ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ / SPECIFIC ORGANIC CHEMISTRY
Κωδικός22
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΦαρμακευτικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID180000107

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2012 – 2013
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
180005178
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η εμβάθυνση από μέρους των φοιτητών στις βασικές αρχές της σύγχρονης οργανικής χημείας και η κατανόηση της σημασίας της στη λειτουργία και δραστικότητα των βιομορίων και της αλληλεπίδρασής τους με άλλα απλά μόρια. Για την επίτευξη των στόχων αυτών θα παρουσιασθούν ιδιότητες των σημαντικοτέρων τάξεων των οργανικών ενώσεων και η χημεία των βασικών τάξεων βιομορίων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εξέταση και μελέτη των θεμελιωδών ιδιοτήτων των κυριοτέρων τάξεων οργανικών ενώσεων, αντικείμενο που κατανέμεται στα παρακάτω κεφάλαια: Αλκοόλες και θειόλες Αιθέρες, εποξείδια και σουλφίδια Επισκόπηση της χημείας των καρβονυλικών ενώσεων Αλδεϋδες και κετόνες: αντιδράσεις πυρηνόφιλης προσθήκης Καρβοξυλικά οξέα Παράγωγα καρβοξυλικών οξέων και αντιδράσεις πυρηνόφιλης υποκατάστασης ακυλίου Αντιδράσεις α-υποκατάστασης του καρβονυλίου Αντιδράσεις συμπύκνωσης του καρβονυλίου Αλειφατικές αμίνες Αρυλαμίνες και φαινόλες Βιομόρια: υδατάνθρακες Βιομόρια: αμινοξέα, πεπτίδια και πρωτεΐνες Βιομόρια: λιπίδια Βιομόρια: ετεροκυκλικές ενώσεις και νουκλεϊκά οξέα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι διαλέξεις και τα φροντιστήρια του μαθήματος γίνονται με χρήση ΤΠΕ (παρουσίαση με μορφή Powerpoint, διαδραστικές φροντιστηριακές ασκήσεις με χρήση Η/Υ, βίντεο κλπ).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις361,2
Εργαστηριακή Άσκηση160,5
Φροντιστήριο100,3
Σύνολο622,1
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
(Α) Προαιρετικές γραπτές εξετάσεις προόδου ενδιάμεσης αξιολόγησης, και (Β) Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι η ίδια τόσο στις εξετάσεις προόδου όσο και στην τελική εξέταση. Βασίζεται σε ερωτήσεις όπου είτε ελέγχονται οι γνώσεις των φοιτητών είτε η δυνατότητά τους για κριτική αντιμετώπιση προβλημάτων της σύγχρονης οργανικής χημείας. Όλα τα θέματα που δίδονται είναι βαθμολογικά ισοδύναμα. Ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες για τις τελικές εξετάσεις και 1 ώρα για τις εξετάσεις προόδου. Α) Εξετάσεις προόδου Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις προόδου έχουν οι φοιτητές του 3ου εξαμήνου σπουδών. Οι εξετάσεις προόδου είναι δύο και γίνονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο μέσος όρος των εξετάσεων προόδου αποτελεί το 50% του τελικού βαθμού και λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο θετικά. Αν δηλαδή ο βαθμός της τελικής εξέτασης είναι μεγαλύτερος από το ΜΟ των εξετάσεων προόδου, οι τελευταίες δε λαμβάνονται υπ’ όψιν. Β) Οι τελικές εξετάσεις μετά το πέρας του εξαμήνου γίνονται στις ημερομηνίες και χώρους που ανακοινώνει το Τμήμα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
John McMurry, ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ, Τόμοι Α΄ και Β΄, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. K. Peter C. Volhardt, Neil E. Schore "Organic Chemistry", Freeman & Company 2. Maitland Jones, Jr., "Organic Chemistry", Norton & Company 3. Robert T. Morrison, Robert N. Boyd, "Organic Chemistry", Prentice Hall 4. T. W. Graham Solomons, "Organic Chemistry", Wiley &Sons
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-06-2013