Θεωρητική θεμελίωση, ιστορική εξέλιξη και βασικές αρχές του πεδίου της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘεωρητική θεμελίωση, ιστορική εξέλιξη και βασικές αρχές του πεδίου της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης / Theoretical foundations, historical perspectives and basic principles of Adult and Continuing Education
ΚωδικόςΠΕ601
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Ζαρίφης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003488

Πρόγραμμα Σπουδών: Παιδαγωγική επιστήμη 2016

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 6
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Συνεχιζόμενη ΕκπαίδευσηΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘεωρητική θεμελίωση, ιστορική εξέλιξη και βασικές αρχές του πεδίου της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600032646
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΠΕ101 Ποσοτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα
 • ΠΕ103 Συγγραφή της επιστημονικής εργασίας
Γενικές Προαπαιτήσεις
Παιδαγωγικά Μαθήματα Κορμού και Μαθήματα Παιδαγωγικής Κατεύθυνσης (Π1807, Π1808, Π1811 και Π1812) του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Παιδαγωγικής του Φ.Π στο ΑΠΘ ή αντίστοιχα μαθήματα άλλων τμημάτων, καθώς και βασικές γνώσεις ερευνητικής μεθοδολογίας στις κοινωνικές επιστήμες, επιστημολογίας και ιστορίας της εκπαίδευσης.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού μαθήματος είναι να εισάγει και να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με εκείνα τα θεωρητικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το περιεχόμενο των όρων Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, και με τον προσδιορισμό του πλαισίου αναφοράς τους, το οποίο αν και στις συνειδήσεις των περισσότερων ταυτίζεται με την Εκπαίδευση Ενηλίκων, δεν περιορίζεται μόνο σε αυτήν. Συγκεκριμένα στο μάθημα παρουσιάζονται και ερμηνεύονται τα βασικά χαρακτηριστικά των εννοιών και η μεταξύ τους σχέση, εξετάζεται πως εξελίχθηκαν ιστορικά, ποιοι είναι οι βασικοί σταθμοί στην ανάπτυξη τους, πως θεμελιώνονται φιλοσοφικά και ποιος είναι ο ρόλος τους στην κοινωνία της μάθησης και της γνώσης. Θίγεται ακόμη ο ρόλος πολλών διεθνών οργανισμών που για μεγάλο χρονικό διάστημα προσδιόρισαν το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά των παραπάνω εννοιών, αλλά και θεσμών όπως το Πανεπιστήμιο που έχει πλέον αναλάβει πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξή τους ως ένα ξεχωριστό πεδίο μελέτης, ενώ εξετάζεται και ο βαθμός στον οποίο η εξέλιξη στην οικονομία και στην αγορά εργασίας και έννοιες όπως ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο, επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονται και συνδιαμορφώνονται ανταποκρινόμενες κυρίως στις απαιτήσεις των σύγχρονων Οργανισμών Μάθησης. Εξετάζονται ακόμη θεωρητικά ζητήματα που αφορούν σε βασικές θεωρίες μάθησης ενηλίκων, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν στα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων και το ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων. Παρουσιάζονται, επίσης, οι αρχές εκπαιδευτικής αλληλεπίδρασης και ο ρόλος της ομάδας εκπαιδευομένων στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, καθώς και η εκπαίδευση ενηλίκων για άτομα τα οποία που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες. Τέλος γίνεται αναφορά στην εξέλιξη της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα και η κοινωνικο-οικονομική λειτουργία της, οι σύγχρονες τάσεις και οι μελλοντικές της προοπτικές. Μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να είναι σε θέση να (γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες επιπέδου 7 του ΕΕΠ): ΓΝΩΣΕΙΣ -Προσδιορίζουν με σαφήνεια και να οριοθετούν εννοιολογικά και θεωρητικά ζητήματα τα οποία