Φαρμακοεπαγρύπνηση - Φαρμακοεπιδημιολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦαρμακοεπαγρύπνηση - Φαρμακοεπιδημιολογία / Pharmacovigilance - Pharmacoepidemiology
ΚωδικόςΜΙΦΒ0011
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Κούβελας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000116

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία (2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦαρμακοεπαγρύπνηση - Φαρμακοεπιδημιολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2015 – 2016
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600000876
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: - Αντιλαμβάνονται και να αξιολογούν ζητήματα που σχετίζονται με τους κινδύνους και τα οφέλη της χρήσης φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των αιτίων, των εκδηλώσεων και των συνεπειών των ανεπιθύμητων δράσεων των φαρμάκων, τον τρόπο με τον οποίο αυτές εντοπίζονται και παρακολουθούνται και το σχετικό ιστορικό και νομικό πλαίσιο. - Είναι εξοικειωμένο και να μπορούν να συγκρίνουν βασικές στατιστικές, οικονομικές και επιδημιολογικές έννοιες και μεθόδους. - Να κατανοήσουν σημαντικές φαρμακοεπιδημιολογικές έννοιες και μεθόδους και πώς αυτές οι μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν σε ειδικά θέματα που αφορούν στα φάρμακα και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου. - Να αξιολογήσουν και να αναλύσουν τα αποτελέσματα των φαρμακοεπιδημιολογικών μελετών, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής αξιολόγησης του ερωτήματος, του σχεδιασμού, της μεθόδου της μελέτης και να διεξάγουν στατιστικές αναλύσεις και να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματά τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Εισαγωγή στη Φαρμακοεπιδημιολογία - Ο ρόλος της Φαρμακοεπιδημιολογίας σε διάφορους τομείς (Ακαδημία, Βιομηχανία, Ρυθμιστικές Αρχές)- Εφαρμογή αρχών της Επιδημιολογίας στη μελέτη της χρήσης των φαρμάκων - Είδη μελετών στη Φαρμακοεπιδημιολογία - Πηγές δεδομένων για φαρμακοεπιδημιολογικές μελέτες - Βιοστατιστική και Φαρμακοεπιδημιολογία - Μεθοδολογικά ζητήματα φαρμακοεπιδημιολογίας - Αξιολόγηση της φαρμακοεπιδημιολογικής βιβλιογραφίας - Μοντέλα χρήσης φαρμάκων - Ασφάλεια φαρμάκων και Φαρμακοεπαγρύπνηση -Αξιολόγηση αιτιακής συσχέτισης πιθανών ανεπιθύμητων δράσεων φαρμάκων -Μελλοντικές προοπτικές της Φαρμακοεπιδημιολογίας
Λέξεις Κλειδιά
Φαρμακοεπιδημιολογία, Φαρμακοεπαγρύπνηση, Επιδημιολογία, Βιοστατιστική, Κλινική Φαρμακολογία, Φαρμακο-οικονομία, Ρυθμιστικές Αρχές, Χρήση Φαρμάκων, Ανεπιθύμητες Δράσεις Φαρμάκων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις642,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών511,7
Σύνολο1254,2
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Pharmacoepidemiology, 5th Edition Brian L. Strom (Editor), Stephen E Kimmel (Editor), Sean Hennessy (Editor) February 2012, Wiley-Blackwell Understanding Pharmacoepidemiology (LANGE Clinical Science) by Yi Yang (Author), Donna West-Strum (Author) Publisher: McGraw-Hill Education / Medical Textbook of Pharmacoepidemiology, 2nd Edition Brian L. Strom (Editor), Stephen E Kimmel (Editor), Sean Hennessy (Editor) September 2013, Wiley-Blackwell
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-09-2015