Μαθησιακή και ψυχοκοινωνική στήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜαθησιακή και ψυχοκοινωνική στήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες / Academic and phychosocial support to students with learning disabilities
ΚωδικόςΠΕ302
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΜαρία Δόικου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003472

Πρόγραμμα Σπουδών: Παιδαγωγική επιστήμη 2016

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ειδική ΑγωγήΥποχρεωτικό2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜαθησιακή και ψυχοκοινωνική στήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600032669
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταδείξει τη σημασία και την αναγκαιότητα της παροχής στήριξης στους μαθητές/μαθήτριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, τόσο σε μαθησιακό όσο και σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο, με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής φοίτησης και την ομαλή ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. Ειδικότερα στο μάθημα: - Όσον αφορά το θεωρητικό πλαίσιο, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα καταστούν ικανοί να κατανοήσουν α) τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στη χρήση κατάλληλων στρατηγικών μάθησης και τον ρόλο αυτών των δυσκολιών στην αναγνωστική ικανότητα και στην κατανόηση και παραγωγή του γραπτού λόγου β) την έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας και τη σχέση της με τις ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που ενδέχεται να παρουσιάσουν οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, με βάση τη μελέτη και ανάλυση σχετικής βιβλιογραφίας α κατανοήσουν την σχέση μεταξύ μαθησιακών δυσκολιών και συναισθηματικών, συμπεριφορικών και κοινωνικών δυσκολιών επίδραση των μαθησιακών -να κατανοήσουν την θεωρητική προσέγγιση της ψυχικής ανθεκτικότητας και τον ρόλο της μαθησιακής και ψυχοκοινωνικής στήριξης ως προστατευτικού παράγοντα -να κατανοήσουν την σχέση μεταξύ μαθησιακών δυσκολιών και συναισθηματικών, συμπεριφορικών και κοινωνικών δυσκολιών και των μαθησιακών δυσκολιών - Όσον αφορά το πλαίσιο εφαρμογών, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα μπορέσουν να εξοικειωθούν με μεθόδους και εκπαιδευτικά προγράμματα που αποσκοπούν α) στην ενίσχυση των στρατηγικών μάθησης και των δεξιοτήτων μελέτης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες β) στην καλλιέργεια των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων και ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες με τους συνομηλίκους τους, με βάση την ανάλυση σχετικής αρθρογραφίας. - Όσον αφορά το ερευνητικό επίπεδο, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα εμβαθύνουν σε κάποια από τις επιμέρους θεματικές του μαθήματος αναλαμβάνοντας την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας μικρής κλίμακας. Με τον τρόπο αυτό θα εξοικειωθούν με το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ερευνητικής εργασίας μικρής κλίμακας. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ερευνητικής εργασίας,θα αναγνωρίσουν τις δυσκολίες, τους περιορισμούς και τα οφέλη της έρευνας των υπό εξέταση θεμάτων και θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν ζητήματα για τα οποία απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση. Γνώσεις Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα καταστούν ικανοί/ικανές: - Γενικές δεξιότητες Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα μπορέσουν: -να εξοικειωθούν με μεθόδους και τεχνικές που αποσκοπούν στην ακαδημαϊκή στήριξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες με στόχο την ενίσχυση των στρατηγικών μάθησης και των δεξιοτήτων μελέτης και να αναπτύξουν δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη ενίσχυση των στρατηγικών μάθησης και των δεξιοτήτων μελέτης -να εξοικειωθούν με τρόπους αξιολόγησης των στρατηγικών μάθησης καθώς και των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες -να εξοικειωθούν με τους στόχους και το πλαίσιο σχεδιασμού και αξιολόγησης εφαρμογής προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες -να αναπτύξουν δεξιότητες που συνδέονται με τις καλές εκπαιδευτικές πρακτικές για την καλλιέργεια κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών μέσα στη γενική σχολική τάξη -να εξοικειωθούν με την ερευνητική διαδικασία και τη συγγραφή επιστημονικής εργασίας Γενικές Ικανότητες Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα καταστούν ικανοί/ικανές: -να στοχαστούν σχετικά με την αναγκαιότητα εφαρμογής προγραμμάτων για την ενίσχυση της συναισθηματικής επάρκειας