Πρακτική Άσκηση στη Διεθνή Εκπαίδευση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠρακτική Άσκηση στη Διεθνή Εκπαίδευση / Field-practice of International Education
ΚωδικόςΠΕ206
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003468

Πρόγραμμα Σπουδών: Παιδαγωγική επιστήμη 2016

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 5
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Διεθνής εκπαίδευσηΥποχρεωτικό3210

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠρακτική Άσκηση στη Διεθνή Εκπαίδευση
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία20
Class ID
600032683
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΠΕ201 Παιδαγωγική της Ειρήνης
 • ΠΕ202 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • ΠΕ203 Διεθνής Έρευνα Σχολικών Βιβλίων
 • ΠΕ204 Συγκριτική Παιδαγωγική
Γενικές Προαπαιτήσεις
Όλα τα μαθήματα που προσφέρονται στο γνωστικό πεδίο της Διεθνούς Εκπαίδευσης
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Σκοπός της Άσκησης είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών με την εργασία σε πεδία της Διεθνούς Εκπαίδευσης και η εφαρμογή των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των μαθημάτων σε αυθεντικό εργασιακό περιβάλλον. Η Άσκηση αποσκοπεί περαιτέρω στην καλύτερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης και στη συνειδητοποίηση των απαιτήσεων και των προκλήσεων που συνδέονται με τα πεδία της Παιδαγωγικής της Ειρήνης, της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, της ανάπτυξης εκπαιδευτικής πολιτικής και εκπαιδευτικού σχεδιασμού στην Ευρώπη και διεθνώς. - Η Άσκηση αποβλέπει επίσης στην ανάδειξη των ειδικότερων δεξιοτήτων των ασκούμενων, ενώ στα θετικά της συγκαταλέγονται η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, η σύνδεση με επαγγελματικά δίκτυα και η προετοιμασία για μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση. Η Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε έναν από τους εξής τρεις τομείς: α) έρευνα, β) παιδαγωγικό/εκπαιδευτικό έργο, γ) κοινωνική δράση. Όσον αφορά τον τομέα της έρευνας, οι ασκούμενοι/ες συμμετέχουν σε φορείς που διεξάγουν εκπαιδευτική έρευνα σε κάποιο από τα παραπάνω πεδία. Στόχος είναι η εμπλοκή τους σε ερευνητικά προγράμματα, η οποία μπορεί να διασφαλίσει την καλύτερη εξοικείωση με την έρευνα, την εκπαιδευτική πολιτική αλλά και την καλύτερη προετοιμασία ενόψει της εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας. Γνώσεις Οι φοιτητές/ φοιτήτριες θα μπορέσουν -να κατανοήσουν βαθύτερα μέσω της επαγγελματικής εμπειρίας τις προκλήσεις με τις οποίες συνδέονται την Παιδαγωγική της Ειρήνης και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση -να κατανοήσουν καλύτερα την επιστημονική γνώση μέσα από την άσκηση στην πράξη -να κατανοήσουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από την έρευνα, τη διδασκαλία και την κοινωνική δράση σε πεδία της Παιδαγωγικής της Ειρήνης και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, καθώς και το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώραΟι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες - να κατανοήσουν βαθύτερα μέσω της επαγγελματικής εμπειρίας τις προκλήσεις με τις οποίες συνδέονται η Παιδαγωγική της Ειρήνης και η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση -να κατανοήσουν καλύτερα την επιστημονική γνώση μέσα από την άσκηση στην πράξη -να κατανοήσουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από την έρευνα, τη διδασκαλία και την κοινωνική δράση σε πεδία της Παιδαγωγικής της Ειρήνης και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, καθώς και το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνουν χώρα Γενικές δεξιότητες Οι φοιτητές/ φοιτήτριες θα μπορέσουν: -να ασκηθούν στην