ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ / Hydraulics of Open Channels and Rivers
ΚωδικόςΤΥ2500
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000264

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2014 – 2015
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
20052913
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΥ2500Παναγιώτης Πρίνος
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
  • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές της Υδραυλικής Ανοικτών Αγωγών όπως εχουν παρουσιασθεί στο μάθημα κορμού Υδραυλική και να έχει σχετική ανεση με την χρήση του EXCEL αφού τα περισσότερα προβλήματα απαιτούν επαναλήψεις και επομένως επιλύονται ευκολότερα με τη χρήση του EXCEL.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα (1) σχεδιάζουν τεχνητούς αγωγούς διαφόρων διατομών, αγωγούς αποχέτευσης και οχετούς (2) προσδιορίζουν την παροχετευτική ικανότητα υδατορευμάτων, ποταμών και θα σχεδιάζουν την αντιπλημμυρική προστασία τέτοιων συστημάτων (3) σχεδιάζουν ανοικτούς αγωγούς που συνδέουν δύο ταμιευτήρες και συνδέσεις ανοικτών αγωγών για διάφορα είδη ροής (4) προσδιορίζουν την παροχή νερού και ιζήματος σε αλλoυβιακά υδατορεύματα (5) επιλέγουν και θα χρησιμοποιούν την κατάλληλη μέθοδο για την μέτρηση της παροχής στο πεδίο
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εφαρμογές της αρχής της ενέργειας σε ανοιχτούς αγωγούς. Tο πρόβλημα της μετάβασης. Διατομές ελέγχου σε αγωγούς μεταβλητού πλάτους. Eιδική ενέργεια σε αγωγούς συνθέτου διατομής. Tο υδραυλικό άλμα σε αγωγούς μη ορθογωνικής διατομής. Tο βυθισμένο άλμα. Tο υδραυλικό άλμα σε αγωγούς με κλίση. Κατασκευές σκέδασης της ενέργειας. Λεκάνες εκτόνωσης. Υπολογισμός ομοιόμορφης ροής. Αγωγοί με σύνθετη τραχύτητα. Ομοιόμορφη ροή σε αγωγούς σύνθετης διατομής. Υπολογισμός ανομοιόμορφης ροής σε ποταμούς. Μέθοδος βήματος. Ολοκληρωτική μέθοδος. Tο πρόβλημα των δύο λιμνών. Διακλαδιζόμενη ροή. Χωρικά μεταβαλλόμενη ροή. Αυξανόμενη παροχή. Μειούμενη παροχή. Απότομα μεταβαλλόμενη ροή. Διαστολές. Συστολές. Βάθρα γεφυρών. Πλευρικές εισροές και εκροές. Σχεδιασμός οχετών. Εκχειλιστές.
Λέξεις Κλειδιά
Ενέργεια, Ορμή, Ομοιόμορφη ροή, Βαθμιαία Ματαβαλλόμενη ροή, Απότομα μεταβαλλόμενη ροή, Χωρικά μεταβαλλόμενη ροή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Σημειώσεις
  • Διαφάνειες
  • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-07-2015