ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ / Special Topics in Building Construction
ΚωδικόςΤΕ1200
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000166

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ - ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΠΟ 2022 ΚΑΙ ΕΞΗΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
"ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"Επιλογής843
"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"Επιλογής843
"ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ"Επιλογής843
"ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ"Επιλογής843

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2015 – 2016
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600029203
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΕ1200Δημήτριος Αραβαντινός, Αικατερίνη Τσικαλουδάκη
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η διδασκαλία του μαθήματος αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων που σχετίζονται με εξειδικευμένους τομείς της φυσικής του κτιρίου,τις ιδιότητες των δομικών υλικών και της επιρροής τους στη θερμομονωτική, υγροθερμική και ηχομονωτική προστασία του κτιριακού κελύφους, τους ισχύοντες κανονισμούς που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, καθώς και με την προκατασκευή και τη βιομηχανοποιημένη δόμηση. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να έχει την ικανότητα να συλλαμβάνει, να μελετά και να υπολογίζει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου, να μελετά, να αξιολογεί και να προτείνει επεμβάσεις που θα οδηγούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, να κατανοεί, να μελετά και να προγραμματίζει την κατασκευή ενός κτιρίου με τη μέθοδο της προκατασκευής. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής αποκτά τις δεξιότητες να συντάσσει μια ενεργειακή μελέτη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και να εκδίδει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ενός υφιστάμενου κτιρίου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Ενεργειακή συμπεριφορά κτιρίων. Ενεργειακό ισοζύγιο. Ροές ενέργειας-αλγόριθμος υπολογισμού. Υπολογιστική μεθοδολογία. Εκτίμηση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων με χρήση λογισμικού. Ενεργειακή επιθεώρηση. - Θερμομόνωση. Βασικές έννοιες. Θερμομονωτικά υλικά. Θερμομόνωση δομικών στοιχείων. Θερμογέφυρες. - Υγρομόνωση. Βασικές έννοιες. Προέλευση υγρασίας. Στεγανοποίηση. Υγρασία εδάφους και στεγανοποίηση υπογείων. Εξωτερική υγρασία-στεγανοποίηση στεγών και δωμάτων. Υγρασία από εσωτερικούς χώρους. - Ηχομόνωση. Βασικές έννοιες. Ηχομονωτικά υλικά. Ηχομόνωση δαπέδων, τοίχων, δωμάτων. - Προκατασκευή. Βιομηχανοποιημένη δόμηση. Βασικές έννοιες, προϋποθέσεις. Γενικές αρχές. Διάσπαση του κτιρίου σε μέρη. Τυποποίηση υλικών και κατασκευαστικών μερών. Δομικά συστήματα: Παραγωγή και συναρμολόγηση στοιχείων. Κατασκευαστικές λύσεις. - Bλάβες, παθολογία, ανακαινίσεις και επισκευές κτιρίων. Συντήρηση-αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων.
Λέξεις Κλειδιά
ενεργειακή απόδοση κτιρίων, ενεργειακή επιθεώρηση, θερμική προστασία κτιριακού κελύφους, προκατασκευή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις501,8
Εργαστηριακή Άσκηση140,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων20,1
Εκπόνηση μελέτης (project)200,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών50,2
Σύνολο913,3
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις κατά την εξεταστική περίοδο και προφορική εξέταση κατά την παράδοση του υποχρεωτικού θέματος (μελέτης), το οποίο το εκπονεί κάθε φοιτητής ατομικά. Ο βαθμός του θέματος συμμετέχει κατά 50% στον τελικό βαθμό. Η διαδικασία αξιολόγησης παρουσιάζεται αναλυτικά κατά το εναρκτήριο μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
T.O.T.E.E. 20701-1/2010. Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης T.O.T.E.E. 20701-2/2010. Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων. EN ISO 13790.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-11-2015