ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΗΓΩΝ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΗΓΩΝ) / POLLUTION CONTROL TECHNOLOGY (POLLUTION CONTROL TECHNOLOGY FOR STATIONARY SOURCES)
Κωδικός318
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανολόγων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΛεωνίδας Ντζιαχρήστος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000355

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 32
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΕνεργειακόςΕπιλογής Κατεύθυνσης1055

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΗΓΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2015 – 2016
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600014694
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Θερμοδυναμική, ρευστομηχανική, μετάδοση θερμότητας, φαινόμενα μεταφοράς
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με επιτυχή ολοκήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: - Γνωρίζουν τους κύριους ρύπους και τα χαρακτηριστικά τους - Κατανοούν τεχνολογία αντιρρύπανσης - Επιλέγουν κατάλληλη συσκευή αντιρρύπανσης - Υπολογίζουν μεγέθη συσκευών αντιρρύπανσης
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγικά στοιχεία, κύριες κατηγορίες ρύπων και πηγών τους. Σχηματισμός πρωτογενών και δευτερογενών σωματιδίων. Δυναμική των σωματιδίων, χαρακτηριστικά μεγέθη, κατανομές, κίνηση σε ρευστό. Τεχνολογίες μείωσης σωματιδίων: αδρανειακοί συλλέκτες, φυγοκεντρικοί διαχωριστές, ηλεκτροστατικοί κατακρημνιστές, φίλτρα, πλυντηρίδες νερού. Μείωση εκπομπών υδρογονανθράκων: συμπύκνωση, προσρόφηση και απορρόφηση, βιοφίλτρα. Μείωση εκπομπών οξειδίων του θείου: καθαρισμός καυσίμων, πλυντηρίδες διαλυμάτων. Τεχνολογία μείωσης οξειδίων του αζώτου: έλεγχος της καύσης, επιλεκτική καταλυτική αναγωγή. Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα: δέσμευση και αποθήκευση, απομάκρυνση άνθρακα πριν την καύση, καύση με οξυγόνο (oxyfuel).
Λέξεις Κλειδιά
εκπομπές ρύπων, αντιρρύπανση, περιβάλλον, βιομηχανία, οικιακός τομέας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση προβολικού για την παράθεση παραδειγμάτων και εφαρμογών συσκευών και τεχνολογιών αντιρρύπανσης Χρήση διαδικτύου για διανομή εκπαιδευτικού υλικού και οργάνωση του μαθήματος Χρήση elearning για υποστήριξη του μαθήματος
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις401,3
Εργαστηριακή Άσκηση80,3
Άσκηση Πεδίου40,1
Φροντιστήριο180,6
Εκπόνηση μελέτης (project)602
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,7
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν 3 projects στη διάρκεια του εξαμήνου, για τα οποία ετοιμάζουν σχετική έκθεση και παρουσίαση στο powerpoint, και εξετάζονται προφορικά. Η τελική βαθμολογία προκύπτει ως ο μέσος όρος των τριών επιμέρους βαθμολογιών.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Cooper C. David,Alley F. C. Ελεγχος αέριας ρύπανσης. Σχεδιασμός Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας. Εκδόσεις Τζιόλα, 3η Εκδ. (2004). Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 18549099
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
De Nevers, N. Air pollution control engineering. McGraw Hill, 2nd Ed. (2000).
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-10-2016