αφορούν στο πεδίο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. -Κατανοούν και να συνδέουν τις βασικές έννοες ‘Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση’, ‘Διά Βίου Μάθηση’ και ‘Εκπαίδευση Ενηλίκων’, να περιγράφουν την μεταξύ τους σχέσης και την ιστορική τους εξέλιξη, με έμφαση στους βασικούς σταθμούς ανάπτυξής τους καθώς και στον ρόλο τους στην κοινωνία της μάθησης και γνώσης. -Περιγράφουν και να αναλύουν το ευρύτερο πλαίσιο αναφοράς μέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι σύγχρονες θεωρίες για τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, τη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ -Συγκρίνουν και να αποτιμούν συγκριτικά τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν στο πεδίο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. -Εφαρμόζουν πρακτικά τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις σε υποθέσεις εργασίας οι οποίες αφορούν στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. -Προσεγγίζουν διεπιστημονικά και διαθεματικά ζητήματα όπως η συμβολή της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανεργίας, της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και ευημερίας. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ -Αξιολογούν κριτικά τις θεωρίες οι οποίες αφορούν στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων με βάση το ιστορικό, κοινωνικο-οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο αναφοράς εντός του οποίου αυτές έχουν αναπτυχθεί. -Αξιολογούν την επίδραση της Ευρωπαϊκής πολιτικής στη διαμόρφωση των θεσμών και πρακτικών οι οποίες αφορούν στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευσης Ενηλίκων. -Αναπτύσσουν θετική στάση σε ό,τι αφορά την διεπιστημονική προσέγγιση της ερμηνείας ζητημάτων όπως η συμβολή της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανεργίας, της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και ευημερίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Ερμηνείες, ορισμοί και τυπολογίες, σταθμοί στην οργάνωση της εκπαίδευσης ενηλίκων και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. 2. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση - ερμηνευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναδύθηκαν. 3. Ιστορική εξέλιξη της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης και παράγοντες που συνέβαλαν στη διαμόρφωσή τους. 4. Ο ρόλος των διεθνών οργανισμών στη διαμόρφωση των όρων “συνεχιζόμενη εκπαίδευση” και “διά βίου μάθηση”. 5. Μεταβιομηχανική κοινωνία και κοινωνία της γνώσης και ανάπτυξη του θεσμού της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης. 6. Δράσεις, διαδικασίες και φορείς, διεθνείς εξελίξεις στο χώρο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης. 7. Επαγγελματική κατάρτιση, ανάπτυξη ζωτικών δεξιοτήτων και επένδυση στους ανθρώπινους πόρους. 8. Επαναπροσδιορισμός του ρόλου του κράτους και η σημασία του κοινωνικού κεφαλαίου στην ανάπτυξη του σύγχρονου ενεργού πολίτη, 9. Εκπαίδευση στην κοινότητα, οικονομία της γνώσης και παγκοσμιοποίηση, 10. Ο οργανισμός μάθησης και τα όρια του οικονομικού ντετερμινισμού. 11. Ζητήματα συσχετισμού με τις επιστήμες της αγωγής και οργάνωση του πλαισίου αναφοράς , η επίδραση των θεωριών της αγωγής στην ανάπτυξη μιας ολιστικής θεωρητικής προσέγγισης για το ρόλο και την ταυτότητα του νέου πεδίου μελέτης, 12. Φιλοσοφική θεμελίωση του πεδίου, ιδεολογικές επιδράσεις και επιστημολογικές αναζητήσεις, η έρευνα στο χώρο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, θεματικές και ερευνητικά πεδία, η επίδραση του θετικισμού, ανθρωπιστικές και νεο‐ανθρωπιστικές θεωρήσεις μάθησης ενηλίκων, πραγματισμός και η εργαλειακή αντίληψη στην εκπαίδευση των ενηλίκων. 13. Εξέλιξη της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής και ο ρόλος του Πανεπιστημίου.
