ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ / ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING
Κωδικός218
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανολόγων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Μουσιόπουλος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000385

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 118
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΕνεργειακόςΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης845
ΚατασκευαστικόςΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης845
Βιομηχανικής ΔιοίκησηςΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2014 – 2015
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
20053195
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Θερμοδυναμική Μετάδοση Θερμότητας Μηχανική Ρευστών
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: - Κατανοούν την έννοια της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης - Αναγνωρίζουν αειφόρες και μη αειφόρες πρακτικές - Μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία αποτίμησης της αειφορίας - Έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώνουν τις αρχές αειφορίας στη διαχείριση των ενεργειακών πόρων και του περιβάλλοντος
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή - Αρχές Αειφορίας: Ιστορικά στοιχεία και ορισμοί, Πληθυσμιακή αύξηση και όρια ανάπτυξης, Το «τρίγωνο της βιωσιμότητας» και τα κύρια διλήμματα, Ζητήματα ενδογενεακής και διαγενεακής δικαιοσύνης, Κατανομή εισοδήματος και βιωσιμότητα, Θέματα δομής παγκόσμιας διακυβέρνησης. Φυσικοί πόροι και αειφορία: Περιβαλλοντικές πιέσεις με έμφαση στον ρόλο της ενέργειας, Κλιματική αλλαγή, O ρόλος της χλωρίδας, Bιοποικιλότητα, Pοιότητα υδάτων, Bιωσιμότητα στο αστικό περιβάλλον. Αειφορία και ανάπτυξη: Χαρακτηριστικά αειφόρου ανάπτυξης, Συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, Oικολογικό αποτύπωμα, Oικοαποδοτικότητα και αποϋλοποίηση, Μεταστροφή προς μία «πράσινη» οικονομία, Αειφορία και εταιρική κοινωνική ευθύνη. Τεχνικές αξιολόγησης αειφορίας: Το πλαίσιο DPSIR, δείκτες αειφορίας. Αέρια ρύπανση: Σχέσεις πηγής-αποδέκτη σε διάφορες κλίμακες, Από τις εκπομπές στην έκθεση στην ρύπανση και τις επιπτώσεις της, Πρωτόκολλα και συναφής νομοθεσία, Σχέδια επιμερισμού δαπανών αντιρρύπανσης. Μείωση αέριας ρύπανσης: Μετριασμός ρύπανσης και αντιρρύπανση, Καθαρισμός απαερίων από αέριους ρύπους, Καθαρισμός απαερίων από σωματιδιακό φορτίο, Μείωση έκλυσης CO2. Αειφορία στην Παραγωγή Ενέργειας: Συμβατικές πηγές, Ανανεώσιμες πηγές, Διεθνές περιβάλλον και ελληνική πραγματικότητα. Αειφορία στην Κατανάλωση Ενέργειας: Κτιριακός Τομέας, Μεταφορές. Εκδοχές για το Πέρας της Ωφέλιμης Ζωής Προϊόντων: Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, Ενεργειακή αξιοποίηση, Ζητήματα ανάστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Ανάλυση Κύκλου Ζωής: Γενική προσέγγιση της ΑΚΖ, Σχεδιασμός δεικτών μέσω της ΑΚΖ, η ΑΚΖ στις μεταφορές: Well-to-wheel. Εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης: ISO, EMAS, Eco Label. Ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων: Ρόλος του καταναλωτή, Επιτυχημένα παραδείγματα. Εκτίμηση και διαχείριση επικινδυνότητας: Επικινδυνότητα και λήψη αποφάσεων, Ποσοτικοποίηση κινδύνου, Εκτίμηση επικινδυνότητας.
Λέξεις Κλειδιά
αειφορία, βιώσιμη ανάπτυξη, περιβάλλον, ενέργεια, ολοκληρωμένη διαχείριση, εταιρική ευθύνη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Προβολή εικόνων και βίντεο με τη χρήση προβολικού. Ηλετρονική διαχείριση μαθήματος μέσω eclass.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις752,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων150,5
Εξετάσεις20,1
Σύνολο923,1
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η τελική βαθμολογία των φοιτητών προκύπτει με συνδυασμό της βαθμολόγησής τους σε προφορική εξέταση της εργασίας (project)εξαμήνου και των τελικών εξετάσεων, μέσω του τύπου 0,2*Προφορική Εξέταση+0,8*Βαθμός εξετάσεων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Munier, N. 2005. Introduction to Sustainability – Road to a better future. Springer. Κωδικός στον Εύδοξο : 170113.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Πανεπιστημιακές σημειώσεις 2. Ellen M. van Bueren (Editor), Hein van Bohemen (Editor), Laure Itard (Editor), Henk Visscher (Editor), Sustainable Urban Environments: Ecosystem Approach, Springer; 2012 edition. 3. GEA Writing team, Global Energy Assessment: Toward a Sustainable Future, Cambridge University Press, 2012.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-10-2016