και των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες σε σχέση με την προαγωγή της κοινωνικής τους ένταξης -να αναλύουν και να συγκρίνουν τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παρεμβάσεων σε συνάρτηση με τους στόχους και το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίζονται -να διερευνήσουν τον ρόλο του εκπαιδευτικού ως προς την προαγωγή της ακαδημαϊκής και ψυχοκοινωνικής εξέλιξης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες -να αναπτύξουν ικανότητες εξαγωγής συμπερασμάτων και αξιοποίησης της βιβλιογραφίας για την ερμηνεία ερευνητικών ευρημάτων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να καταδείξει τη σημασία και την αναγκαιότητα της παροχής στήριξης στους μαθητές/μαθήτριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, τόσο σε μαθησιακό όσο και σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο, με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής φοίτησης και την ομαλή ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. Στο μάθημα επιχειρείται η εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών με μεθόδους και εκπαιδευτικά προγράμματα που προσανατολίζονται σε αυτόν το στόχο. Καταρχήν παρουσιάζονται οι αδυναμίες των μαθητών και μαθητριών με μαθησιακές δυσκολίες στη χρήση κατάλληλων στρατηγικών μάθησης και οι ψυχοκοινωνικές τους δυσκολίες και εξετάζονται τρόποι ενίσχυσης των γνωστικών στρατηγικών και των δεξιοτήτων μελέτης των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής φοίτησης. Παρουσιάζεται, επίσης, το πλαίσιο σχεδιασμού προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης, με βάση τις θεωρητικές προσεγγίσεις για την ψυχική ανθεκτικότητα και την κοινωνική επάρκεια και αναλύονται παραδείγματα αντίστοιχων εφαρμογών στο πλαίσιο του σχολείου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε προγράμματα καλλιέργειας των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων και ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες με τους συνομηλίκους τους. Ειδικότερα στο μάθημα: - Όσον αφορά το θεωρητικό πλαίσιο, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα καταστούν ικανοί να κατανοήσουν α) τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στη χρήση κατάλληλων στρατηγικών μάθησης β) την έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας και τη σχέση της με τις ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που ενδέχεται να παρουσιάσουν οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, με βάση τη μελέτη και ανάλυση σχετικής βιβλιογραφίας - Όσον αφορά το πλαίσιο εφαρμογών, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα μπορέσουν να εξοικειωθούν με μεθόδους και εκπαιδευτικά προγράμματα που αποσκοπούν α) στην ενίσχυση των στρατηγικών μάθησης και των δεξιοτήτων μελέτης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες β) στην καλλιέργεια των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων και ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες με τους συνομηλίκους τους, με βάση την ανάλυση σχετικής αρθρογραφίας. Αναλυτικότερα: Εισαγωγή 1. Δυσκολίες των μαθητών και των νέων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ως προς τις στρατηγικές μάθησης (γνωστικές, μεταγνωστικές δυσκολίες) και τις δεξιότητες μελέτης. 2. Δυσκολίες των μαθητών και των νέων με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στον ψυχοκοινωνικό τομέα: συναισθηματικές, συμπεριφορικές και κοινωνικές δυσκολίες μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες Ακαδημαϊκή στήριξη 3. Τρόποι ενίσχυσης των γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών μάθησης και των δεξιοτήτων μελέτης 4. Μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας στρατηγικών μάθησης 5. Παραδείγματα εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση στρατηγικών μάθησης. Ψυχοκοινωνική στήριξη 6. Θεωρητικό πλαίσιο προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης. Η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας 7. Προγράμματα εκπαίδευσης σε κοινωνικές δεξιότητες: Σκοπός, περιεχόμενο, μέθοδοι και τρόποι αξιολόγησης των προγραμμάτων. Παραδείγματα προγραμμάτων εκπαίδευσης σε κοινωνικές δεξιότητες 8. Προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης: Σκοπός, περιεχόμενο, μέθοδοι και τρόποι αξιολόγησης των προγραμμάτων 9. Παραδείγματα προγραμμάτων εκπαίδευσης σε κοινωνικές δεξιότητες 10. Παραδείγματα προγραμμάτων κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 11. Σχέσεις μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτικών. Η συμβολή του εκπαιδευτικού στην ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες 12. Συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών 13. Αποτίμηση του σεμιναρίου – εντοπισμός θεμάτων προς περαιτέρω διερεύνηση –εντοπισμός προκλήσεων και δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός στο πλαίσιο της στήριξης των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