Λέξεις Κλειδιά
εκπαίδευση ενηλίκων, δια βίου μάθηση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, επιστημολογικές αναζητήσεις και παραδοχές, θεμελιώδεις αρχές του πεδίου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαδραστικός πίνακας. Ηλεκτρονικός υπολογιστής. Power point. Video. Moodle. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει επίσης: • Πρωτότυπη επιστημονική βιβλιογραφία (του εμπορίου) ελληνόγλωσση και αγγλόγλωσση, προσαρμοσμένη, αν και όπου χρειάζεται, στις ανάγκες του ενήλικου εκπαιδευόμενου με τη χρήση ενός ειδικά σχεδιασμένου Οδηγό Μελέτης. Ο Οδηγός Μελέτης θα συντάσσεται κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ακαδημαϊκής χρονιάς. • Ασκήσεις αυτο-αξιολόγησης, εκπαιδευτικά βίντεο, παρουσιάσεις που θα αναπτύσσονται από τον διδάσκοντα κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς. • Συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, για περαιτέρω μελέτη που θα αναρτάται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του διδάσκοντος. • Ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό για την κάλυψη κενών που υπάρχουν στη βιβλιογραφία και προσαρμοσμένου στις ανάγκες του προγράμματος.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1004
Συγγραφή εργασίας / εργασιών753
Εφαρμογή κριτικοστοχαστικών τεχνικών502
Σύνολο25110,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική. Η αξιολόγηση είναι συνολική/συμπερασματική βάσει της γραπτής εργασίας στο μάθημα. Το θέμα και το περιεχόμενο της γραπτής εργασίας θα πρέπει να εντάσσεται σε μία από τις 13 θεματικές κατηγορίες που εξετάζονται στη διάρκεια του μαθήματος (βάσει του περιεχομένου του μαθήματος το οποίο παρουσιάστηκε πιο πάνω). Η τελική μορφή της εργασίας πρέπει να είναι ένα δακτυλογραφημένο και εκτυπωμένο ή σε ψηφιακή μορφή κείμενο το οποίο δεν θα ξεπερνά τις 30 σελίδες (ήτοι 8.000 λέξεις μαζί με τη βιβλιογραφία και χωρίς παραρτήματα ή πηγές τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν χωριστά ή να επισυναφθούν στην εργασία), με 1½ διάστημα μεταξύ των γραμμών, 2,5 εκατοστά περιθώρια σελίδας και μέγεθος γραμματοσειράς 12. Χειρόγραφες εργασίες δεν γίνονται δεκτές. Τα κριτήρια αξιολόγησης της γραπτής εργασίας είναι προσβάσιμα στους φοιτητές στον ιστοχώρο http://www.gkzarifis.com/postgraduatecourses.htm και είναι τα εξής: Kριτήριο 1ο: Περιεχόμενο ιδεών (5 μονάδες) • Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια κατανοεί άριστα τη διατύπωση της ερώτησης και ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της εργασίας (5.0 – 4.0). • Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια κατανοεί επαρκώς τη διατύπωση της ερώτησης και ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της εργασίας (3.9 – 2.5). • Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια κατανοεί ανεπαρκώς τη διατύπωση της ερώτησης και δεν ανταποκρίνεται παρά μερικώς στις απαιτήσεις της εργασίας (2.4 – 1.0). • Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια δεν κατανοεί καθόλου τη διατύπωση της ερώτησης και δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εργασίας (0.9 – 0.0). Κριτήριο 2ο: Δομή (1.5 μονάδα) • Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια κατανοεί πλήρως και εφαρμόζει άριστα τους κανόνες δόμησης μιας ακαδημαϊκής εργασίας (1.5 – 1.2). • Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια κατανοεί εν γένει και εφαρμόζει εν πολλοίς τους κανόνες δόμησης μιας ακαδημαϊκής εργασίας (1.2 – 1.0). • Η εργασία παρουσιάζει εμφανή και σημαντικά ελαττώματα στην εφαρμογή των κανόνων δόμησης μιας ακαδημαϊκής εργασίας (0.9 – 0.5). • Η εργασία παρουσιάζει στοιχειώδεις και θεμελιώδεις ελλείψεις στην κατανόηση και την εφαρμογή των κανόνων δόμησης