ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ / TOXICOLOGY
Κωδικός71
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΦαρμακευτικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID180000047

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2012 – 2013
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
180005362
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1) Διδάσκων: Ιωάννης Νιώπας Την απόκτηση γνώσεων για τις βασικές έννοιες και δοκιμασίες της Τοξικολογίας, τους μηχανισμούς δράσης των διαφόρων τοξικών ουσιών, καθώς και τις τοξικές τους δράσεις στα διάφορα όργανα και ιστούς του σώματος. Την απόκτηση γνώσεων Κλινικής Τοξικολογίας (συμπτωματολογία δηλητηριάσεων, μέτρα θεραπευτικής αντιμετώπισης, αντίδοτα, μέτρα αποτοξίνωσης) διαφόρων τοξικών ουσιών ή φαρμάκων, καθώς και απόκτηση γνώσεων για ουσίες που χρησιμοποιούνται για φαρμακοδιέγερση των αθλητών (doping). 2) Διδάσκουσα: Λευκοθέα Παπαδοπούλου Η μελέτη της τοξικότητας διαφόρων περιβαλλοντικών παραγόντων [είτε βάσει της βιολογικής απόκρισής τους (π.χ. καρκινογένεση, τερατογένεση) είτε βάσει των επιδράσεων σε συγκεκριμένα όργανα-στόχους], καθώς και οι δυνατότητες προστασίας. Γίνεται συσχέτιση με τις φυσιολογικές διαδικασίες και τους μοριακούς μηχανισμούς που ευθύνονται για την αντίστοιχη τοξικότητα Με τη διδασκαλία επιδιώκεται να έρθουν οι φοιτητές σε επαφή και με τον τρόπο αναζήτησης της σχετικής πληροφορίας, έτσι ώστε να μπορούν αργότερα να αναζητήσουν βιβλιογραφικό υλικό και να εμβαθύνουν και σε άλλα θέματα που δεν καλύπτονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Εξοικείωση με βασικές έννοιες, δοκιμασίες και επιπτώσεις στον άνθρωπο της Τοξικολογίας/Κλινικής Τοξικολογίας
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1) Διδάσκων Ιωάννης Νιώπας Εισαγωγή στην Τοξικολογία. Βασικές αρχές της δράσης των τοξικών ουσιών. Έλεγχος τοξικότητας σε πειραματόζωα. Τοξικοκινητική: Απορ-ρόφηση, κατανομή και απέκκριση τοξικών ουσιών. Μεταβολισμός των τοξικών ουσιών (ξενοβιοτικά). Μηχανισμοί νεφροτοξικότητας και νεφρι¬κής ανεπάρκειας. Μηχανισμοί ηπατοτοξικότητας. Μηχανισμοί τοξικότητας επί του δέρματος. Δηλητήρια και δηλητηριάσεις. Θεραπευτική αντιμετώ¬πιση των δηλητηριάσεων - γενικά και ειδικά αντίδοτα. Κατάχρηση φαρμάκων και ουσιών στον αθλητισμό (φαρμακοδιέγερση, doping): Ανδρογόνα-αναβολικά, διεγερτικά ΚΝΣ, β-αποκλειστές, διουρητικά, ναρκωτικά-αναλγητικά, ανθρώπινη αυξητική ορμόνη, αίμα και ερυθροποιητίνη, εργογόνες βιταμίνες, μη φαρμακευτικό doping, έλεγχος του doping. Κλινική τοξικολογία Ι: Τοξικοκινητική, αντιμετώπιση οξείας δηλητηρίασης, υποστηρικτικά μέσα, μέτρα μείωσης απορρόφησης τοξικών ουσιών, μέτρα αύξησης αποβολής τοξικών ουσιών. Κλινική τοξικολογία ΙΙ: Παρακεταμόλη, σαλικυλικά, καρδιακοί γλυκοζίτες, αιθανόλη, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, βενζοδιαζεπίνες, παράγωγα φαιναζοθειαζίνης, αντιχολινεργικά, αμφεταμίνη και σχετικές ενώσεις, οπιοειδή ναρκωτικά, παρασιτοκτόνα (χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες, οργανοφωσφορικοί εστέρες, καρβαμιδικοί εστέρες), κυανιούχα, σίδηρος, υδράργυρος. 