Σύγχρονα θέματα Ειδικής Αγωγής

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣύγχρονα θέματα Ειδικής Αγωγής / Current Issues in Special Education
ΚωδικόςΠΕ301
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΣουζάνα Παντελιάδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003471

Πρόγραμμα Σπουδών: Παιδαγωγική επιστήμη 2016

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ειδική ΑγωγήΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣύγχρονα θέματα Ειδικής Αγωγής
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600032643
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Εισαγωγικό μάθημα στην Ειδική Αγωγή
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος στο μάθημα είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με το θεωρητικό υπόβαθρο, την ιστορική εξέλιξη και τις σύγχρονες αντιλήψεις για την ειδική αγωγή. Ειδικότερα, παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στην κατανόηση της αναπηρίας στο πλαίσιο του κοινωνικού μοντέλου, στον εννοιολογικό προσδιορισμό της ένταξης και στην αποσαφήνιση των σχετικών όρων και στις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της. Η ειδική αγωγή και η ένταξη των αναπήρων προσεγγίζεται κριτικά, μέσα από την οπτική του αναπηρικού κινήματος και εμπλουτίζεται με την προβληματική των σπουδών αναπηρίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε σύγχρονα διεθνή και ελληνικά ζητήματα, που αφορούν την έρευνα και την εφαρμογή της ειδικής αγωγής. Γνώσεις -Να κατανοήσουν βασικές έννοιες στον προσδιορισμό της αναπηρίας. -Να κατανοήσουν τα ερμηνευτικά μοντέλα της αναπηρίας. -Να γνωρίσουν τους βασικούς ιστορικούς σταθμούς στην εξέλιξη της ειδικής αγωγής. -Να γνωρίσουν τα βασικά μοντέλα υλοποίησης της ειδικής αγωγής. -Να εξοικειωθούν με βασικά σύγχρονα ερωτήματα στο χώρο της έρευνας και της εφαρμογής της ειδικής αγωγής . Δεξιότητες -Να εντοπίζουν τις συνέπειες των ερμηνευτικών μοντέλων αναπηρίας στην οργάνωση της ειδικής αγωγής. -Να συγκεντρώνουν ερευνητική αρθρογραφία για σύγχρονα θέματα ειδικής αγωγής. -Να ερμηνεύουν τη σχετική σύγχρονη ερευνητική αρθογραφία . -Να καταδεικνύουν συνθετική σκέψη σε πολλαπλούς άξονες ανάλυσης. -Να συγγράφουν επιστημονική εργασία. Ικανότητες -Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την αναπηρία. -Να αναπτύξουν θετική στάση προς την αναπηρία και την ειδική αγωγή. -Να αξιοποιούν ερευνητικά δεδομένα στην ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας τους. -Να αναπτύξουν κριτικό στοχασμό σε σύνθετα ζητήματα ειδικής αγωγής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων και των πρακτικών για την αναπηρία 2. Ερμηνευτικά μοντέλα της αναπηρίας – Ατομικό και κοινωνικά μοντέλα 3. Αναπηρικό κίνημα- η συμβολή του στην ειδική αγωγή 4. Ιστορική ανάδυση της ειδικής αγωγής – διεθνή και ελληνικά στοιχεία 5. Θεωρητικές προσεγγίσεις της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης - ο Σχεδιασμός για Όλους στην Εκπαίδευση 6. Ερευνητικές προσεγγίσεις της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης – διεθνή και ελληνικά δεδομένα 7. Το περιεχόμενο και ο ρόλος των διαγνωστικών υπηρεσιών, μεθόδων, προσεγγίσεων και εργαλείων 8. Η έννοια της ένταξης και της συνεκπαίδευσης – ένα σχολείο για όλους 9. Η υλοποίηση της ειδικής αγωγής στο πλαίσιο του γενικού σχολείου και της τυπικής τάξης – δυνατότητες και περιορισμοί – ο ρόλος του αναλυτικού προγράμματος και της βαθμολογίας 10. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών –αναγκαιότητα, περιεχόμενο και μοντέλα εκπαίδευσης 11. Η έννοια και οι πρακτικές μετάβασης στην ειδική αγωγή 12. Η ανταπόκριση στη διδασκαλία και οι προϋποθέσεις της εφαρμογής της - η υλοποίησή της μέσα από τις ΕΔΕΑΥ – η παράλληλη στήριξη 13. Ο ρόλος της οικογένειας – σχέσεις με το σχολείο – αποτελεσματική επικοινωνία. Ο ρόλος της τεχνολογίας στην ατομική υποστήριξη και μάθηση – σύγχρονα μέσα και εργαλεία
Λέξεις Κλειδιά
Μαθησιακές Δυσκολίες, δυσλεξία, διδασκαλία, μεταγνωστικές στρατηγικές, παρεμβάσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Αξιοποίηση στις διαλέξεις (power point, videos) Αξιοποίηση στην επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων753
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1004
Συμμετοχή σε αξιολόγηση ερευνητικών δεδομένων 502
