ΣΥΜΜΙΚΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΜΜΙΚΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΕΣ / Composite Buildings and Bridges
ΚωδικόςΤΕ2200
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000176

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2014 – 2015
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
20052906
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΕ2200Ααρών-Άρης Αβδελάς
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γαλλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΤΕ1000 ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ι
 • ΤΕ1100 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ι
 • ΤΕ1400 ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΙΙ
 • ΤΕ1500 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΙ
 • ΤΣ3400 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις: Εξειδικευμένες γνώσεις επάνω στις σύμμικτες κτιριακές κατασκευές από χάλυβα και σκυρόδεμα. Ικανότητες: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θa έχουν την ικανότητα να συλλάβουν, να εκπονήσουν τη μελέτη και να επιβλέψουν την κατασκευή σύμμικτων κτιριακών κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα. Δεξιότητες: Ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας σχετικών με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τη διαδικασία σύλληψης, μελέτης και κατασκευής σύμμικτων κτιριακών κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σύμμικτες κτιριακές κατασκευές από χάλυβα και σκυρόδεμα. Υλικά. Ειδικά προβλήματα-ερπυσμός, συστολή κατά την πήξη του σκυροδέματος, συμπεριφορά σε υψηλές θερμοκρασίες. Ελαστοπλαστική ανάλυση και σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών. Σύνδεσμοι διάτμησης. Κανονισμοί. Μέθοδοι ανάλυσης και σχεδιασμού σύμμικτων φορέων. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες.
Λέξεις Κλειδιά
Σύμμικτες κατασκευές, Χάλυβας, Σκυρόδεμα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις κατά την εξεταστική περίοδο και προφορική εξέταση κατά την παράδοση του υποχρεωτικού θέματος (μελέτης) το οποίο εκπονεί κάθε φοιτητής ατομικά. Ο βαθμός του θέματος συμμετέχει κατά 30% στον τελικό βαθμό. Η διαδικασία αξιολόγησης παρουσιάζεται στους φοιτητές με λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια του εναρκτήριου μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-06-2015