ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ / Non-destructive Testing Methods
ΚωδικόςΓΕ2701
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Κανταρτζής
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000523

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2013 – 2014
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
20049116
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Εξοικείωση με τις βασικές αρχές των τεχνικών μη καταστρεπτικών δοκιμών και κατηγοριοποίηση των βασικών σφαλμάτων κατασκευής, κατεργασίας και χρήσης συσκευών.
2. Μελέτη και ανάλυση συγκεκριμένων τεχνικών και της σημασίας τους στην πρόβλεψη αλλά και επιδιόρθωση σφαλμάτων.
3. Αφομοίωση βασικών εννοιών χρήσης μικροκυματικών συντονιστών για τον χαρακτηρισμό υλικών.
4. Ανάλυση των διηλεκτρικών ιδιοτήτων διαφόρων υλικών.
5. Εμβάθυνση στη σημασία των τεχνικών μη καταστρεπτικών δοκιμών μέσω σειράς επιλεγμένων εργασιών που περιλαμβάνουν τη θεωρητική ανάλυση των εμπλεκόμενων ηλεκτρομαγνητικών φαινομένων, τη σχεδίαση και κατασκευή πρότυπης μετρητικής διάταξης, την προσομοίωση και παραμετρική ανάλυση των κύριων χαρακτηριστικών της, καθώς και την αποτίμηση της λειτουργίας της μέσω σειράς εργαστηριακών μετρήσεων και συγκρίσεων.
6. Εξοικείωση με σύνθετο εργαστηριακό εξοπλισμό για τη διεξαγωγή μετρήσεων και εκμάθηση συγκεκριμένων αριθμητικών τεχνικών για την προσομοίωση των αποτελεσμάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μικροκυματική υδρομετρία, διηλεκτρικές ιδιότητες ύδατος δεσμευμένου ή ελεύθερου, μετρήσεις ύδατος σε μείγματα, θεωρία μείξης διηλεκτρικών, ανίχνευση υδρογονανθράκων, χαρακτηρισμός υλικών με μικροκυματιούς συντονιστές, μικροκυματικοί αισθητήρες για αυτόματο έλεγχο διαδικασιών παραγωγής, διηλεκτρική φασματοσκοπία με τη μέθοδο FDTD, μετρήσεις υγρασίας σε χιόνι, ξύλα και μονωτικές πλάκες, οπτικός έλεγχος, μαγνητικά σωματίδια, ραδιογραφία, δινορεύματα, υπέρηχοι, ακουστική εκπομπή, και υπέρυθρη θερμογραφία.
Λέξεις Κλειδιά
Μη καταστρεπτικός έλεγχος, Τεχνικές μη καταστερπτικών δοκιμών, ηλεκτρομαγνητισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Εργαστηριακή Άσκηση260,9
Σύνολο521,7
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική εξέταση και παράδοση συγκεντρωτικής εργασίας (θεωρητική ανάλυση, προσομοίωση, κατασκευή δοκιμίου)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Διανέμονται σημειώσεις.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. C. J. Hellier, Handbook of Nondestructive Evaluation, McGraw-Hill, 2003. 2. P. E. Mix, Introduction to Nondestructive Testing, 2nd edition, Wiley-Interscience, 2005. 3. L. F. Chen, C. K. Ong, C. P. Neo, V. V. Varadan, and V .K. Varadan, Microwave Electronics: Measurement and Materials Characterization, John Wiley & Sons, 2004.
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-07-2013