Σύνολο25110,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει: - Ατομική γραπτή εργασία (50% του τελικού βαθμού) - Ομαδική εργασία (power point) (25% του τελικού βαθμού) - Συμμετοχή σε ομαδική παρουσίαση (25% του τελικού βαθμού) Τα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών δίνονται στους φοιτητές κατά την έναρξη του μαθήματος και διαφοροποιούνται ανάλογα με τις συγκεκριμένες εργασίες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bashan, B. & Holsblat, R. (2012). Co-teaching Through Modeling Processes: Professional Development of Students and Instructors in a Teacher Training Program, Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 20 (2), pp. 207-226. Friend, M., Cook, L., Hurley-Chamberlain, D & Shamberger, C. (2010). Co-Teaching: An Illustration of the Complexity of Collaboration in Special Education, Journal of Educational and Psychological Consultation, 20 (1), pp. 9-27. Halvorsen, A. T. & Neary, Th. (2001). Building inclusive schools. Tools and strategies for success. Allyn & Bacon. Kimberly, E. Bryant, D. Dieker, L., Pearl C. & Kirkpatrick, R. M. (2012). Planning in the Middle: Co-Planning Between General and Special Education, Journal of Educational and Psychological Consultation, 22(3), pp. 208-226. Lampropoulou, V. & Padeliadu, S. (1997). Teachers of the deaf as compared with other groups of teachers on attitudes towards people with disabilities and inclusion. Annals of the Deaf, 142(1), 26-33. Loreman, T. Deppeler, J. & Harvey, D. (2010). Inclusive Education – Supporting diversity in the classroom. Routledge. Mavropoulou, S. & Padeliadu, S. (2002). Teachers’ Causal Attributions for Behaviour Problems in relation to Perceptions of control. Educational Psychology, 22(2), 191-202. Mavropoulou, S., & Padeliadu, S. (2000). Greek Teachers’ Perception of Autism and Implications for Educational Practice : A Preliminary Analysis. Autism , 4(2), 173-183 Murawski, W.W., & Dieker, L.A. (2004). Tips and strategies for co-teaching at the secondary level. Teaching Exceptional Children, 36(5), 52-58 Padeliadu, S. & Lampropoulou, V. (1997). Attitudes of special and regular education teachers towards school integration. European Journal of Special Needs Education, 12(3), 173-183. Padeliadu, S. (1998). Time demands and experienced stress in Greek mothers of children with Down’s syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 42(2), 144-153. Shallcross, T. & Robinson, J. (1999). A Model of Participation in Continuing Professional Develoment and Evaluation through Action Research in Educating for Sustainability, Journal of In-Service Education, 25(3), pp. 403-422. Swain, J. & French, S. (2008). Disability on equal terms. Sage Publications. Walsh. J. M. (2012). Co-Teaching as a School System Strategy for Continuous Improvement, Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 56(1), pp. 29-36. Wang, Q. (2008) A generic model for guiding the integration of ICT into teaching and learning, Innovations in Education and Teaching International, 45(4), pp. 411-419. Zames Fleische, D. & Zames, F. (2001).The Disability Rights Movement. Temple University Press. Λαμπροπούλου, Β., & Παντελιάδου, Σ. (2000). Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα – Κριτική Θεώρηση Στο Α. Κυπριωτάκης (επιμ.) «Πρακτικά Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής, (156-170). Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο. Παντελιάδου Σ., Χιδερίδου-Μάνδαρη, Α. (2010). Μαθησιακές Δυσκολίες και Εκπαιδευτικοί. Εμπειρίες Γονέων. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος, «Η Ειδική Αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη», (1011-1019), ΕEΠΕ, Αθήνα. Παντελιάδου, Σ. & Αργυρόπουλος, Β. (Επιστημ. Επιμέλεια) (2011). Ειδική αγωγή: Από την έρευνα στη διδακτική πράξη, (σελ. 299). ΠΕΔΙΟ, Αθήνα. Παντελιάδου, Σ. (2005).Σχολική ένταξη και αρτιμελισμός στην εκπαίδευση. Στο Π. Αγγελίδης (Επιμ.) Συμπεριληπτική εκπαίδευση – Από το περιθώριο στην συμπερίληψη (107-122). Κυπροέπεια, Λεμεσός. Παντελιάδου, Σ. (2007). Η μέθοδος της παρατήρησης και οι εκπαιδευτικές πρακτικές. Στο Β. Σβολόπουλος (επιμ.), Σύνδεση Εκπαιδευτικής Έρευνας και Πράξης. Η Ακαδημαϊκή πλευρά (145-156). Ατραπός, Αθήνα. Παντελιάδου, Σ. (2007). Πολιτική της αναπηρίας και εκπαιδευτική ένταξη. Στο Σ. Μαυροπούλου (επιμ.), Η κοινωνική ένταξη σε σχολείο και η μετάβαση σε χώρο εργασίας για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού: Θεωρητικά ζητήματα και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις (5-18). ΓΡΑΦΗΜΑ, Θεσσαλονίκη. -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: ⎼ Journal of Special Education ⎼ Exceptional Children ⎼ Educational Psychology ⎼ Journal of Inclusive Education ⎼ Remedial and Special Education
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-06-2016