εκπαιδευτική έρευνα -να μπορούν να αναπτύξουν προγράμματα σπουδών, να παραγάγουν εκπαιδευτικό υλικό και να αναλάβουν εκπαιδευτικές δράσεις βάσει διαπιστωμένων αναγκών των αποδεκτών και αποδεκτριών -να μπορούν να επικοινωνούν τις ιδέες τους αποτελεσματικά -να διαχειρίζονται σωστά το χρόνο, προκειμένου να φέρουν εις πέρας το έργο που έχουν αναλάβει -να αξιολογούν και να αποτιμούν την προσωπική τους συνεισφορά όσον αφορά τη δράση στην οποία συμμετέχουν Γενικές Ικανότητες Οι φοιτητές/ φοιτήτριες θα καταστούν ικανοί / ικανές: -να συνειδητοποιήσουν τις δυσκολίες της έρευνας και της διδασκαλίας σε μειονεκτούσες ομάδες του πληθυσμού -να ανιχνεύουν τους παράγοντες που οδηγούν τις δράσεις που αναπτύσσουν για τις συγκεκριμένες ομάδες σε επιτυχία ή σε αποτυχία -να αναπτύσσουν πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας, προκειμένου να φέρουν εις πέρας το έργο που έχουν αναλάβει -να αναπτύξουν αίσθημα ευθύνης και επαγγελματική συνείδηση
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Άσκηση στην έρευνα της Διεθνούς Εκπαίδευσης (στο Κέντρο Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕΣΒΙΔΕ) και σε άλλα ερευνητικά κέντρα ελληνικών ΑΕΙ με συναφές αντικείμενο, ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) κ.λπ., καθώς και στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων των διδασκόντων/ουσών) (100 Ω) 1. Ενημέρωση για το καθεστώς λειτουργίας, τη διοίκηση, τα ερευνητικά προγράμματα και τη δράση της ερευνητικής μονάδας, στην οποία θα ασκηθούν. Τήρηση ημερολογίου. 2. Άσκηση σε γραφειοκρατικά θέματα και σε γραμματειακή υποστήριξη. Τήρηση ημερολογίου. 3. Ένταξη σε κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα. Σχεδιασμός της έρευνας, άσκηση στα ερευνητικά μεθοδολογικά εργαλεία. Τήρηση ημερολογίου. 4. Διεξαγωγή έρευνας. 5. Συγγραφή της έρευνας Άσκηση σε παιδαγωγικό/εκπαιδευτικό έργο (100 Ω) 6. Επίσκεψη σε σχολεία με πολυπολιτισμικό προφίλ, φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης, φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων, Έδρες UNESCO των ελληνικών ΑΕΙ με συναφή προσανατολισμό κ.λπ. Ενημέρωση για τη λειτουργία τους. Τήρηση ημερολογίου. 7. Παρατήρηση της δράσης των ομάδων αναφοράς. Τήρηση ημερολογίου. Λήψη συνεντεύξεων 8. Σχεδιασμός δράσεων στο πεδίο σε συνεργασία με τις ομάδες αναφοράς 9. Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και παραγωγή υλικού π.χ. για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, την ενισχυτική διδασκαλία μαθητών και μαθητριών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μάθησή τους, τη διδασκαλία σε παιδιά και νέους που βρίσκονται εκτός εκπαιδευτικού συστήματος ή την κινητικότητα και την οργάνωση ανταλλαγών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο κ.λπ. 10. Αξιολόγηση της άσκησης στο παιδαγωγικό/εκπαιδευτικό πεδίο Ανάληψη κοινωνικής δράσης (60 Ω) 11. Επίσκεψη σε σε σχετικές υπηρεσίες, φορείς, οργανισμούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Κέντρα Νεότητας, Χωριά SOS, χώρους προσφύγων και μεταναστών κ.λπ . Ενημέρωση για τη λειτουργία τους. Τήρηση ημερολογίου. 12. Παρατήρηση της δράσης των ομάδων αναφοράς. Τήρηση ημερολογίου. Λήψη συνεντεύξεων. Σχεδιασμός δράσεων στο πεδίο σε συνεργασία με τις ομάδες αναφοράς 13. Ανάληψη κοινωνικής δράσης Μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνου/υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές/φοιτήτριες είναι δυνατόν να συμπληρώσουν τις 130 ώρες σε δύο από τις παραπάνω ενότητες.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Power point
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Εργαστηριακή Άσκηση502
Άσκηση Πεδίου502
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων502
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων251
