ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ / REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT II
Κωδικός03ΥΣ02
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΜπασαρ Μουσσα
Γνωστικό ΑντικείμενοΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000915

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2013 – 2014
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
100024113
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 03ΥΕ02 ΠΕΡΙΦ.ΟΙΚΟΝ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι
 • 03ΥΔ06 ΕΙΣ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • 03ΥΑ01 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
 • 03ΥΒ01 ΕΙΣΑΓ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους/τις φοιτητές/τριες βασικές γνώσεις σχετικά με τους στόχους, τις στρατηγικές και τα μέσα άσκησης περιφερειακής πολιτικής, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο, με την ανάλυση των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιεχόμενο μαθήματος: Η αναγκαιότητα και οι στόχοι της περιφερειακής οικονομικής πολιτικής. Στρατηγικές και μέσα περιφερειακής πολιτικής: επενδυτικά κίνητρα, παραγωγικές και κοινωνικές υποδομές, βιομηχανικές περιοχές, αποκέντρωση Δημόσιας Διοίκησης. Νέες κατευθύνσεις περιφερειακής πολιτικής: ο ρόλος των ΜΜΕ στην περιφερειακή ανάπτυξη, τεχνολογικές καινοτομίες. Οι περιφερειακές ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ): καταγραφή, διαχρονική εξέλιξη, προσδιοριστικοί παράγοντες. Η περιφερειακή οικονομική πολιτική της ΕΕ: θεσμικό πλαίσιο, στόχοι και όργανα. Τα Διαρθρωτικά Ταμεία και οι μεταρρυθμίσεις τους. Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες. Η νέα γεωγραφία της Ευρώπης: διεύρυνση και συνοχή στην ΕΕ. Προώθηση της χωρικής συνεργασίας στην ΕΕ, δίκτυα διαπεριφερειακής συνεργασίας. Περιφερειακή διοικητική οργάνωση και περιφερειακή οικονομική πολιτική. Το σύστημα περιφερειακής διακυβέρνησης στην ΕΕ. Οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα: ιστορική αναδρομή, προσδιοριστικοί παράγοντες, αξιολόγηση του υφιστάμενου επιπέδου ανισοτήτων. Η ελληνική περιφερειακή πολιτική 1950-1980: πολιτική κινήτρων και άλλα μέτρα περιφερειακής ανάπτυξης, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Η ελληνική περιφερειακή πολιτική 1980 και μετά. Μέτρα διοικητικής αποκέντρωσης και περιφερειακός προγραμματισμός. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και η συμβολή τους στην ελληνική περιφερειακή ανάπτυξη.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, ή εναλλακτικά κατ’ οίκον εργασία, και προφορική παρουσίαση ατομικής εργασίας, και υποβολή ομαδικής εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Πετράκος Γ., Ψυχάρης Γ., “Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα”, έκδ. Κριτική, Αθήνα 2004. 2. Αργύρης Α., “Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική”, έκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2006
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-09-2013