Συμβουλευτική και κοινωνική στήριξη στην Ειδική Αγωγή

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣυμβουλευτική και κοινωνική στήριξη στην Ειδική Αγωγή / Advisor and social support in Special Education
ΚωδικόςΠΕ304
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΜαρία Δόικου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003474

Πρόγραμμα Σπουδών: Παιδαγωγική επιστήμη 2016

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ειδική ΑγωγήΥποχρεωτικό3210
Συνεχιζόμενη ΕκπαίδευσηΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν3210

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣυμβουλευτική και κοινωνική στήριξη στην Ειδική Αγωγή
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600032684
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάδειξη του ρόλου της συμβουλευτικής και της κοινωνικής στήριξης στην εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη των παιδιών και των εφήβων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον, το μάθημα αποσκοπεί στην ενίσχυση του προβληματισμού και του στοχασμού των φοιτητών για το ρόλο του εκπαιδευτικού ως συμβούλου και ως παράγοντα κοινωνικής στήριξης στο πλαίσιο δημιουργίας υποστηρικτικών δικτύων στη σχολική κοινότητα. Συγκεκριμένα στο μάθημα οι φοιτητές /φοιτήτριες: - - Όσον αφορά το θεωρητικό πλαίσιο, με βάση τις εισηγήσεις, τη μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας και την εκπόνηση συνθετικής εργασίας, θα καταστούν ικανοί να α) γνωρίζουν τις συναισθηματικές, συμπεριφορικές και κοινωνικές δυσκολίες που συχνά παρουσιάζουν οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες β) να γνωρίζουν την έννοια και τις μορφές της κοινωνικής στήριξης γ) να γνωρίζουν βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις καθώς και τα στάδια της συμβουλευτικής διαδικασίας, το ρόλο του συμβούλου και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για την εδραίωση της συμβουλευτικής σχέσης δ) να κατανοήσουν το ρόλο της συμβουλευτικής και της κοινωνικής στήριξης στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - - Όσον αφορά το πλαίσιο των εφαρμογών, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα μπορέσουν να α) εξοικειωθούν με μεθόδους και εκπαιδευτικά προγράμματα που αποσκοπούν στην παροχή κοινωνικής στήριξης και συμβουλευτικής στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας, με βάση τη μελέτη και ανάλυση σχετικής βιβλιογραφίας β) να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας, και επικοινωνίας, με βάση τη συμμετοχή σε βιωματικές ασκήσεις γ) να αποτιμήσουν τις δυσκολίες και τα οφέλη που συνεπάγεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως συμβούλου Γνώσεις Οι φοιτητές/ φοιτήτριες θα καταστούν ικανοί / ικανές: -να κατανοούν τις βασικές έννοιες της συμβουλευτικής -να διαθέτουν γνώσεις για τις θεωρητικές προσεγγίσεις της συμβουλευτικής και τη συμβουλευτική διαδικασία -να κατανοούν τον ρόλο του σχολείου στην παροχή κοινωνικής στήριξης στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες -να είναι ευαισθητοποιημένοι ως προς τις ανάγκες στήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οικογενειών τους -να γνωρίζουν τον ρόλο της συνεργασίας μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας όσον αφορά την στήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Γενικές δεξιότητες Οι φοιτητές/ φοιτήτριες θα μπορέσουν: -να αποκτήσουν εμπειρία της χρήσης βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας -να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας -να επιχειρούν να εφαρμόσουν κατάλληλους τρόπους διαχείρισης δυσκολιών κατά τη συνεργασία με γονείς και μαθητές -να επιδιώκουν να υιοθετούν τρόπους παροχής κοινωνικής στήριξης που βασίζονται στην ενεργό συμμετοχή τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών -να υιοθετούν τις απαραίτητες και κατάλληλες ενέργειες κατά την εκπόνηση επιστημονικής εργασίας Γενικές Ικανότητες Οι φοιτητές/ φοιτήτριες θα καταστούν ικανοί / ικανές: -να αποτιμήσουν τον ρόλο της συμβουλευτικής στην εκπαίδευση και την αγωγή των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες -να αναλύσουν και να εξετάσουν με κριτικό τρόπο τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις της συμβουλευτικής και τις δυνατότητες εφαρμογής τους στο σχολικό πλαίσιο -να ευαισθητοποιηθούν ως προς την αναγκαιότητα χρήσης δεξιοτήτων επικοινωνίας κατά την εκπαιδευτική διαδικασία -να αποτιμήσουν τις διαφορετικές μορφές της παροχής κοινωνικής στήριξης -να αναπτύξουν ικανότητες αξιοποίησης της βιβλιογραφίας για την κατανόηση και ερμηνεία δυσκολιών επικοινωνίας κατά την εκπαιδευτική πράξη
