Συγκριτική Παιδαγωγική

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣυγκριτική Παιδαγωγική / Comparative Education
ΚωδικόςΠΕ204
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑναστασία Κεσίδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003465

Πρόγραμμα Σπουδών: Παιδαγωγική επιστήμη 2016

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 9
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Διεθνής εκπαίδευσηΥποχρεωτικό3210
Συνεχιζόμενη ΕκπαίδευσηΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν3210

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣυγκριτική Παιδαγωγική
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600032681
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Μαθήματα υποβάθρου του ΠΠΣ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες να κατανοήσουν τις θεωρητικές, ιστορικές και φιλοσοφικές παραδοχές του πεδίου της Συγκριτικής Παιδαγωγικής και Διεθνούς Παιδαγωγικής, καθώς και τα σύγχρονα εκπαιδευτικά ζητήματα και τις τάσεις που χαρακτηρίζουν την εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, να εντοπίσουν τη σχέση των εκπαιδευτικών συστημάτων με το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό συγκείμενο μέσα στο οποίο εξελίσσονται και να αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες, ώστε να τα κατανοήσουν και να τα προσεγγίσουν κριτικά. Το μάθημα επιδιώκει οι φοιτητές/φοιτήτριες να εξοικειωθούν ειδικότερα με θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική πολιτική και διοίκηση, το Πρόγραμμα Σπουδών και την κοινωνικοποίηση των μαθητών μέσα από ένα διεθνές πρίσμα. Σημαντικό στόχο αποτελεί επίσης να εξοικειωθούν με το πεδίο της Διεθνούς Παιδαγωγικής που εστιάζει σε θέματα διεθνούς επικοινωνίας, κατανόησης και αλληλεγγύης μέσω της εκπαίδευσης. Γνώσεις Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες -να κατανοήσουν το περιεχόμενο και τη μέθοδο της Συγκριτικής Παιδαγωγικής ως πεδίου που διερευνά τις ομοιότητες και διαφορές των εκπαιδευτικών συστημάτων (ή τμημάτων αυτών) σε διάφορες χώρες και πολιτισμούς συγχρονικά ή διαχρονικά -να κατανοήσουν τις διεθνείς τάσεις στην εκπαίδευση και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα -να κατανοήσουν πώς το ιστορικό πλαίσιο και συγκεκριμένες κοινωνικές και πολιτισμικές πρακτικές διαμορφώνουν την εκπαίδευση σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο -να κατανοήσουν σύγχρονα καίρια ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο -να κατανοήσουν με ποια εκπαιδευτική πολιτική είναι δυνατό οι νέοι να αναπτύσσονται σε πολίτες που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουν τα εφόδια για να ζήσουν με επιτυχία σε ανοιχτές, δημοκρατικές και πλουραλιστικές κοινωνίες Δεξιότητες Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες -να μπορούν να εφαρμόσουν τη συγκριτική μέθοδο -να μπορούν να διατυπώσουν ένα ερευνητικό ερώτημα και να αναπτύξουν ερευνητικό σχέδιο, προκειμένου να καταλήξουν στην απάντησή του -να μπορούν να αναπτύξουν συγκροτημένη και λογική επιχειρηματολογία στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού προφορικού και γραπτού λόγου -να διενεργούν ατομικά και ομαδικά επιστημονική έρευνα αξιοποιώντας τη διεθνή βιβλιογραφία, επίσημα κείμενα έρευνας και πολιτικής των Διεθνών Οργανισμών, εκθέσεις έρευνας ερευνητικών κέντρων, τράπεζες δεδομένων, κτλ. -να έχουν την ετοιμότητα και να είναι σε θέση να αξιοποιούν τις γνώσεις τους σε θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής και εκπαιδευτικής πράξης στο πλαίσιο της Διεθνούς Παιδαγωγικής στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό Ικανότητες Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες -να αναλύουν κριτικά έρευνες στο πεδίο της Συγκριτικής και της Διεθνούς Παιδαγωγικής -να αναλύουν κριτικά τη φιλοσοφία και τις πρακτικές που ακολουθούν κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί και θεσμοί όσον αφορά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την εκπαιδευτική έρευνα -να αναλύουν τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και της διεθνοποίησης για την εκπαίδευση -να αξιολογούν το έργο των Διεθνών Οργανισμών -να ευαισθητοποιηθούν ως προς τις προκλήσεις της Διεθνούς Παιδαγωγικής (διαπολιτισμικότητα, ειρήνη, ανθρώπινα δικαιώματα) -να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για ποιοτική εκπαίδευση για όλους ανεξαρτήτως καταγωγής, πολιτισμού, φύλου, ηλικίας, κτλ. που απορρέει από την εκπαίδευση ως ανθρώπινο δικαίωμα
