ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ/ΑΝΟΣΟΧΗΜΕΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ/ΑΝΟΣΟΧΗΜΕΙΑ / IMMUNOLOGY/IMMUNOCHEMISTRY
ΚωδικόςΝΠ32
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΦαρμακευτικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID180000267

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ/ΑΝΟΣΟΧΗΜΕΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2012 – 2013
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
180005140
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
-
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνωστικοί στόχοι: Να κατανοήσει ο φοιτητής τη δυνατότητα των ανώτερων οργανισμών μέσα από τα μοριακά και κυτταρικά στοιχεία του Ανοσοβιολογικού Συστήματος να αναπτύσσουν μηχανισμούς που τους επιτρέπουν να αναγνωρίζουν τα «εαυτά» από τα «μη εαυτά» συστατικά του ίδιου του οργανισμού ή του περιβάλλοντος και να διαθέτουν φυσικούς έμφυτους ή επίκτητους μηχανισμούς άμυνας που τελικά οδηγούν στην εξουδετέρωσή τους ή στην επιλεκτική ανοχή τους. Η υποστήριξη του φοιτητή ώστε να εξοικειωθεί με τους πολύπλοκους μηχανισμούς αντίστασης του ξενιστή σε εξωτερικούς μολυσματικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες. Δεξιότητες: Η απόκτηση ικανότητας αναγνώρισης των διαφόρων μοριακών συστατικών και κυτταρικών πληθυσμών του ανοσοβιολογικού συστήματος σε συνδυασμό με την απόκτηση γνώσης για τη χρησιμοποίηση των αντισωμάτων και των αντιγόνων ως βασικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται τόσο στην πρόληψη-προστασία από μολυσματικούς παράγοντες στη διάγνωση, στην έρευνα αλλά και την ανοσοτεχνολογία και τις εφαρμογές που τη συνοδεύουν.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Βασικές αρχές, ιστορικό και εξέλιξη, 2. Όργάνωση του ΑΣ και του Λεμφικού Συστήματος, 3. Αντίσταση του ξενιστή-Ενεργητική (Εμβόλια) και παθητική (οροί) ανοσοποίηση 4. Δομή και λειτουργία των αντισωμάτων, γενετική και μοριακή βάση της ποικιλομορφίας των αντισωμάτων, 5. Ανοσογόνα /αντιγόνα, 6. Σύστημα του συμπληρώματος, 7. Μηχανισμοί χυμικής και κυτταρικής ανοσοαπόκρισης (Ρύθμιση σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο-Ανοσοανοχή), 8. Κύριο Σύμπλεγμα Ιστοσυμβατότητας και Μεταμοσχεύσεις. 9. Ανοσοβιολογία του καρκίνου - αυτοανοσία. 10. Μέλλον και προοπτικές.
Λέξεις Κλειδιά
ανοσοβιολογία, λεμφικό σύστημα, λευκοκύτταρα, ανοσοαποκρίσεις, ανοσοχημεία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις602
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τρίωρη Γραπτή Εξέταση μετά το τέλος του εξαμήνου με 5 ερωτήσεις μία από τις οποίες απαιτεί είναι συνθετική απάντηση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Προτεινόμενη βιβλιογραφία: 1. Χατζηπέτρου-Κουρουνάκη Λ. (1987). Ανοσοβιολογία. Εκδόσεις University Studio Press. Θεσσαλονίκη. 2. Goldsby R., Th. Kindt, B. Osborne, J. Kuby (Ελληνική έκδοση). (2007). Ανοσολογία. Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης. Αθήνα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Υποβοηθητικές Σημειώσεις του διδάσκοντα από τα μαθήματα που έχουν αναρτηθεί στο Blackboard του πανεπιστημίου https://blackboard.lib.auth.gr/webapps/portal/frameset.jsptab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_256_1%26url%3D)
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-09-2013