Είστε εδώ

Συνάντηση 13.07.2012

Την Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012, 12.00-14.00, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα της Συγκλήτου του ΑΠΘ ενημερωτική συνάντηση με τα ακόλουθα θέματα:

1. Παρουσίαση του Ατομικού Απογραφικού Δελτίου μέλους ΔΕΠ

Το Ατομικό Απογραφικό Δελτίο μέλους ΔΕΠ που αναπτύσσει η ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ και θα αποσταλεί άμεσα προς συμπλήρωση από τα μέλη ΔΕΠ, αποτελεί εξέλιξη του προτεινομένου από την ΑΔΙΠ, με σκοπό να συμβάλει στη συλλογή και την καταγραφή στοιχείων που είναι διάσπαρτα ή ανύπαρκτα κεντρικά στο ΑΠΘ.

2. Ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων: δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων

Η ηλεκτρονική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε το Εαρινό εξάμηνο για δεύτερη φορά στο ΑΠΘ, σε 34 από τα 39 Τμήματά του που έχουν τη δυνατότητα τεχνικά να την υποστηρίξουν (το Γενικό δεν έχει φοιτητές, η Γεωπονική και το Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής δεν έχουν το σύστημα της Cardisoft).

Αυτές τις ημέρες δίνεται πρόσβαση στα μέλη ΔΕΠ στα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αξιολογήσεις τους λαμβάνονται υπόψη, καθώς επίσης και να έχουν τη συνολική εικόνα της αξιολόγησης του Τμήματος.

Η ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ επιθυμεί να ακούσει τις απόψεις όλων των μονοτμηματικών Σχολών/Τμημάτων επί του συγκεκριμένου θέματος.

Στους παρακάτω συνδέσμους είναι διαθέσιμα: το κείμενο της εισήγησης της Προέδρoυ της ΜΟΔΙΠ, Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθηγήτριας Δέσπως Αθ. Λιάλιου, η παρουσίαση του Υπευθύνου Διασφάλισης Ποιότητας, κ. Κ. Αϊβαζίδη, για τα υπό συζήτηση θέματα, καθώς και η ηχογράφηση της συνάντησης.

         
 

Εισήγηση Προέδρου ΜΟΔΙΠ,
Καθηγήτριας Δέσπως Αθ. Λιάλιου, Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού

  0,57MB
         
1. Δ. Λιάλιου 00:36:39 33,5MB
2. Κ. Αϊβαζίδης - Ατομικό Απογραφικό Δελτίο μ. ΔΕΠ 00:23:26 32,1MB
3. Μέλη ΜΟΔΙΠ 00:29:48 40,9MB
4. Συζήτηση 00:37:43 51,8MB
5. Κ. Αϊβαζίδης - Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων 00:54:08 49,5MB
6. Συζήτηση 00:37:56 52,1MB
         
 

Παρουσίαση Κωνσταντίνου Αϊβαζίδη,
Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας, Έργο ΜΟΔΙΠ ΑΠΘ

  1,96ΜΒ