Εκπόνηση μελέτης (project)502
Συνεργασία με τον διδάσκοντα251
Σύνολο25010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών/φοιτητριών είναι «αυθεντική» και εστιάζει: - στην ενεργό συμμετοχή στην πρακτική άσκηση - στην ενεργό συμμετοχή στα σεμινάρια-συζητήσεις στην ομάδα - στη δημιουργία Portfolio (φύλλα παρατήρησης, σχέδια διδακτικής παρέμβασης, διδακτικό υλικό, αξιολόγηση παρεμβάσεων, έκθεση δραστηριοτήτων, ημερολόγιο, φύλλα, ό,τι παρήγαγαγε σε στο πλαίσιο ατομικών ή ομαδικών εργασιών και ερευνών - γραπτή εργασία Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται στην πλατφόρμα eclass
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ασκούνη, Νέλλη (2006). Η εκπαίδευση της μειονότητας στη Θράκη: από το περιθώριο στην προοπτική της κοινωνικής ένταξης. Αθήνα: Αλεξάνδρεια Allufi Pentini, Anna (2005). Διαπολιτισμικό εργαστήρι. Υποδοχή, επικοινωνία και αλληλεπίδραση σε πολυπολιτισμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, επιστ. επιμ. Χ. Γκόβαρης. Αθήνα: Ατραπός Baker, Colin (2001). Εισαγωγή στη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση, μτφρ. Α. Αλεξανδροπούλου. Αθήνα: Gutenberg Hollins, Etta R. (2006). Ο πολιτισμός στη σχολική μάθηση, επιστ. επιμ. L. Benincasa, μτφρ. Δ. Λάμπρου. Αθήνα: Μεταίχμιο Barash, D. (1991). Introduction to Peace Studies. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company Bast, R. (1982), Friedenspädagogik: Möglichkeiten und Grenzen einer Erziehung zum Frieden, Düsseldorf: Schwann. Baylis, J. κ.ά. (2008). The Globalization of World Politics - An Introduction to International Relations, Oxford: Oxford University Press. Bernhard, A. (1988β). Friedenerziehung als Legitimation von Herrschaft, Zur Kritik Friedenspdagogik in der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft. Köln: Pahl-Rugenstein Verlag. Bjerstedt, Å. (1994). Disarmament education, education for international understanding, global education, peace education and other related terms. Comments and Preferences in a Group of Experts. Peace Education Miniprints, 61. Malmö-Sweden: School of Education. Bjerstedt, Å. (1995), Peace Education Articles. A Selective Bibliography with a Focus on Materials in English, German and the Scandinavian Languages, Peace Education Miniprints No. 75, Lund University, Malmo-Sweden: School of Education. Boal, A. (1979). Theatre of the Oppressed. London: Pluto Press. Brocke-Utne, B. (1985) Educating for Peace: A Feminist Perspective. New York: Pergamon Press. Calleja, J. (ed.) (1999), Peace education, Leece Italy: PENSA Multimedia. Calliess J., Lob E.R. (Hrsg.) (1987), Praxis der Umwelt- und Friedenserziehung, Band Ι, ΙΙ, ΙΙΙ: Grundlagen, Düsseldorf: Schwann Handbuch. Calliess J., Lob E.R. (Hrsg.) (1987), Praxis der Umwelt- und Friedenserziehung, Band Ι, ΙΙ, ΙΙΙ: Grundlagen, Düsseldof: Schwann Handbuch. Γκότοβος, Αθανάσιος (2003), Εκπαίδευση και ετερότητα. Ζητήματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής. Αθήνα: Μεταίχμιο Coelho, Elisabeth (2007). Διδασκαλία και μάθηση στα πολυπολιτισμικά σχολεία, επιστ. επιμ. Ε. Τρέσσου & Σ. Μητακίδου, μτφρ. Ομάδα εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο Cummins, Jim (1999), Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με σκοπό την ενδυνάμωση σε μια κοινωνία της ετερότητας, μτφρ. Σ. Αργύρη. Αθήνα: Gutenberg Δαμανάκης, Μιχάλης (επιμ.) (2000), Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα. Διαπολιτισμική προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg Δραγώνα, Θάλεια / Άννα Φραγκουδάκη (επιμ.) (2008). Πρόσθεση όχι αφαίρεση, πολλαπλασιασμός όχι διαίρεση. Η μεταρρυθμιστική παρέμβαση στην εκπαίδευση της μειονότητας της Θράκης. Αθήνα: Μεταίχμιο Erdmann, Κ.D. (1982), «Internationale