ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ / PS7-1 STRATEGIC SPATIAL PLANNING IN METROPOLITAN AREAS
ΚωδικόςΣΕ7-1
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕλισαβετ Θωίδου
Γνωστικό ΑντικείμενοΚΥΚΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002375

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 13
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό749

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2014 – 2015
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
20052658
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η εξοικείωση με: • Τα χαρακτηριστικά του στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού και το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα • Την έννοια και τις λειτουργίες της μητροπολιτικής περιοχής • Τη διαδικασία της εδαφικής διακυβέρνησης σε συνδυασμό με τον στρατηγικό σχεδιασμό Η εκπαίδευση για τον σχεδιασμό / κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου μιας μητροπολιτικής περιοχής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κύριο αντικείμενο του μαθήματος είναι η εκπόνηση συνθετικής εργασίας στρατηγικού σχεδιασμού μιας μητροπολιτικής περιοχής από ομάδες φοιτητών. Το μάθημα περιλαμβάνει δύο ενότητες: 1. Διαλέξεις από τη διδακτική ομάδα και προσκεκλημένους 2. Οδηγίες και κατευθύνσεις για την επεξεργασία του θέματος της εργασίας σε στάδια, στο σύνολο της τάξης και κατά ομάδα (παρουσιάσεις, διορθώσεις των ομάδων). Οι διαλέξεις αφορούν θέματα θεωρίας και πολιτικής, μεθοδολογίας και εφαρμογών στρατηγικού σχεδιασμού: • Χωρικός σχεδιασμός για τις μητροπολιτικές περιοχές της χώρας: θεσμικό πλαίσιο, εξέλιξη και εφαρμογές. • Στρατηγικός σχεδιασμός στην Ελλάδα: τυπικές και άτυπες μορφές του • Ρυθμιστικά Σχέδια και σχέσεις τους με άλλες μορφές και επίπεδα χωρικού σχεδιασμού • Ο ρόλος και οι λειτουργίες των μητροπολιτικών περιοχών, οι προκλήσεις για τη χωρική οργάνωση / χωρική διακυβέρνηση • Φορείς και διαδικασίες χωρικού σχεδιασμού / διακυβέρνησης στις μητροπολιτικές περιοχές • Διαδικασία στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού, η μέθοδος SWOT, διάγνωση – αξιολόγηση – στρατηγικές επιλογές και πρόγραμμα δράσης • Παρουσίαση - ανάλυση στρατηγικών σχεδίων μητροπολιτικών περιοχών από την Ευρώπη και τον κόσμο • Ο στρατηγικός σχεδιασμός για τη χωρική οργάνωση των μητροπολιτικών περιοχών στην ΕΕ – Ζώνες παγκόσμιας ολοκλήρωσης (GIZ) – Η θέση των ελληνικών μητροπόλεων.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις, αξιολόγηση των ομαδικών εργασιών
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Καυκαλάς, Γ., Λαμπριανίδης, Λ. και Παπαμίχος, Ν. (επιμ.) (2008) Η Θεσσαλονίκη στο μεταίχμιο. Η πόλη ως διαδικασία αλλαγών, Κριτική, Αθήνα Hall, Τ. (2005) Αστική Γεωγραφία, Κριτική, Αθήνα
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-05-2013