivitiesArbeitsbelastungECTSEinzelarbeitGruppenarbeitErasmus
Vorlesungen26
Rezeption/ Analyse von Texten20
Kunstworkshop30
Total76
Bewertung der Studierenden
Beschreibung des Verfahrens
 • Schriftliche Prüfung mit Problemlösung (Entwicklung, Endnote)
 • Öffentliche Präsentation (Entwicklung, Endnote)
Empfohlene Bibliographie
zum Kurs (Eudoxos)
1. Άλκηστις (2008) Μαύρη Αγελάδα – Άσπρη Αγελάδα. Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση και Διαπολιτισμικότητα. Αθήνα: Τόπος Κωδικός στον Εύδοξο: 8782 2. Γραμματάς, Θ. (1997) Fantasyland. Θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό. Αθήνα: Τυπωθήτω Κωδικός στον Εύδοξο: 31061
Weitere Bibliographie
Άλκηστις (2012) Το αυτοσχέδιο θέατρο στο σχολείο. Αθήνα: Πεδίο Άλκηστις (2012)Το βιβλίο της δραματοποίησης. Αθήνα: Πεδίο Άλκηστις (2012) Η δραματοποίηση για παιδιά. Αθήνα: Πεδίο Άλκηστις (2000) Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Αυγητίδου, Σ. (επιμ.) (2001) Το παιχνίδι. Σύγχρονες ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Τυπωθήτω Αυδή, Α. & Χατζηγεωργίου, Μ. (2007) Η τέχνη του δράματος στην εκπαίδευση. Αθήνα: Μεταίχμιο Beauchamp, Η. (1998) Τα παιδιά και το δραματικό παιχνίδι. Εξοικείωση με το θέατρο (μτφρ. Ε. Γιανίτσκα). Αθήνα: Τυπωθήτω Bergeret, L. (1988) Ψυχοκινητικά παιχνίδια για παιδιά από 2 ως 6 χρόνων. Αθήνα: Δίπτυχο Βίννικοτ, Ντ. (1979) Το παιχνίδι, το παιδί και η πραγματικότητα (μτφρ. Α. Γιαννακούλας). Αθήνα: Καστανιώτης Chauveld, M. V. (1998) Δραστηριότητες - διερευνήσεις - ανακαλύψεις για παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού. Αθήνα: Τυπωθήτω Γκόβας, Ν. (2003) Για ένα νεανικό δημιουργικό θέατρο. Ασκήσεις, παιχνίδια, τεχνικές. Ένα πρακτικό βοήθημα για εμψυχωτές θεατρικών ομάδων και εκπαιδευτικούς. Αθήνα: Μεταίχμιο Γραμματάς, Θ. (1999) Διδακτική του Θεάτρου. Αθήνα: Τυπωθήτω Γραμματάς, Θ. (2003) Θέατρο και Παιδεία. Αθήνα: Αυτοέκδοση Γραμματάς, Θ. (2004)Το θέατρο στο σχολείο. Μέθοδοι διδασκαλίας και εφαρμογής. Αθήνα: Ατραπός Γραμματάς, Θ. (2007) Η σχολική θεατρική παράσταση. Οδηγός για εκπαιδευτικούς. Αθήνα: Ατραπός Γραμματάς, Θ. & Τζαμαριάς Τ. (2004) Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο. Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα: Ατραπός Δαράκη, Π. (1995) Το προσχολικό παιδί και οι ανάγκες του. Αθήνα: Δωδώνη Deldime, R. (1996) Θέατρο για την Παιδική και Νεανική Ηλικία (μτφρ. Θ. Γραμματάς). Αθήνα: Τυπωθήτω Faur, G. & Lascar, S. (1988) Το Θεατρικό Παιχνίδι (μτφρ. Α. Στρουμπούλη). Αθήνα: Gutenberg Kempe, A. (επιμ.) (2005) Εκπαιδευτικό δράμα και ειδικές ανάγκες. Ένα εγχειρίδιο για δασκάλους σε γενικά και ειδικά σχολεία (μτφρ. Α. Βεργιοπούλου). Αθήνα: Πατάκης Λενακάκης, Α. (2008) Η Θεατροπαιδαγωγική ως νέο μοντέλο παρέμβασης στην αγωγή ατόμων με εμπόδια στη ζωή και στη μάθηση. Στο: Κουρκούτας Η./Chaertier J.P. (επιμ.) (2008): Παιδιά και έφηβοι με ψυχοκοινωνικές και μαθησιακές διαταραχές. Τοπίο, σσ. 455-470 Λενακάκης, Α. (2011) Οι αντιστάσεις μας στο ανοίκειο ως πρόκληση: Ευκαιρίες διαπολιτισμικής συνάντησης και επικοινωνίας μέσω Θεατροπαιδαγωγικής. Στο: Ανδρουλάκης Γ./Μητακίδου Σ./Τσοκαλίδου Ρ. (επιμ.) (2011) Σταυροδρόμι Γλωσσών & Πολιτισμών: Μαθαίνοντας εκτός σχολείου. Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου (σε ηλεκτρονική έκδοση). Θεσσαλονίκη: Πολύδρομο, Παιδαγωγική Σχολή Α.Π.Θ., σσ. 114-128. Μουδατσάκις, Τ. (1994) Η θεωρία του Δράματος στη σχολική πράξη. Το Θεατρικό Παιχνίδι. Η Δραματοποίηση. Αθήνα: Καρδαμίτσας Μουδατσάκις, Τ. (2005) Το θέατρο ως πρακτική τέχνη στην εκπαίδευση. Από τον Stanislavsky, τον Brecht και τον Grotowski στο σκηνικό δοκίμιο. Αθήνα: Εξάντας Παπαδόπουλος Σ. (2010) Παιδαγωγική Θεάτρου. Αθήνα: Κοντύλι Παπαθανασίου, Α. & Μπασκλαβάνη, Ο. (2001) Θεατροπαιχνίδια. Αθήνα: Κέδρος Σέργη, Λ. (1987) Δραματική έκφραση και αγωγή του παιδιού. Αθήνα: Gutenberg Τσιάρας, Α. (2007) Η θεατρική αγωγή στο δημοτικό σχολείο: Μια ψυχοκοινωνιολογική προσέγγιση. Αθήνα: Παπαζήσης Χρυσάφη, M. (1991) Το δραματικό παιχνίδι στην προσχολική ηλικία. Αθήνα: Σμυρνιωτάκης Wooland B., Η διδασκαλία του δράματος στο Δημοτικό Σχολείο. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 1999 (Χρήσιμες πληροφορίες για τα θεατροπαιδαγωγικά δρώμενα στην ιστοσελίδα: www.theatroedu.gr).
Last Update
25-05-2013