2) Διδάσκουσα Λευκοθέα Παπαδοπούλου Η μελέτη της τοξικότητας διαφόρων περιβαλλοντικών παραγόντων [είτε βάσει της βιολογικής απόκρισής τους (π.χ. καρκινογένεση, τερατογένεση) είτε βάσει των επιδράσεων σε συγκεκριμένα όργανα-στόχους], καθώς και οι δυνατότητες προστασίας Τοξικολογία γενετικού υλικού - μεταλλάξεις. Τοξικογενωμική - εφαρμογή νέων τεχνολογιών (π.χ. «DNA μικροτσίπς») στην τοξικολογία. Καρκινογένεση από περιβαλλοντικούς παράγοντες (ακτινοβολία, χημικές ενώσεις, φάρμακα, ιούς κλπ). Εμβρυϊκή ανάπτυξη - Τερατογένεση. Τοξικότητα Νευρικού συστήματος. Τοξικότητα Αιμοποιητικού συστήματος. Τοξικότητα Αναπνευστικού συστήματος. Τοξικότητα Καρδιαγγειακού συστήματος. Μηχανισμοί δράσης και επιπτώσεις στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Δυνατότητες προστασίας. Με τη διδασκαλία επιδιώκεται να έρθουν οι φοιτητές σε επαφή και με τον τρόπο αναζήτησης της σχετικής πληροφορίας, έτσι ώστε να μπορούν αργότερα να αναζητήσουν βιβλιογραφικό υλικό και να εμβαθύνουν και σε άλλα θέματα που δεν καλύπτονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι διαλέξεις του μαθήματος και οι ομαδικές παρουσιάσεις των βιβλιογραφικών εργασιών γίνονται με τη χρήση ΤΠΕ (διαλέξεις με τη μορφή PowerPoint, με χρήση Η/Υ και βίντεο) Οι ανακοινώσεις, διαλέξεις και βαθμολογίες του μαθήματος ανακοινώνονται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Τομέα ή/και αναρτώνται στο eClass του μαθήματος
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις401,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων802,7
Σύνολο1204
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συγγραφή ομαδικών βιβλιογραφικών εργασιών Ενημερωση απο τον διδασκοντα για τους σκοπούς και το περιεχόμενο της επιλεγόμενης βιβλιογραφικής εργασίας, καθώς και οδηγίες για την ηλεκτρονική βιβλιογραφική αναζήτηση σε επιλεγμένες βάσεις δεδομένων και ιστοσελίδες στο διαδίκτυο Αξιολόγηση από τον επιβλέποντα του γραπτού κειμένου και της προφορικής παρουσίασης των βιβλιογραφικών εργασιών από τις ομάδες των φοιτητών Τρίωρη γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Ο βαθμός της βιβλιογραφικής εργασίας (τουλάχιστον 5), μετά από αξιολόγηση του γραπτού κειμένου και της προφορικής παρουσίασης, προστίθεται στο βαθμό της γραπτής εξέτασης, εφόσον αυτός είναι τουλάχιστον 4 στα 10.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ «ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ», Έκδοση: 1/1997, Εκδότης: ΧΑΡΙΣ ΕΠΕ 2. Ιωάννης Νιώπας «Σημειώσεις Αναλυτικής - Κλινικής Τοξικολογίας», (είναι αναρτημένες στο eClass του μαθήματος) Α. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ «Τοξικολογία (επίτομο)», Έκδοση: 1η έκδ./2004, Εκδότης: ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Νέου Π. «Κλινική Τοξικολογία & Θεραπευτική Αντιμετώπιση Δηλητηριάσεων», Έκδοση: 1η εκδ., Εκδότης: ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π.Χ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Επικαιροποίηση μέσω των διαλέξεων, ένα τμήμα των οποίων, ως αρχεία .pdfs, εμφανίζονται στην ιστοσελίδα: http://www.pharm.auth.gr/papadopoulou/lessonsgr.html
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-07-2013