ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / Design and Construction of Ports
ΚωδικόςΤΥ2000
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000259

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ - ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΠΟ 2022 ΚΑΙ ΕΞΗΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
"ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ"Επιλογής844
"ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ"Επιλογής844

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2015 – 2016
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600029270
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΥ2000Ευαγγελία Λουκογεωργάκη
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Θεωρία μονοχρωματικών κυματισμών βαρύτητας 1ης τάξεως. Διαμόρφωση κυματισμών στον παράκτιο χώρο (ρήχωση, διάθλαση, περίθλαση, θραύση, αναρρίχηση). Γένεση και ανάπτυξη ανεμογενών κυματισμών. Στατιστική ανάλυση στοχαστικών κυματισμών και ενεργειακά φάσματα.Μοντέλα πρόγνωσης κυματισμών. Βασικές γνώσεις υδροδυναμικών φορτίσεων και ευστάθειας κατακόρυφων μετώπων και πρανών από λιθορριπή.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Χάραξη χερσαίας και υδάτινης περιοχής λιμένων βάσει κανονισμών και αναλυτικών μοντέλων, Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση εξωτερικών και εσωτερικών λιμενικών έργων βάσει κανονισμών και αναλυτικών εξισώσεων, Μέθοδοι κατασκευής των συνιστωσών λιμενικών έργων βάσει βέλτιστων πρακτικών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κατηγορίες και σύσταση λιμένων. Διαχρονική εξέλιξη λιμένων και σύγχρονες τάσεις εξειδικεύσεως. Κριτήρια δημιουργίας λιμένων. Στάδια σχεδιασμού - μελέτης. Yδραυλική λιμένων. Στοιχεία λιμενικής ναυσιπλοΐας. Εξωτερικά λιμενικά έργα: Τύποι και αρχές σχεδιασμού, έργα με κεκλιμένα πρανή (περιγραφή, διαστασιολόγηση, ογκόλιθοι θωράκισης, υλικά και μέθοδοι κατασκευής), έργα με κατακόρυφα μέτωπα (περιγραφή, κατασκευαστικά στοιχεία και υπολογισμός φορτίσεων). Εσωτερικά λιμενικά έργα: Τύποι, αρχές διαστασιολόγησης, μέθοδοι και υλικά κατασκευής, κρηπιδότοιχοι βαρύτητας, λεπτότοιχοι κρηπιδότοιχοι, ανοιχτές κατασκευές σε πασσάλους και βάθρα. Xερσαίες εγκαταστάσεις. Μηχανολογικός εξοπλισμός. Τεχνική βυθοκορήσεων. Βελτιστοποίηση στο σχεδιασμό και τη λειτουργία έργων εξυπηρετήσεως (αρχές και εφαρμογή τεχνικής προσομοιώσεως).
Λέξεις Κλειδιά
Λιμενικά έργα, Κυματοθραύστες, Κρηπιδότοιχοι, Σχεδιασμός, Διαστασιολόγηση, Μέθοδοι κατασκευής, Υλικά, Παραβολή πλοίων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Παρουσιάσεις Powerpoint, Μελέτη περιπτώσεων από πραγματικά έργα με videos και συνδέσμους διαδικτύου (internet links), Eπικοινωνία με τους φοιτητές μέσω blackboard και email.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση: 60% του τελικού βαθμού, Επίλυση προβλημάτων/Γραπτές εργασίες: 30% του τελικού βαθμού και Παρακολούθηση: 10% του τελικού βαθμού. Επιδότηση (μέγιστο 0.5 μονάδες) βάσει γενικής εικόνας και συμμετοχής στις παραδόσεις του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-10-2015