ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ / INTRODUCTION TO THE ORGANIZATION OF URBAN SPACE
Κωδικός03TT10
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002415

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-21 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό323

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2014 – 2015
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
20051550
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες: 1. Αποκτούν εισαγωγικές γνώσεις και εξοικειώνονται με βασικές έννοιες της θεωρίας της πόλης και της πολεοδομίας 2. Εξοικειώνονται με τον επιστημονικό και καθημερινό λόγο για τη σύγχρονη πόλη 3. Εξασκούνται στην αναλυτική παρατήρηση και αναγνώριση ποιοτικών στοιχείων (δεδομένων και μεταδεδομένων) του αστικού περιβάλλοντος 4. Εξασκούνται σε βασικές τεχνικές αστικής αναγνώρισης και ανάλυσης και αναπαραστάσεων του αστικού χώρου και των κτιρίων του 5. Εξασκούνται στη χρήση ψηφιακών εργαλείων αποτύπωσης και τεκμηρίωσης (λογισμικού ψηφιο-ποίησης των δεδομένων ανά κτίσμα) 6. Εξασκούνται στη στοχευμένη έρευνα πηγών (βιβλιογραφία, αρθρογραφία / διαδίκτυο / βι-βλιοθήκες) και τη συγγραφή γραπτών επιστημονικών εργασιών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στη μελέτη της πόλης και τις τεχνικές αναπαράστασής της, στο πλαίσιο του αστικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Το αστικό φαινόμενο εξετάζεται ως συνισταμένη "φυσικών" μορφών, μηχανισμών διαμόρφωσης και κοινωνικής δυναμικής. Επιχειρείται να αναδειχθεί πώς η οργάνωση και μορφή της πόλης και η ποικιλία των μορφών του αστικού χώρου, προκύπτουν ως αποτέλεσμα σχεδιασμένων παρεμβάσεων, πρωτοβουλιών φορέων, μηχανισμών, θεσμών και σχεδίων, καθώς επίσης και ως συνέπεια κοινωνικών διεργασιών και ιστορικών περιστάσεων. Το μάθημα οργανώνεται μέσα από μία άσκηση με αντικείμενο την πραγματική πόλη η οποία εστιάζε-ται στην αναγνώριση των στοιχείων συγκρότησης του αστικού ιστού και της αστικής λειτουργίας. Προσεγγίζει τα φυσικά και λειτουργικά τους χαρακτηριστικά, αναδεικνύει τις σχεδιαστικές προθέσεις και το είδος του αστικού περιβάλλοντος, όπως αυτό μετασχηματίζεται στο χρόνο. Η άσκηση υποστηρίζεται από ειδικά θέματα και διαλέξεις που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση των πολεοδομικών εννοιών και μεθόδων και της ποικιλίας των μορφών του αστικού χώρου.
Λέξεις Κλειδιά
αστική αναγνώριση - ανάλυση, αστικός σχεδιασμός, πολεοδομικός σχεδιασμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Άσκηση Πεδίου
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
χαρτογράφηση
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Gehl, J. 2013. Ανθρώπινες Πόλεις, Αθήνα: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. & ΣΙΑ Αραβαντινός, Α. 2007. Πολεοδομικός σχεδιασμός: για μια βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου. Αθήνα: Συμμετρία. Κολώνας, Β. 2013. Θεσσαλονίκη. Η αρχιτεκτονική μιας εκατονταετίας, Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Γερόλυμπου, A. 1995 Η ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του 1917, Θεσσαλονίκη: University Studio Press Ιωάννου, Β. 2014. Πολεοδομικός σχεδιασμός και αρχιτεκτονική της πόλης. Εισαγωγή σε βασικές έννοιες. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-09-2014