Schulbuchrevision zwischen Politik und Wissenschaft», Internationale Schulbuchforschung, 4, Frankfurt: Diesterweg, σσ. 249-260. Esser, S. (1973). Gesellschaftskritische Friedenserziehung in Familie und Erwachsenenbildung. Στο: Wulf, C. (επιμ.), Friedenserziehung in der Diskussion, München: R. Piper & Co. Verlag, σσ. 87-90. Φραγκουδάκη, Άννα/ Θάλεια Δραγώνα (επιμ.) (1997), «Τι είν΄ η πατρίδα μας;» Εθνοκεντρισμός στην εκπαίδευση. Αθήνα: Αλεξάνδρεια Freire, P. (1971). Pedagogy of the oppressed. New York: Seabury Press. Freire, P. (1973). Education for critical consciousness. New York: Seabury Press. Ινστιτούτο Εκπαίδευσης για την Ειρήνη (1988), UNESCO, Σύσταση 1974 (Παρίσι): εκπαίδευση για τη διεθνή κατανόηση, συνεργασία και ειρήνη, Θεσσαλονίκη. Galtung, J. (1969). Violence, Peace and Peace Research. Journal of Peace Research. 6/3, σσ. 167-191. Graham, P. & Selby, D. (1988), Global Teacher, Global Learner, London: Hodder & Stoughton. Harris, I. (1988). Peace Education. New York: McFarland & Co. Harris, I., M. Morrison (20032). Peace education. Jefferson, New York: McFarland. Hicks, D. [επιμ.] (1988), Education for peace: issues, principles and practice in classroom, London and New York: Routledge. Καλογιαννάκη, Πέλλα (2011). Συγκριτική Παιδαγωγική: επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα- κύριοι εκπρόσωποι. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος Ίων Καψάλης, Α, Μπονίδης, Κ., Σιπητάνου, Α. (επιμ.) (2000), Η εικόνα του 'άλλου'/γείτονα στα σχολικά βιβλία των βαλκανικών χωρών, Αθήνα: τυπωθήτω Κεσίδου, Αναστασία/ Χειμαριού, Ελένη (2000). «Μέθοδοι και τεχνικές συγκριτικής προσέγγισης αναλυτικών προγραμμάτων και σχολικών εγχειριδίων». Στο: Πρακτικά Ημερίδας με θέμα: «Μεθοδολογικά ζητήματα στην έρευνα των σχολικών βιβλίων», Κέντρο Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη 27 Μαΐου 2000 Κεσίδου, Αναστασία (2007). «Συγκριτική μέθοδος έρευνας». Στο: Ξωχέλλης, Παναγιώτης (επιμ.). Λεξικό της Παιδαγωγικής. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 625-627 Κεσίδου, Αναστασία (2008). «Διδακτικές προσεγγίσεις στο πολυπολιτισμικό σχολείο: αρχές της Διαπολιτισμικής Διδακτικής». Στο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- Γυμνάσιο (επιμ.), Δ ιδασκαλία και μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο: διδακτικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικό υλικό, Πρακτικά Διημερίδας. Θεσσαλονίκη: Λιθογραφί α, 11-27 MacBeath, J./ Schratz, M./ Meuret, D./ Jakοbsen, L. (2005). Η αυτοαξιολόγηση στο ευρωπαϊκό σχολείο: πώς άλλαξαν όλα, μτφρ. Μαρία Δεληγιάννη. Αθήνα: Μεταίχμιο Μπονίδης, Κ (2004) «Όψεις εθνοκεντρισμού στη σχολική ζωή της ελληνικής εκπαίδευσης: Οι εθνικές επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου», περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 134, σσ. 27-42. Μπονίδης, Κ. (2004), Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας: διαχρονική εξέταση της σχετικής έρευνας και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα: Μεταίχμιο. Μπονίδης, Κ. (2010), Παιδαγωγική της Ειρήνης: Η θεωρία και η πράξη μιας εκπαίδευσης που αποβλέπει στην ειρήνη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την οικολογία, Αθήνα: Μεταίχμιο (υπό έκδοση). Nicklas, H. & Ostermann, Ä. (1991), «Kann man zum frieden erziehen?», στο: Heck, G., Schurig, M., Friedenspädagogik - Theorien, Ansätze und bildungspolitische Vorgaben einer Erziehung zum Frieden (1945-1985), Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, σσ. 186-193. Νικολάου, Γιώργος (2005). Διαπολιτισμική διδακτική. Το νέο περιβάλλον – Βασικές αρχές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Νικολάου, Γιώργος (2011), Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο δημοτικό