ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / STRATEGIC SPATIAL PLANNING: THESSALONIKI METROPOLITAN AREA
Κωδικός06EE10
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002429

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-21 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν636

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΛΟΝΙΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2014 – 2015
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
20051603
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος αναφέρονται στην κατανόηση των εννοιών, των μηχανισμών και των διαδικασιών του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού. Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος συνεπάγεται ότι οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να αναλύουν και να χειρίζονται τα συναφή ζητήματα και να συντονίζουν τη σύνταξη ενός στρατηγικού σχεδίου χωρικών παρεμβάσεων στη μητροπολιτική κλίμακα. Οι φοιτητές θα μπορούν επίσης να διατυπώνουν, να παρουσιάζουν και να υποστηρίζουν τις απόψεις τους σε γραπτό και προφορικό λόγο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τον προγραμματισμό της χωρικής ανάπτυξης και αποσκοπεί στην κατανόηση των μηχανισμών χωρικής οργάνωσης και στην εξοικείωση με τις διαδικασίες σύνταξης ενός στρατηγικού σχεδίου χωρικών παρεμβάσεων. Το μάθημα περιλαμβάνει εισηγήσεις από τα μέλη της διδακτικής ομάδας σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα του χωρικού σχεδιασμού καθώς και συζητήσεις και παρουσιάσεις ενδιάμεσων φάσεων επεξεργασίας του θέματος από τις φοιτητικές ομάδες. Το θέμα αναφέρεται στη σύνταξη ενός στρατηγικού σχεδίου χωρικών παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης. Η ανάλυση στηρίζεται στις μελέτες και προτάσεις για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης που έχουν γίνει από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και τους λοιπούς φορείς της περιοχής, καθώς και σε συμπληρωματικά στοιχεία και πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσα από το σύστημα ηλεκτρονικής υποστήριξης μαθημάτων του ΑΠΘ. Το θέμα ολοκληρώνεται με τη διαμόρφωση και παράδοση ενός πλαισίου στρατηγικών παρεμβάσεων και τη σχεδιαστική απεικόνισή του. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη συμμετοχή στις ενδιάμεσες συζητήσεις και παρουσιάσεις, την τελική παράδοση του θέματος και την προφορική εξέταση.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Μέσα από το σύστημα ηλεκτρονικής υποστήριξης μαθημάτων του ΑΠΘ: 1) Ανακοινώσεις και οδηγίες, 2) πρόγραμμα του μαθήματος, 3) όλες οι διαλέξεις των διδασκόντων, 4) αναλυτικά φυλλάδια οδηγιών για τον τρόπο εκπόνησης του θέματος, 5) αναλυτικό υλικό για το θέμα (τα πρωτότυπα των σχεδίων και μελετών για τη Θεσσαλονίκη, υπόβαθρα χαρτών), 6) ηλεκτρονική κατάθεση όλων των εργασιών των ομάδων των φοιτητών (επεξεργασία του θέματος σε τρία μέρη), 7) πληροφορίες διδασκόντων (τηλ. και email επικοινωνίας), 8) Βιβλιογραφία γενική και ειδική (π.χ. πρωτότυπα κείμενα στρατηγικών σχεδίων 4 ευρωπαϊκών πόλεων ή ιστότοποι βιβλιογραφίας Υπουργείων και ηλεκτρονικών ελληνικών περιοδικών), 9) ιστότοποι στρατηγικών σχεδίων ευρωπαϊκών πόλεων (άμεση ενημέρωση για την πορεία των σχεδίων).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη συμμετοχή στις ενδιάμεσες παρουσιάσεις, την τελική παράδοση του θέματος και την προφορική εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Στο μάθημα προτείνονται εναλλακτικά τα βιβλία: • ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ Λ., ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ Ν. (επιμέλεια), Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο: η πόλη από τη σκοπιά των αλλαγών, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ 2008. • ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε., ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Α., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ. και ΠΙΤΣΙΑΒΑ M., Πόλη και πολεοδομικές πρακτικές, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ 2014.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Κείμενα και χάρτες των βασικών Σχεδίων της μητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης (Χωροταξική Μελέτη 1966-68, Ρυθμιστικό Σχέδιο 1985, Στρατηγικό Σχέδιο 2002, Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό Σχέδιο 2010) και άλλων προτάσεων για το μέλλον της Θεσσαλονίκης. Κείμενα που αναλύουν την υπάρχουσα κατάσταση της μητροπολιτικής περιοχής Θεσσαλονίκης (Κεφάλαια της Μελέτης Επικαιροποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου). Κείμενα των Στρατηγικών Σχεδίων Λονδίνου, Βαρκελώνης, Πράγας, Πόρτλαντ και σύνδεση με τους αντίστοιχους ιστότοπους.
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-02-2015