ΦΩΤΟΓΡΑΜ.- ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΩΤΟΓΡΑΜ.- ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / Photogrammetry - Geoinformation Systems
ΚωδικόςΤΓ0900
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000129

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΩΤΟΓΡΑΜ.- ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2014 – 2015
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
20052920
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΓ0900Χαράλαμπος Γεωργιάδης, Μαρία Λαζαρίδου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος αυτού θα κατανοήσουν και θα μάθουν τις βασικές αρχές της φωτογραμμετρίας και των γεωπληροφοριακών συστημάτων, με έμφαση σε θέματα οργάνωσης, εύρος εφαρμογών, μαθηματικές και γεωμετρικές αρχές, φωτογραμμετρικές διαδικασίες (μέθοδοι, εξοπλισμός, προϊόντα), εφαρμογές με χρήση λογισμικού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή. Μετρητική φωτογραφική μηχανή. Φωτογραφική εικόνα. Ψηφιακή εικόνα. Στερεοσκοπία. Υπολογιστική όραση (computer vision). Φωτογραμμετρικές λήψεις, εξοπλισμός, οργάνωση. Προσανατολισμοί: εσωτερικός, εξωτερικός. Φωτογραμμετρικές μέθοδοι και εξοπλισμός. Αεροτριγωνισμός. Φωτογραμμετρία και ψηφιακά μοντέλα εδάφους. Αναγωγή, ορθοφωτογραφία. Φωτογραμμετρία επίγεια, εγγύς, δορυφορική. Γεωπληροφοριακά Συστήματα (GIS): Φωτογραμμετρία και GIS, δεδομένα – δημιουργία βάσης δεδομένων, βασικές λειτουργίες GIS, εξοπλισμός, οργάνωση GIS. Εφαρμογές
Λέξεις Κλειδιά
φωτογραμμετρία, γεωπληροφοριακά συστήματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διδασκαλία με παρουσιάσεις power point. Εργαστηριακές ασκήσεις στους Η.Υ του εργαστηρίου με κατάλληλο λογισμικό. Επικοινωνία με email με τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Φροντιστήριο
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργαστηριακές ασκήσεις Γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Δυο (2) Τεύχη σημειώσεων
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-10-2015