σχολείο. Αθήνα: Πεδίο Οικονομίδης, Β. Δ./ Ελευθεράκης Θ. Γ. (επιμ.) (2011). Εκπαίδευση, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα. Αθήνα: Διάδραση Παλαιολόγου-Γκικοπούλου, Κωνσταντίνα (2005). Ένα διεθνές Curriculum για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση: αναλυτικά, προγράμματα σε Ελλάδα και Γερμανία: χθες, σήμερα, προοπτικές. Αθήνα: Ατραπός Παπαδοπούλου, Βασιλική (2008). «Διαπολιτισμική επικοινωνία στο σχολείο και τη σχολική τάξη», στο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο (Γυμνάσιο) (επιμ.), Οδηγός επιμόρφωσης. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή. Θεσσαλονίκη: Λιθογραφία, 53-65 Παπακωνσταντίνου, Παναγιώτης (2007). «Εκπαιδευτικές ανισότητες και κοινωνικό περιθώριο», Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τ. 9, 57-78 Reardon, B. (1993). Women and peace. Feminist visions of global security. New York: State University o New York. Reardon, B. (1997). Human rights as education for peace. In G. Andreopoulos and R.P. Claude (Eds.), Human rights education for the twenty first century. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Reardon, B. (2001). Education for a culture of peace in a gender perspective. Paris: UNESCO. Σκούρτου, Ελένη (2011). Η διγλωσσία στο σχολείο. Αθήνα: Gutenberg Σοφιανοπούλου, Χρύσα (2011). Ανάλυση της εκπαιδευτικής επίδοσης- Μελέτη περίπτωσης: το διεθνές πρόγραμμα για την αξιολόγηση των μαθητών PISA 2006. Αθήνα: Παπαζήσης Συμβούλιο της Ευρώπης (2010). Χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Στασβούργο: Συμβούλιο της Ευρώπης/Τμήμα Εκπαίδευσης Tiedt, Pamela / Iris Tiedt (2006). Πολυπολιτισμική διδασκαλία, μτφρ. Τίνα Πλυτά. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση Τριλίβα Σοφία, Τάνια Αναγνωστοπούλου, Σοφία Χατζηνικολάου (2008). Ούτε καλύτερος, ούτε χειρότερος… Απλά διαφορετικός! Ασκήσεις ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα για παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου. Αθήνα: Gutenberg Τσαούσης, Δημήτριος (2007). Η εκπαιδευτική πολιτική των Διεθνών Οργανισμών. Παγκόσμιες και ευρωπαϊκές διαστάσεις. Αθήνα: Gutenberg UNESCO (2002). Εκπαίδευση. Ο θησαυρός που κρύβει μέσα της. Έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για την εκπαίδευση στον 21ο αιώνα υπό την προεδρία του Jacques Delors, μετφρ. Ομάδα εργασίας του ΚΕΕ. Αθήνα: Gutenberg Wintersteiner, W, (2001), „Haetten wir das Wort, wir braeuchten die Waffen nicht“. Erziehung fuer eine Kultur des Friedens. Innsbruck, Vienna, Munich: Studien Verlag. Wintersteiner, W, (2004)2, Paedagogik des Anderen. Bausteine fuer eine Friedenspaedagogik in der Postmoderne, Muenster: Waxmann. - Δικτυακοί τόποι: http://www.dadalos.org/ http://www.efpinternational.org/index.php/News/efp-receives-new-grant.html http://www.friedenspaedagogik.de http://www.unesco.auth.gr http://www.tandf.co.uk/journals/offer/pec_info.asp -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: ⎼ Comparative Education ⎼ Comparative Education Review ⎼ Compare ⎼ Current Issues in Comparative Education ⎼ Globalization, Societies and Education ⎼ Harvard Educational Review ⎼ Intercultural Communication ⎼ Intercultural Education ⎼ International Journal of Education Research ⎼ International Review of Education ⎼ Internationale Schulbuchforschung/International Textbook Research ⎼ Journal of Educational Policy ⎼ Journal of Intercultural Communication ⎼ Journal of Peace Education ⎼ Journal of Peace Research ⎼ Journal of Research in International Education ⎼ Journal of Ιntercultural Studies ⎼ The International Journal of Peace Studies ⎼ Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση ⎼ Τertium Comparationis
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-07-2016