Λέξεις Κλειδιά
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ψυχική ανθεκτικότητα, στρατηγικές μάθησης, ακαδημαϊκή στήριξη, ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, εκπαίδευση σε κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Power point elearning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων853,4
Εκπόνηση μελέτης (project)702,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών702,8
Σύνολο25110,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
H αξιολόγηση των φοιτητών/φοιτητριών βασίζεται σε: - ενεργό συμμετοχή στα σεμινάρια - εισηγήσεις κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων - προφορική παρουσίαση και υποστήριξη ερευνητικής εργασίας - γραπτή ερευνητική εργασία (5000 λέξεις) Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται στην πλατφόρμα elearning
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ενδεικτική βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση Weare, K. & Gray, G. (2000). Η προαγωγή της ψυχικής και συναισθηματικής υγείας στο σχολείο – Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας-Γραφείο Ευρώπης/ Μετ. Κ. Σώκου Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Δαβάζογλου, Α & Κόκκινος, Κ. (2003). Η σχέση του σχολείου με οικογένειες που έχουν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 35, 97-114. Goleman, D. (1998) Η συναισθηματική νοημοσύνη / Μετ. Α. Παπασταύρου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Δόικου-Αυλίδου, Μ. (2006). Ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Αντιλήψεις φοιτητών/τριών για το ρόλο του εκπαιδευτικού, Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 4, 89-118. Δόικου-Αυλίδου, Μ. (2006). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες: Απόψεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 41, 93-116. Δόικου-Αυλίδου, Μ. (2007). Η αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Η συμβολή των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο "Η ευρωπαϊκή διάσταση της ειδικής αγωγής. Ανάδυση μιας άλλης φυσιογνωμίας" (σσ. 240-253). Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Ζαφειροπούλου, Μ. & Παπαδοπούλου-Φαρμάκη, Μ. (2004). Μαθησιακές δυσκολίες: Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης και αντιμετώπισης, στο Μ. Ζαφειροπούλου & Κλεφτάρας Γ. (επίμ.). Εφαρμοσμένη κλινική ψυχολογία του παιδιού (σσ. 19-64). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Ίσαρη, Φ. (2007). Η ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας: Μια εναλλακτική προσέγγιση στα πλαίσια της εκπαίδευσης και των μαθησιακών δυσκολιών. Στο Βιβλίο Πρακτικών Πανευρωπαϊκό Συνέδριο: Η Ευρωπαϊκή διάσταση της ειδικής αγωγής: Ανάδυση μιας άλλης φυσιογνωμίας (σσ. 276-283). Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Ματσόπουλος, Αναστάσιος (Επιμ) (2011). Από την ευαλωτότητα στην ψυχική ανθεκτικότητα: εφαρμογές στο σχολικό πλαίσιο και στην οικογένεια. Αθήνα: Παπαζήσης. Μόττη-Στεφανίδη, Φ. (2006). Το φαινόμενο της ψυχικής ανθεκτικότητας κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του παιδιού και του εφήβου : Σύντομη ανασκόπηση. Παιδί και Έφηβος: Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία, 8(1), 9-22. Παντελιάδου, Σ. (2000). Μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτική πράξη: Τι και γιατί. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Πλατσίδου, Μ. (2010). Η συναισθηματική νοημοσύνη: Θεωρητικά μοντέλα, τρόποι μέτρησης και εφαρμογές στην εκπαίδευση και στην εργασία. Αθήνα: Gutenberg. Πολυχρόνη, Φ. (2012). Δεξιότητες μελέτης μαθητών με και χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες. Στο Χατζηχρήστου, Χ. & Μπεζεβέγκης, Η. (Επιμ), Θέματα ανάπτυξης και προσαρμογής στην οικογένεια και στο σχολείο (σσ. 205-211). Αθήνα: Πεδίο. Πούλου, Μ. (2008). Κοινωνική και συναισθηματική μάθηση: Μια προσέγγιση πρόληψης και αντιμετώπισης των συναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσκολιών. Στο Δ. Νικολόπουλος (Επιμ.). Σχολική ψυχολογία: Εφαρμογές στο σχολικό περιβάλλον (σσ. 237-281). Αθήνα: Εκδ. Τόπος. Πρόγραμμα εξειδίκευσης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις δυσκολίες μάθησης, http://www.e-yliko.gr/htmls/amea/prakseis_epeaek/EKS_epeaek.pdf Pumfrey, P. (1997). Ειδική αναπτυξιακή δυσλεξία: Προέλευση, εντοπισμός, αντιμετώπιση, στο Ε. Τάφα (επιμ.), Συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς (σσ. 320-352). