ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / URBAN PLANNING
Κωδικός05EE10
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002561

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-21 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό536

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2014 – 2015
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
20051556
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στο πλαίσιο του εργαστηρίου: • Κατανοούν τις βασικές έννοιες και τα βασικά εργαλεία του πολεοδομικού σχεδιασμού. • Αναγνωρίζουν τις συνέχειες του πολεοδομικού σχεδιασμού με τα υπερκείμενα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού καθώς και τον αστικό σχεδιασμό. • Κατακτούν τις μεθόδους και τα εργαλεία της αστικής ανάλυσης-αναγνώρισης των μορφολογικών, περιβαλλοντικών, αναπτυξιακών και θεσμικών χαρακτηριστικών της πόλης σε χάρτες, διαγράμματα και κείμενα. • Εξασκούνται στη χρήση των βασικών εργαλείων και μεθόδων του πολεοδομικού σχεδιασμού στην πράξη σε θέμα που αντλεί από την πραγματικότητα της ελληνικής πόλης και με εργαλείο τον ισχύον θεσμικό πλαίσιο. • Αναγνωρίζουν τις περιβαλλοντικές διαστάσεις της αστικής ανάπτυξης και του πολεοδομικού σχεδιασμού σε τοπικό, περιφερειακό και πλανητικό επίπεδο. • Κατανοούν την έννοια της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και εξοικειώνονται με τις βασικές διαστάσεις και στρατηγικές της όπως ενημερώνονται από την σύγχρονη επιστημονική συζήτηση. • Εξασκούνται στην οργάνωση, τεκμηρίωση και επικοινωνία ολοκληρωμένων πολεοδομικών προτάσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το εργαστήριο εστιάζει στον πολεοδομικό σχεδιασμό αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την συνέχειά του με την κλίμακα της χωροταξίας και την εξειδίκευσή του στην κλίμακα του αστικού σχεδιασμού. Οριοθετείται διαχρονικά το αντικείμενο της πολεοδομίας, οι βασικές έννοιες, οι μέθοδοι και τα εργαλεία της και παρουσιάζονται οι σύγχρονες θεωρήσεις και πρακτικές του σχεδιασμού και της διαχείρισης της πόλης. Το εργαστήριο εμβαθύνει αρχικά στον χειρισμό των εργαλείων αστικής αναγνώρισης και ανάλυσης. Στην συνέχεια, αναπτύσσει τους στόχους και τις τεχνικές της αστικής στρατηγικής και του προγραμματισμού (χρήσεις γης, πολεοδομικοί δείκτες, πρότυπα). Μελετώνται σύγχρονες αστικές στρατηγικές, προσεγγίσεις στον σχεδιασμό και πολεοδομικά εργαλεία. Δίνεται έμφαση στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο της πολεοδομίας στην Ελλάδα και η διαδικασία εκπόνησης πολεοδομικών σχεδίων. Στόχος είναι να γίνει κατανοητή η έννοια του αστικού σχεδιασμού στην πολεοδομία, που εδράζεται στο συνδυασμό του προγραμματισμού που αναφέρεται σε χρήσεις γης, κοινωνικές ομάδες και φορείς, θεσμικό πλαίσιο κ.λπ., με τον φυσικό σχεδιασμό. Η προσέγγιση του εργαστηρίου επομένως στο μαθησιακό αντικείμενο προϋποθέτει από τη μια τεχνικές προγραμματισμού κι από την άλλη το σχεδιασμό. Οι δυνατότητες και οι περιορισμοί που προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες του φυσικού υποδοχέα και από τα δομικά, μορφολογικά, αναπτυξιακά και θεσμικά χαρακτηριστικά της πόλης αποτελούν την έμφαση του σχεδιαστικού θέματος. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος εισάγεται ως καθοριστική παράμετρος του πολεοδομικού σχεδιασμού, διατρέχει όλες τις κλίμακες, τις φάσεις και τα επιμέρους ζητήματα του σχεδιασμού, και διευρύνει το ίδιο το αντικείμενο του έτσι ώστε να ενσωματώσει όλο το φάσμα από τη μείωση της συμβολής της πόλης στα λεγόμενα πλανητικά περιβαλλοντικά προβλήματα, μέχρι τη βιώσιμη αστική διαχείριση. Στο παραπάνω πλαίσιο θίγονται εξίσου σημαντικά θέματα όπως σύγχρονες θεωρίες και τάσεις που στοχεύουν στην διαχείριση του δημόσιου χώρου και στη βιώσιμη κινητικότητα. Στο μάθημα παρουσιάζονται και συζητούνται παραδείγματα από τον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Η επεξεργασία του σχεδιαστικού θέματος γίνεται σε τέσσερις φάσεις, που τροφοδοτούν η μία την άλλη, με τρόπο μη γραμμικό : i) αναγνώριση-ανάλυση, ii) διατύπωση των στόχων και επεξεργασία της αστικής στρατηγικής, iii) πολεοδομικό σχέδιο: πολεοδομική οργάνωση της περιοχής, ρυμοτομικό σχέδιο, όροι και τον κανονισμοί δόμησης iv) ενδεικτικός αστικός σχεδιασμός: προτάσεις αστικού σχεδιασμού (δημόσιου-ιδιωτικού χώρου, αρχιτεκτονική κατεύθυνση του πολεοδομικού σχεδίου) σε επιλεγμένες θέσεις της περιοχής. Το θέμα αφορά πολεοδομική παρέμβαση σε περιφερειακό Δήμο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης για την οποία δίνονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες, χαρτογραφικά υπόβαθρα, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και σχετικές μελέτες, προκειμένου να αξιοποιηθούν κριτικά. Η σχεδιαστική επεξεργασία των προτάσεων γίνεται σε επίπεδο αστικής στρατηγικής και πολεοδομικού σχεδίου (κλίμακα 1:20.000 - 1:5.000) και μελέτης αστικού σχεδιασμού (κλίμακα 1:2.000 και 1:1.000) επιλεγμένου τμήματος της περιοχής μελέτης.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Εργαστηριακή Άσκηση
Άσκηση Πεδίου
Φροντιστήριο
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες επεξεργάζονται σχεδιαστικό θέμα και αξιολογούνται με βάση την επεξεργασία του θεματος σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου (με ενδιάμεσες παρουσιάσεις) και την τελική παράδοση του θέματος (αναλυτική και συνθετική ικανότητα, αναπαράσταση, τεκμηρίωση, πληρότητα).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο [41955468]: Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές - Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Ανδρικοπούλου Ελένη, Γιαννακού Αθηνά, Καυκαλάς Γρηγόρης, Πιτσιάβα - Λατινοπούλου Μάγδα Βιβλίο [45243]: Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Β' ΕΚΔΟΣΗ, Αραβαντινός Α. Βιβλίο [40461]: Η βιώσιμη πόλη, [επιμέλεια] Μιχάλης Μοδινός, Ηλίας Ευθυμιόπουλος
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Μέλισσας Δ. Κ. (2010) Οι Χρήσεις Γης και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο & η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, Σάκκουλα, Αθήνα Satterthwaite D (1999) The Earthscan Reader in Sustainable Cities, Routledge.
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-09-2014