μιας ακαδημαϊκής εργασίας (0.4 – 0.0). Κριτήριο 3ο: Παρουσίαση & γλωσσική έκφραση (1.5 μονάδα) • Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια κατανοεί πλήρως και εφαρμόζει άριστα τους κανόνες παρουσίασης μιας ακαδημαϊκής εργασίας (1.5 – 1.0). • Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια κατανοεί εν γένει και εφαρμόζει εν πολλοίς τους κανόνες παρουσίασης μιας ακαδημαϊκής εργασίας (0.9 – 0.5). • Η εργασία παρουσιάζει εμφανή και σημαντικά ελαττώματα στην εφαρμογή των κανόνων παρουσίασης μιας ακαδημαϊκής εργασίας (0.4 – 0.0). Κριτήριο 4ο: Έρευνα (2 μονάδες) • Η εργασία παρουσιάζει σαφέστατες ενδείξεις προσωπικής έρευνας (2.0 – 1.5). • Η εργασία παρουσιάζει επαρκείς ενδείξεις προσωπικής έρευνας (1.4 – 1.0). • Η εργασία παρουσιάζει ελάχιστες ή μηδενικές ενδείξεις προσωπικής έρευνας (0.9 – 0.0).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Brundage, D., & Mckeracher, D. (1980). Adult learning principles and their application to programme planning. Toronto: Ontario Institute for Studies in Education. ERIC Document Reproduction Service No ED 181 292. Cervero, R. M., & Wilson, A. L. (1994). Planning responsibly for adult education: a guide to negotiating power and interests. San Francisco: Jossey-Bass. Gravani, M. N. (2007). Unveiling professional learning: shifting from the delivery of courses to an understanding of the processes. Teaching and Teacher Education, 23, pp. 688-704. Gravani, M. N. (2012). Adult learning principles in designing learning activities for teacher development. International Journal of Lifelong Education, 31 (4), pp. 419-432. Hake, B. (2008). Comparative Policy Analysis and Lifelong Learning Narratives: The „Employability Agenda” from a Life-Course Perspective. In: Reischmann, J./Bron, M. Jr. (eds.) (2008): Comparative Adult Education 2008. Experiences and Examples. Frankfurt a.M. [u.a.]: Peter Lang. pp. 167-178. Ioannidou, A. (2007). Comparative Analysis of New governance Instruments in Transnational Educational Space – A Shift to knowledge-based instruments? In: European Educational Research Journal 6. pp. 336-347. http://dx.doi.org/10.2304/eerj.2004.3.1.9. Jarvis, P. (2004). Adult education and lifelong learning: theory and practice. London: Routledge. Jarvis, P. (2006). Teaching styles and teaching methods. In P. Jarvis (ed.), The theory and practice of teaching (pp. 28 – 38). Abingdon: Routledge. Jarvis, P. (2006). Towards a Comprehensive Theory of Human Learning. New York [u.a.]: Routledge. Knowles, M. S. (1980). The modern practice of adult education: from pedagogy to andragogy, (2nd edition). New York: Cambridge Books. Knowles, M. S. (1990). The adult learner: a neglected species. Houston: Tex., Gulf. Knowles, M. S., & Associates (1984). Andragogy in action: applying modern principles of adult learning. San Francisco: Jossey –Bass. Lupou, R./Radtke, M./ Strauch, A. (eds.) (2010). Flexible Pathways Towards Professionalisation Senior Adult Educators In Europe. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag Martens, K./Rusconi, A./Leuze, K. (eds.) (2007). New Arenas of Education Governance. The Impact of International Organizations and Markets on Education Policy Making. Transformation of the State Series. Basingstoke et. al. Palgrave Macmillan. Merriam, S.B., & Caffarella, R. S. (1999). Learning in adulthood: a comprehensive guide (2nd edition). San Francisco: CA, Jossey-Bass. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2003). Beyond Rhetoric. Adult Learning Policies and Practices. Paris: OECD Publishing. