Ποιοτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠοιοτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα / Qualitative methods in Educational Research
ΚωδικόςΠΕ102
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Σταμοβλάσης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003459

Πρόγραμμα Σπουδών: Παιδαγωγική επιστήμη 2016

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 31
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠοιοτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600032666
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Εισαγωγικό Μάθημα Μεθοδολογίας Έρευνας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα καταστούν ικανοί και ικανές: ΓΝΩΣΕΙΣ - να κατανοήσουν τις επιστημολογικές προϋποθέσεις των ποιοτικών ερευνών. - να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της ποιοτικής μεθοδολογίας. - να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ποιοτικών ερευνών. - να κατανοήσουν όλα τα σταδία μιας ποιοτικής έρευνας. - να αποκτήσουν τη θεωρητική κατάρτιση για τη διεξαγωγή μιας ποιοτικής έρευνας . - να κατανοήσουν τα βασικά ζητήματα της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - να σχεδιάσουν μια ποιοτική έρευνα στο αντίστοιχο θεωρητικό πλαίσιο. - να υλοποιούν ένα ερευνητικό σχέδιο. - να συλλέγουν δεδομένα για μια ποιοτική έρευνα. - να παρουσιάζουν και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα μιας έρευνας. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - να αξιολογούν τα επιστημολογικά επιχειρήματα που αφορούν στην ποιοτική προσέγγιση. - να αξιολογούν και να επιλέγουν την κατάλληλη μέθοδο συλλογής δεδομένων σε ένα σχεδιασμό ποιοτικής έρευνας. - να αξιολογούν τα συμπεράσματα που απορρέουν από την ανάλυση ποιοτικών δεδομένων και την κριτική θεώρηση τους μέσα στο θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας. - να αξιολογούν τους περιορισμούς μιας ποσοτικής έρευνας σε σχέση με επιστημολογικά κριτήρια.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Επιστημολογία των ποιοτικών ερευνών 2. Θέματα σχεδιασμού μιας ποιοτικής έρευνας 3. Διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων 4. Ζητήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας 5. Τρόποι συλλογής ερευνητικών δεδομένων 6. Συνέντευξη 7. Συμμετοχική παρατήρηση 8. Ομάδες εστίασης 9. Ανάλυση περιεχομένου 10. Ανάλυση λόγου 11. Έρευνα δράσης 12. Μικτές Μεθοδολογίες 13. Παρουσιάσεις ερευνών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στο πλαίσιο του μαθήματος καλούνται να διεξάγουν μικρής εμβέλειας έρευνες και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα. Η παρακολούθηση του μαθήματος είναι υποχρεωτική και η αξιολόγηση βασίζεται σε γραπτές δοκιμασίες και στην εκπόνηση μικρών εργασιών.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις130,5
Άσκηση Πεδίου130,5
Εκπόνηση μελέτης (project)1255
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1004
Σύνολο25110,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Denzin, N., & Lincoln, Y. (2005). Qualitative research. New Delhi: Sage Publications. Ιωσηφίδης, Θ. & Σπυριδάκης, Μ. (2006). Ποιοτική Κοινωνική Έρευνα. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ανάλυση δεδομένων. Αθήνα: Κριτική. Ιωσηφίδης, Θ. (2003) Ανάλυση Ποιοτικών δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική. Μπονίδης, Κ. (2004). Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας. Αθήνα : Μεταίχμιο. Πουρκός, Μ. & Δαφέρμος, Μ. (2010). Ποιοτική έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος. Σαραφίδου, Γ.-Ό. (2011). Συνάθροιση ποσοτικών και ποιοτικών προσεγγίσεων: Η εμπειρική έρευνα. Αθήνα : Gutenberg.
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-05-2016