Γενικές Ικανότητες
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Έννοια, ιστορική εξέλιξη και στόχοι της Συγκριτικής Παιδαγωγικής 2. Επιστημολογικές τάσεις και βασικά πεδία έρευνας της Συγκριτικής Παιδαγωγικής- συγκριτική μέθοδος 3. Ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό συγκείμενο των εκπαιδευτικών φαινομένων σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες 4. Εκπαιδευτική έρευνα, εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 5. Παγκοσμιοποίηση και διεθνοποίηση: επιδράσεις στα εκπαιδευτικά συστήματα και την εκπαιδευτική πολιτική 6. Εισαγωγή καινοτομιών και βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων. Η συζήτηση για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης 7. Διεθνείς συγκριτικές μελέτες επίδοσης των μαθητών 8. Συγκριτική ανάλυση και Διεθνής Παιδαγωγική 9. Η Παιδαγωγική των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 10. Διεθνείς Οργανισμοί, εκπαιδευτική πολιτική και ανάπτυξη διεθνούς/διαπολιτισμικής επικοινωνίας 11. Άσκηση στη συγκριτική έρευνα (1ο μέρος) 12. Άσκηση στη συγκριτική έρευνα (2ο μέρος) 13. Αξιολόγηση του μαθήματος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Power point, διαδραστικός πίνακας, video, Moodle, Ιnternet, τράπεζες δεδομένων, e-mail
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Άσκηση Πεδίου1004
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων753
Συγγραφή εργασίας / εργασιών502
Σύνολο25110,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες αξιολογούνται βάσει: - της επίδοσής τους σε γραπτή βιβλιογραφική ή ερευνητική εργασία ή ερευνητικό σχέδιο που εκπονούν - της επίδοσής τους σε ασκήσεις μικρής εμβέλειας που τους ανατίθενται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και της προφορικής παρουσίασής τους - της συνολικής τους παρουσίας, συμμετοχής και συμβολής κατά τη διάρκεια του μαθήματος Τα κριτήρια αυτά γνωστοποιούνται στους συμμετέχοντες στην αρχή του εξαμήνου. Επίσης, στο τέλος κάθε ενότητας διανέμονται θεματολόγια (βασικά ερωτήματα-ζητήματα), που αφορούν το περιεχόμενό της, βάσει των οποίων οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να προβούν σε αυτοαξιολόγηση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ελληνόγλωσση Καζαμίας, Ανδρέας (1990). «Συγκριτική Παιδαγωγική». Λήμμα στο: Παιδαγωγική-Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Καζαμίας, Ανδρέας (2003). «Παγκοσμιοποίηση και παιδεία στη Νέα Κοσμόπολη: Ύβρις ή Ευλογία; Προβληματισμοί για την Ελλάδα». Στο: Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τ. 1, 13-42 Καλογιαννάκη, Πέλλα (2011). Συγκριτική Παιδαγωγική: επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα- κύριοι εκπρόσωποι. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος Ίων Κεσίδου, Αναστασία/ Χειμαριού, Ελένη (2000). «Μέθοδοι και τεχνικές συγκριτικής προσέγγισης αναλυτικών προγραμμάτων και σχολικών εγχειριδίων». Στο: Πρακτικά Ημερίδας με θέμα: «Μεθοδολογικά ζητήματα στην έρευνα των σχολικών βιβλίων», Κέντρο Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη 27 Μαΐου 2000 Κεσίδου, Αναστασία (2007). «Συγκριτική μέθοδος έρευνας». Στο: Ξωχέλλης, Παναγιώτης (επιμ.). Λεξικό της Παιδαγωγικής. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 625-627 Κεσίδου, Αναστασία (2007). «Συγκριτική Παιδαγωγική». Στο: Ξωχέλλης, Παναγιώτης (επιμ.). Λεξικό της Παιδαγωγικής. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 627-630 Κουλαϊδής, Βασίλης/ Παπαδάκης, Νίκος/ Δημόπουλος, Κώστας (2006). «Πρόγραμμα PISA: αποτίμηση και προκλήσεις». Στο: Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τ. 6, 33-57 Ματθαίου, Δημήτρης (1997). Συγκριτική Σπουδή της Εκπαίδευσης: θεωρήσεις και Ζητήματα. Αθήνα Ματθαίου, Δημήτρης (2010). «Συγκριτική εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική. Μια προβληματική συμβίωση». Στο: Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τ. 14, 17-30 Μπουζάκης, Σήφης (επιμ.) (2012). Συγκριτική Παιδαγωγική: μεθοδολογικές, θεωρητικές προσεγγίσεις-διεθνής εκπαίδευση-εκπαίδευση εκπαιδευτικών-ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση-παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg Οικονομίδης, Β. Δ./ Ελευθεράκης Θ. Γ. (επιμ.) (2011). Εκπαίδευση, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα. Αθήνα: Διάδραση Τερζής, Νίκος (2006). Το γυμνάσιο ως βαθμίδα υποχρεωτικής εκπαίδευσης: κριτική απογραφή και συγκριτική έρευνα. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη Τσαούσης, Δημήτριος (2007). Η εκπαιδευτική πολιτική των Διεθνών Οργανισμών. Παγκόσμιες και ευρωπαϊκές διαστάσεις. Αθήνα: Gutenberg Σοφιανοπούλου, Χρύσα (2011). Ανάλυση της εκπαιδευτικής επίδοσης- Μελέτη περίπτωσης: το διεθνές πρόγραμμα για την αξιολόγηση των μαθητών PISA 2006. Αθήνα: Παπαζήσης Συμβούλιο της Ευρώπης (2010). Χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Στασβούργο: Συμβούλιο της Ευρώπης/Τμήμα Εκπαίδευσης Σταμέλος, Γιώργος/ Βασιλόπουλος, Ανδρέας (2004). Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική πολιτική: συγκρότηση θεματολογία, μεθοδολογία υλοποίησης, επιδράσεις στην ελληνική εκπαίδευση και κατάρτιση. Αθήνα: Μεταίχμιο Lenhart, Volker (2006). Παιδαγωγική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μτφρ. Εύα Γεμενετζή. Αθήνα: Gutenberg MacBeath, J./ Schratz, M./ Meuret, D./ Jakοbsen, L. (2005). Η αυτοαξιολόγηση στο ευρωπαϊκό σχολείο: πώς άλλαξαν όλα, μτφρ. Μαρία Δεληγιάννη. Αθήνα: Μεταίχμιο Sahlberg, Pasi (2013). Φινλανδικά μαθήματα: τί μπορεί να μάθει ο κόσμος από την εκπαιδευτική αλλαγή στη Φινλανδία, μτφρ. Ελένη Κοτσυφού. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο UNESCO (2002). Εκπαίδευση. Ο θησαυρός που κρύβει μέσα της. Έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα υπό την προεδρία του Jacques Delors, μετφρ. Ομάδα εργασίας του ΚΕΕ. Αθήνα: Gutenberg Ξενόγλωσση Bray, M./ Adamson, B./ Mason, M. (eds.) (2007). Comparative Education Research: Approaches and Methods. Hong Kong: The University of Hong Kong Döbert, Hans/ Hörner, Wolfgang/ von Kopp, Botho/ Reuter, Lutz (Hrsg.)(2010). Die Bildungssysteme Europas. Hohengehren: Schneider Verlag Hörner, Wolfgang/ Döbert, Hans/ von Kopp, Botho/ Mitter, Wolfgang (eds.)(2007). The Education Systems of Europe. Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V OECD (2010). Pisa 2009 Results. What Students Know and Can Do. Student Performance in Reading, Mathematics and Science, Volume 1. Paris: OECD Postlethwaite, Neville (ed.) (1988). The Encyclopedia of Comparative Education and National Systems of Education. Oxford et al: Pergamon Press Röhrs, Hermann (1995). Die vergleichende und internationale Erziehungswissenschaft: mit einem Nachwort. Weinheim: Deutscher Studien Verlag Pereyra, Miguel/ Kotthoff, Hans-Georg/ Cowen, Robert (eds.) (2011). Pisa under Examination: Changing Knowledge, Changing Tests, and Changing Schools. Rotterdam et al: Sense Publishers UNESCO (2010). EFA Global Monitoring Report 2010 – Reaching the Μarginalized. Paris: UNESCO UNESCO (2011). EFA Global Monitoring Report 2011 – The Ηiding Crisis. Armed Conflict and Education. Paris: UNESCO - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: ⎼ Comparative Education ⎼ Comparative Education Review ⎼ Compare ⎼ Current Issues in Comparative Education ⎼ Globalization, Societies and Education ⎼ Harvard Educational Review ⎼ International Journal of Education Research ⎼ International Review of Education ⎼ Research in Comparative and International Education ⎼ Τertium Comparationis ⎼ Journal of Educational Policy ⎼ Journal of Research in International Education ⎼ Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-06-2016