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2003b): Thematic Review on Adult Learning. Background Report: Germany. URL: http://www.oecd.org/dataoecd/3/38/34388470.pdf Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2005c): Thematic Review on Adult Learning. URL: http://www.oecd.org/document/3/0,3343,en_2649_39263238_11997955_1_1_1_1,00.html (Zugriffsdatum: 03.06.2008). Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2005). Promoting Adult Learning. Paris: OECD Publishing. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2005). Learning a Living. First Results of the Adult Literacy and Life Skills Survey. Paris/Ottawa: OECD Publishing and Statistics Canada. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)/EKEPIS (2003). The Role of National Qualification Systems in Promoting Lifelong Learning. Background Report for Greece. National Accreditation Centre for Continuing Vocational Training EKEPIS. Paris: OECD Publishing. Rogers, A. (2005) Η εκπαίδευση Ενηλίκων Μεταίχμιο, Αθήνα. Siebert, H. (2010). Methoden für die Bildungsarbeit: Leitfaden für aktivierendes Lehren. 4. Auflage. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag. Siebert, H. (2011). Lernen und Bildung Erwachsener. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag. Siebert, H. (2011). Theorien für die Praxis. 3. Auflage. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag. Sutherland, P. (ed.) (2006). Lifelong learning: concepts and contexts.1. publ. London [[u.a.]]: Routledge. Tyler, R. W. (1949). Principles of curriculum and instruction. Chicago: University of Chicago Press. Zarifis, G. K. & Gravani, M. N. (2014) (eds.): Challenging the ‘European Area of Lifelong Learning’: a critical response. Springer: Dordrecht, The Netherlands [Lifelong Learning Book Series] Zarifis, G. K. (2008). 'Bringing learning closer to home': the value and impact of the Lisbon strategy for strengthening the role of local learning centres and partnerships in southeastern Europe. In International Journal of Lifelong Education, 27(6): 641-657. Ζαρίφης, Γ. (2009). Ενηλικίωση, θεωρητική θεμελίωση του πεδίου μελέτης και έρευνα, ΑΠΚY, Λευκωσία. Ζαρίφης, Γ. (2009). Έννοιες, προσεγγίσεις, ορισμοί και ιστορική εξέλιξη του πεδίου, ΑΠΚY, Λευκωσία. Ζαρίφης, Γ. Κ. (2010): Συμμετοχή ενηλίκων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα. Έρευνα των παραγόντων συμμετοχής στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) της επικράτειας. Γράφημα. Ζαρίφης, Γ.Κ., Παρθένη, Μ., Δολιώτη,Α., Κιουπέλογλου, Ν., Στρίκου, Α., Μωυσιάδης, Λ. Κανέλλου, Α. (2009): Ο κριτικός στοχασμός στη μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων. Θεωρητικές προσεγγίσεις & πρακτικές προεκτάσεις, Θεσσαλονίκη, Παπαζήσης. Κελπανίδης, Μ. & Βρυνιώτη, Κ.(2012): Διά βίου μάθηση. Κοινωνικές προϋποθέσεις και λειτουργίες. Δεδομένα και διαπιστώσεις, Θεσσαλονίκη. Ζυγός. Πρόκου Ε. (2009): Εκπαίδευση ενηλίκων και διά βίου μάθηση στην Ευρώπη και την Ελλάδα, Αθήνα, Διόνικος. -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: ⎼ Adult Education Quarterly: A Journal of Research and Theory ⎼ Adult Learner: The Irish Journal of Adult and Community Education ⎼ Adult Learning ⎼ Canadian Journal of University Continuing Education ⎼ Continuing Higher Education Review ⎼ International Journal of Learning and Change ⎼ International Journal of Lifelong Education ⎼ Journal of Adult and Continuing Education ⎼ Journal of Continuing Higher Education ⎼ Journal of Research and Practice for Adult Literacy, Secondary, and Basic Education ⎼ New Directions for Adult and Continuing Education ⎼ New Horizons in Adult Education & Human Resource Development ⎼ Studies in Continuing Education ⎼ Studies in the Education of Adults
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-08-2016