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Τζουριάδου Μ. & Μπάρμπας, Γ. (2003). Δυσλεξία: Επιστημονικές αντιφάσεις και παιδαγωγικά αδιέξοδα, στο Ευκλείδη A., Τζουριάδου, M. & Λεονταρή, A. (επιμ.), Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Τόμος 1. Ψυχολογία και εκπαίδευση (σσ. 11-34). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Τζουριάδου, Μ. (1995). Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς. Τριλίβα Σ. &. Chiementi G. (2000) Συναισθηματική και κοινωνική επιδεξιότητα: Ένα εγχειρίδιο τεχνικών. Αθήνα: Εκδ. Πατάκη. Τσοβίλη, Θ. Δ. (2003). Δυσλεξία και άγχος: Μια σχέση ζωής; Το άγχος των δυσλεξικών εφήβων και ο ρόλος της μητέρας και του φιλόλογου καθηγητή. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Fijalkow, J. (1997). Κακοί αναγνώστες. Γιατί; Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Χατζηχρήστου, Χ. (Επιμ.) (2004). Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας και της μάθησης: Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο. Βιβλίο για τον εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Τάξεις Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄– Κέντρο Έρευνας και Εφαρμοσμένης Σχολικής Ψυχολογίας Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αθήνα, Τυπωθήτω- Γιώργος Δαρδανός. Χατζηχρήστου, Χ. (Επιμ.) (2004). Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο. Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας και της μάθησης: Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γυμνάσιο, λύκειο: Θεωρητικό πλαίσιο και δραστηριότητες. - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας. Αθήνα: Τυπωθήτω. Henderson, N. , Milstein, M. M., Χατζηχρήστου, Χ. (2003). Σχολεία που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα: πως μπορεί να γίνει πραγματικότητα για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Αθήνα: Τυπωθήτω. Ξενόγλωσση Agaliotis, I., & Goudiras, D. (2004). A profile of interpersonal conflict resolution of children with learning disabilities. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 2(2), 15-29. Allsopp, D. H., Santos, K. E., & Linn, R. (2000). Collaborating to teach prosocial skills. Intervention in School and Clinic, 35(3), 141-146. Alexander-Passe, N. (2006). How dyslexic teenagers cope: An investigation of self-esteem coping and depression, Dyslexia, 12, 257-275. Barga, N. K. (1996). Students with learning disabilities in education: Managing a disability, Journal of Learning Disabilities, 29, 413-421. Brooks, R. B. (2001). Fostering motivation, hope, and resilience in children with learning disorders. Annals of Dyslexia, 51(1), 9-20. Bryan, T., Burstein, K., & Ergul, C. (2004). The social-emotional side of learning disabilities: A science-based presentation of the state of the art, Learning Disability Quarterly, 27(1), 45-51. Burden, R. (2008). Is dyslexia necessarily associated with negative feelings of self-worth? A review and implications for future research. Dyslexia, 14(3), 188-196. Cermak, S. A., & Aberson, J. R. (1998). Social skills in children with learning disabilities. Occupational Therapy in Mental Health, 13(4), 1-24. Chen, K. (2006). Social skills intervention for students with emotional/behavioral disorders: A literature review from the American perspective, Educational Research and Reviews, 1(3), 143-149. Court, D. & Givon, S. (2003). Group intervention: Improving social skills of adolescents with learning disabilities, Teaching Exceptional Children, 36(2), 50-55. Deshler, D. D., Ellis, E. S. & Lenz, B. K. (1996). Teaching adolescents with learning disabilities: strategies and methods. Denver: Love Publishing Co. DiCecco, V. M., & Gleason, M. M. (2002). Using graphic organizers to attain relational knowledge from expository text. Journal of Learning Disabilities, 35(4), 306-320. Doikou-Avlidou, Μ. (2015). The educational, social and emotional experiences of students with dyslexia: The perspective of postsecondary education students, International Journal of Special Education, 30(1), 132-145. Doikou-Avlidou, M., & Dadatsi, K. (2013). Enhancing social integration of immigrant pupils at risk for social, emotional and/or behavioural difficulties: the outcomes of a small-scale social-emotional learning programme. Emotional and Behavioural Difficulties, 18(1), 3-23. Dudley-Marling, C. (2004). The social construction of learning disabilities, Journal of Learning Disabilities, 35(6), 482-489. Elias, M. J. (2004). The connection between social-emotional learning and learning disabilities: Implications for intervention, Learning