ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ / Laboratory and Field Tests in Soil Mechanics
ΚωδικόςΤΓ0600
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000126

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ - ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΠΟ 2022 ΚΑΙ ΕΞΗΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
"ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ"Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης844
"ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ"Επιλογής844

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2015 – 2016
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600029167
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΓ0600Αναστάσιος Αναστασιάδης, Θεοδώρα Τίκα
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΤΓ0300 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι
 • ΤΓ0500 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα αποκτήσουν την ικανότητα: • να σχεδιάζουν τα στάδια μιας γεωτεχνικής έρευνας • να εκτελούν και να να αξιολογούν τα αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών κατάταξης, συμπύκνωσης, διαπερατότητας, συμπιεστότητας και διατμητικής αντοχής του εδάφους (δοκιμή άμεσης διάτμησης, μονοαξονικής θλίψης και τριαξονικής συμπίεσης), • να εκτιμούν εδαφικές παραμέτρους σχεδιασμού με βάση τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών, • να αξιολογούν τα αποτελέσματα επιτόπου δοκιμών πρότυπης διείσδυσης, στατικής πενετρομέτρησης, πρεσσιομέτρου, διασταλτομέτρου, πτερυγίου και πλακός, • να εκτιμούν εδαφικές παραμέτρους σχεδιασμού με βάση τα αποτελέσματα των επιτόπου δοκιμών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γεωτεχνική έρευνα: γενικές αρχές, σχεδιασμός, μέθοδοι διάτρησης και δειγματοληψίας του εδάφους. Εργαστηριακές δοκιμές: δοκιμές κατάταξης, συμπύκνωσης, διαπερατότητας, συμπιεστότητας και διατμητικής αντοχής του εδάφους. Επιτόπου δοκιμές: δοκιμές πρότυπης διείσδυσης, στατικής πενετρομέτρησης, πρεσσιομέτρου, διασταλτομέτρου, πτερυγίου και πλακός.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Εκπόνηση μελέτης (project)100,4
Σύνολο100,4
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Υποχρεωτική έκθεση με την αξιολόγηση των εργαστηριακών δοκιμών. Γραπτή εξέταση (50%) και προφορική εξέταση (50%) επί της διδαχθείσας ύλης του μαθήματος και της έκθεσης εργαστηριακών δοκιμών.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σημειώσεις και παρουσιάσεις των διαλέξεων του μαθήματος (elearning.auth.gr) ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΔOY-ΜΑΝΟΥ ΝΙΚΗ (2010),Γεωτεχνική Μηχανική. Έρευνα-Γεωτρήσεις-Εργαστήριο, Εκδότης: ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Head K.H. (1980), Manual of Soil Laboratory Testing, Volumes 1, 2 and 3, Pentech Press
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-11-2015