ΑΡΙΘΜΗΤ. ΜΕΘΟΔ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚ. ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΡΙΘΜΗΤ. ΜΕΘΟΔ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚ. ΙΙ / Numerical Methods in Structural Analysis II
ΚωδικόςΤΕ2500
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000179

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΡΙΘΜΗΤ. ΜΕΘΟΔ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚ. ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2014 – 2015
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
20052907
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΕ2500Ιωάννης Δουδούμης, Ευθυμία Μητσοπούλου-Παπάζογλου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1)Εκμάθηση της βασικής θεωρίας που απαιτείται για την περιγραφή, διατύπωση και επίλυση του προβλήματος απόκρισης ποικίλων κατασκευών (επιφανειακών και χωρικών) σε στατικά φορτία, με τη βοήθεια της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων 2)Απλή και αποτελεσματική αναλυτική προσομοίωση επιφανειακών και χωρικών κατασκευών σύνθετης μορφής. 3)Επίλυση προβλημάτων στατικής ανάλυσης επιφανειακών και χωρικών κατασκευών σύνθετης μορφής με την βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενική διατύπωση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων για την ανάλυση των κατασκευών με τη μορφή της άμεσης μεθόδου δυσκαμψίας (μετακινήσεων). Ιδιότητες δυσκαμψίας (συναρτήσεις μορφής, μητρώα εσωτερικής και εξωτερικής δυσκαμψίας, μητρώο παραμόρφωσης, διάνυσμα έντασης, διάνυσμα φόρτισης) 3-κομβων (τριγωνικών), 4-κομβων (ορθογωνικών) και 8-κομβων ισοπαραμετρικών στοιχείων επίπεδης έντασης και επίπεδης παραμόρφωσης. Ιδιότητες δυσκαμψίας (συναρτήσεις μορφής, μητρώα δυσκαμψίας κ.λ.π.) 4-κομβων ορθογωνικών στοιχείων πλάκας σε κάμψη. Βελτιωμένες προσεγγίσεις αναλυτικής προσομοίωσης με χρήση μη συμμορφωμένων επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων. Προσομοίωση υψίκορμων δοκών, τοιχωμάτων μη απλής μορφής και συστημάτων συνεργαζομένων πλαισίων-τοιχωμάτων με χρήση επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων. Προσομοίωση της ελαστικής καμπτικής και διαφραγματικής λειτουργίας των πλακών των κτιριακών φορέων με μοντέλα επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων. Προσομοίωση των πυρήνων τοιχωμάτων με μοντέλα επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων. Εφαρμογές του πακέτου λογισμικού SAP2000 στην προσομοίωση και στατική ανάλυση χωρικών φορέων, χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία χωρικού πλαισίου, επίπεδης έντασης, πλάκας σε κάμψη και κελύφους. Επίσης στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές εκπονούν εργασίες («θέμα») των οποίων η παράδοση είναι υποχρεωτική.
Λέξεις Κλειδιά
μητρωϊκή στατική, αριθμητικές μέθοδοι, πεπερασμένα στοιχεία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
 • Εργασία κατ' οίκον
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις421,5
Εργαστηριακή Άσκηση60,2
Φροντιστήριο240,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,1
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1053,8
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις στην διδασκόμενη ύλη Προφορικές εξετάσεις στις εκπονηθείσες υποχρεωτικές εργασίες
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο [1073]: ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1)Αριθμητικές Μέθοδοι Ανάλυσης των Κατασκευών, Ε.Ν. Μητσοπούλου - Ι.Ν. Δουδούμης, Έκδοση ΑΠΘ, Θεσ/νίκη 2000 2)Σημειώσεις του μαθήματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (καλύπτουν όλη την ύλη που διδάσκεται)
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-11-2015