Disability Quarterly, 27(1), 53-63. Elksnin, K. L. & Elksnin, N. (2004). The social-emotional side of learning disabilities, Learning Disability Quarterly, 27, 3-8. Elksnin, L. & Elksnin, N. (1998). Teaching social skills to students with learning and behavior problems, Intervention in School and Clinic, 33, 131-140. Espelage, D. L., Rose, C. A., & Polanin, J. R. (2015). Social-emotional learning program to reduce bullying, fighting, and victimization among middle school students with disabilities. Remedial and special education, 36(5), 299-311. Espelage, D. L., Rose, C. A., & Polanin, J. R. (2016). Social-emotional learning program to promote prosocial and academic skills among middle school students with disabilities. Remedial and Special Education, 1-10. 0741932515627475. Estell, D. B., Jones M. H., Pearl R., & Acker R. V. (2009). Best friendships of students with and without learning disabilities across late elementary school. Exceptional Children, 76(1), 110-124. Forgan, J. W. & Vaughn, S. (2000). Adolescents with and without LD make the transition to middle school, Journal of Learning Disabilities, 33(1), 33-43. Gorman, J. C. (2015). Emotional disorders and learning disabilities in the elementary classroom: Interactions and interventions. Skyhorse Publishing. Griffiths, M. (2002). Study skills and dyslexia in the secondary school: A practical approach. London: David Fulton. Heaton, P. & Winterson, P. (1996). Dealing with dyslexia. London: Whurr Publishers. Humphrey, N. (2003). Facilitating a positive sense of self in pupils with dyslexia: the role of teachers and peers, Support for Learning, 8(3), 130-136. Kalyva, E., & Agaliotis, I. (2009). Can social stories enhance the interpersonal conflict resolution skills of children with LD? Research in Developmental Disabilities, 30(1), 192-202. Kam, C. M., Greenberg, M. T., & Kusché, C. A. (2004). Sustained effects of the PATHS curriculum on the social and psychological adjustment of children in special education. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 12(2), 66-78. Kavale, K. A., & Forness, S. R. (2000). What definitions of learning disability say and don't say: A critical analysis, Journal of Learning Disabilities, 33(3), 239-256. Kavale, K. A., & Mostert, M. P. (2004). Social skills interventions for individuals with learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 27(1), 31-43. Kim, A-H, Vaughn, S., Wanzek, J., & Wei, S. (2004). Graphic οrganizers and τheir effects on the reading comprehension of students with LD: A synthesis of research, Journal of Learning Disabilities, 37(2), 105-118. Kirby R. J., Silvestri R., Allingham, H. B., Parrila, R. & La Fave, B. Ch. (2008). Learning strategies and study approaches of postsecondary students with dyslexia, Journal of Learning Disabilities, 41(1), 85-96. Kuhne, M. & Wiener, J. (2000). Stability of social status of children with and without learning disabilities, Learning Disability Quarterly, 23(1), 64-75. Lackaye, T. D. & Margalit, M. (2006). Comparisons of achievement, effort and self-perceptions among students with learning disabilities and their peers from different achievement groups, Journal of Learning Disabilities, 39(5), 432-446. Lee, F. & Wright, J. (2001). Developing an emotional awareness programme for pupils with moderate learning difficulties at Durants School, Emotional and Behavioural Difficulties, 6(3), 186-199. McIntosh, R., Vaughn, S., & Zaragoza, N. (1991). A review of social interventions for students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 24(8), 451-458. Merrell, K. W. & Gueldner, B. A. (2010). Social and emotional learning in the classroom: Promoting mental health and academic success. New York: The Guilford Press. Miles, T. R. & Hales, G. (1994). Dyslexia matters: A celebratory contributed volume to honour professor T. R. Miles. London: Whurr Publishers. Miles, T. R. & Miles, E. (1990). Dyslexia: A hundred years on. Milton Keynes: Open University Press. Mishna, F., & Muskat, B. (2004). School-based group treatment for students with learning disabilities: A collaborative approach. Children & Schools, 26(3), 135-150. Mortimore, T., & Crozier, W. R. (2006). Dyslexia and difficulties with study skills in higher education. Studies in Higher Education, 31(2), 235-251. Pavri, S., & Luftig, R. (2000). The social face of inclusive education: Are students with learning disabilities really included in the classroom? Preventing School Failure, 45(1), 8-14. Pavri, S., & Monda-Amaya, L. (2001). Social support in inclusive schools: Student and teacher perspectives. Exceptional Children, 67(3), 391-411. Peer, L. & Reid, G. (Eds.) (2001). Dyslexia – Successful inclusion in the secondary school. London: David Fulton. Prior, M. R. (1996). Understanding specific learning difficulties. Hove: Psychology Press. Pumfrey, P. D. & Reason, R. (1991). Specific learning difficulties (dyslexia): challenges and responses. London: NFER-Routledge. Reid, G. (1998). Dyslexia: A practitioner’s handbook. Chichester: John Wiley and Sons. Riddick, B. (1996). Living with dyslexia. London: Routledge. Sencibaugh, J. M. (2008). A synthesis of content enhancement strategies for teaching students with reading difficulties at the middle and secondary level, Reading Improvement, 45(2), 84-98. Singer, E. (2007). Coping with academic failure, a study of Dutch children with dyslexia, Dyslexia 14, 314–333 Snowling, M. J. (2000). Dyslexia. Malden, MA: Blackwell Publishers. Sullivan, T. N., Sutherland, K. S., Farrell, A. D., & Taylor, K. A. (2015). An evaluation of Second Step: What are the benefits for youth with and without disabilities?. Remedial and Special Education, 36(5), 286-298. Svetaz, M. V., Ireland, M., & Blum, R. (2000). Adolescents with learning disabilities: Risk and protective factors associated with emotional well-being: Findings from the National Longitudinal Study of Adolescent Health, Journal of Adolescent Health, 27, 340-348. Swanson, L. H. & Hoskyn, M. (2001). Instructing adolescents with learning disabilities: A component and composite analysis, Learning Disabilities Research and Practice, 16(2), 109-119. Triliva, S. & Matsopoulos, A. (2007). From risk to resilience: Enhancing the social and emotional skills of Greek adolescents. Στο Βιβλίο Πρακτικών - Πανευρωπαϊκό Συνέδριο: Η Ευρωπαϊκή διάσταση της ειδικής αγωγής: Ανάδυση μιας άλλης φυσιογνωμίας (σσ. 254-265). Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Vaughn, S. & Klinger, J. K. (1999). Teaching reading comprehension through collaborative strategic reading, Intervention in School and Clinic, 34(5), 284-292. Vaughn, S., Elbaum, B., & Boardman, A. G. (2001). The social functioning of students with learning disabilities: Implications for inclusion, Exceptionality: A Special Education Journal, 9(1-2), 47-65. Walker, B., Shippen, M. E. Alberto, P., Houchins, D. E. & Cihak, D. F. (2005). Using the Expressive Writing Program to Improve the Writing Skills of High School Students with Learning Disabilities, Learning Disabilities Research & Practice, 20(3), 175-183. Wenz-Gross, M. & Siperstein, N. G. (1998). Students with learning problems at risk in middle school: Stress, social support, and adjustment, Exceptional Children, 65(1), 91-100. Wiener, J. & Tardif, C. (2004). Social and emotional functioning of children with learning disabilities: Does special education placement make a difference? Learning Disabilities Research and Practice, 19(2), 20-32. Womack, S. A., Marchant, M. & Borders, D. (2011). Literature-based social skills instruction: A strategy for students with learning disabilities, Intervention in School and Clinic, 46(3), 157-164. Wolford, P. L., Heward, W. L. & Alber, S. R. (2001). Teaching middle school students with learning disabilities to recruit peer assistance during cooperative learning group activities, Learning Disabilities Research and Practice, 16(3), 161-173. Wong, B. Y. L. (1996). The ABCs of learning disabilities. San Diego: Academic Press. Wong, B. Y., & Donahue, M. L. (Eds.). (2002). The social dimensions of learning disabilities: Essays in honor of Tanis Bryan. Routledge. Zins, J. E. & Elias, M. J. (2006). Social and emotional learning. In G .G. Bear & K. M. Minke (Εds.) Children's needs III: Development, prevention, intervention (pp. 1-13). National Association of School Psychologists. Zigmond, N., & Baker, J. M. (1996). Full inclusion for students with learning disabilities: Too much of a good thing? Theory into Practice, 35, 26-34. Βασική βιβλιογραφία Δόικου-Αυλίδου, Μ. (2016). Δυσλεξία: Συναισθηματικοί παράγοντες και ψυχοκοινωνικά προβλήματα (Έκδοση αναθεωρημένη). Αθήνα: Gutenberg. Δόικου-Αυλίδου, Μ. (2002). Δυσλεξία: Συναισθηματικοί παράγοντες και ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Πολυχρόνη, Φ. (2011). Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Αθήνα: Πεδίο Στασινός, Δ. (1999). Δυσλεξία και σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Περιοδικά Journal of Learning Disabilities Learning Disabilities Research and Practice Learning Disabilities Quarterly Exceptional Children Annals of Dyslexia
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-03-2017