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Ψυχοκοινωνικές δυσκολίες μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (μαθητών με κινητική αναπηρία, ανεπάρκεια όρασης, ακουστική ανεπάρκεια). Η αναγκαιότητα παροχής κοινωνικής στήριξης 2. Κοινωνική στήριξη και συμβουλευτική στην εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή: Διασαφήνιση εννοιών. Διασαφήνιση εννοιών. Χαρακτηριστικά του σχολείου όπου υιοθετείται η προσωποκεντρική προσέγγιση- Το σχολείο ως «κοινότητα που νοιάζεται και φροντίζει» (caring community).. 3. Συμβουλευτική ψυχολογία: Ρόλος της συμβουλευτικής ψυχολογίας. Θεωρητικές προσεγγίσεις: Συμπεριφοριστική προσέγγιση. 4. Θεωρητικές προσεγγίσεις: Λογικο-θυμική θεωρία 5. Θεωρητικές προσεγγίσεις: Προσωποκεντρική θεωρία 6. Η συμβουλευτική διαδικασία- Στάδια της συμβουλευτικής διαδικασίας- Συνθήκες για τη δημιουργία θετικής σχέσης συμβούλου-συμβουλευόμενου. 7. Η συμβολή της συμβουλευτικής προσέγγισης στο χώρο του σχολείου ως προς τη μάθηση και την προαγωγή της κοινωνικοποίησης και της ψυχικής υγείας. Εφαρμογή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων. 8. Κοινωνική στήριξη από συνομηλίκους- Συμβουλευτική ομηλίκων. 9. Η συμβουλευτική διάσταση του ρόλου του εκπαιδευτικού. Δεξιότητες συμβουλευτικής του εκπαιδευτικού: Παρατήρηση και ενεργητική ακρόαση 10. Δεξιότητες συμβουλευτικής του εκπαιδευτικού: Χρήση ερωτήσεων. Ενθάρρυνση 11. Δεξιότητες συμβουλευτικής του εκπαιδευτικού: Παράφραση 12. Δεξιότητες συμβουλευτικής του εκπαιδευτικού: αντανάκλαση συναισθημάτων. Σύνοψη 13. Συνεργασία εκπαιδευτικών με γονείς παιδιών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συνεργασία εκπαιδευτικών με επαγγελματίες ψυχικής υγείας- διεπαγγελματική συμβουλευτική.
Λέξεις Κλειδιά
συμβουλευτική, κοινωνική στήριξη, αναπηρία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Power point eclass
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1104,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1004
άσκηση στην πράξη150,6
Σύνολο25110,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών/φοιτητριών βασίζεται σε: - ενεργό συμμετοχή στα σεμινάρια - ενεργό συμμετοχή στις βιωματικές ασκήσεις - εισηγήσεις κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων - προφορική παρουσίαση εργασίας - γραπτή εργασία Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται στην πλατφόρμα eclass
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ελληνόγλωσση Αθανασιάδου, Χ. (2011). Η συμβουλευτική ψυχολογία στο σχολικό πλαίσιο. Hellenic Journal of Psychology, 8(3), 289-308. www.pseve.org Αντωνιάδου, Ε. & Μπίμπου-Νάκου, Ι. (2006). Οι κοινωνικές σχέσεις των παιδιών στο σχολικό πλαίσιο: πρόταση για μια νέα προσέγγιση. Στο Μπίμπου-Νάκου, Ι. & Στογιαννίδου, Α. (2006). Πλαίσια συνεργασίας ψυχολόγων και εκπαιδευτικών για την οικογένεια και το σχολείο (σσ. 95-108). Αθήνα: τυπωθήτω-ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ. Brown, D., Pryzwansky, B. W. & Schulte, C. A., (2006). Ψυχολογική διαλεκτική συμβουλευτική: Εισαγωγή στη θεωρία και στην πράξη (μετ. Α. Λαμπροπούλου). Αθήνα: Τυπωθήτω. Δαβάζογλου, Α & Κόκκινος, Κ. (2003). Η σχέση του σχολείου με οικογένειες που έχουν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 35, 97-114. Δόικου-Αυλίδου, Μ. (2001). Συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων με οπτική ανεπάρκεια, Ψυχολογία, 8(4), 431- 450. Δόικου-Αυλίδου, Μ. (2002). Δυσλεξία: Συναισθηματικοί παράγοντες και ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Δόικου-Αυλίδου, Μ. (2006). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες: Απόψεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 41, 93-116. Δόικου-Αυλίδου, Μ. (2007). Η αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: Η συμβολή των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο "Η ευρωπαϊκή διάσταση της ειδικής αγωγής. Ανάδυση μιας άλλης φυσιογνωμίας" (σσ. 240-253). Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Calias M. (1994). Δουλεύοντας με γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες. Στο Μ. Καϊλα, Ν. Πολεμικός, Γ. Φιλίππου. Άτομα με ειδικές ανάγκες, Τόμος Α΄( σσ. 140-149) Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Cattanach, A. (2003). Θεραπεία μέσω του Παιχνιδιού. Μτφ. Μεγαλούδη, Φ. Αθήνα: Σαββάλας. Dale, N. (2000). Τρόποι συνεργασίας με οικογένειες παιδιών με ειδικές ανάγκες / μετ. Μ. Αποστολή. Αθήνα: Έλλην. Gerdard, K. & Geldard, D. (2004). Η συμβουλευτική ψυχολογία στα παιδιά/ μετ. Σ. Μεταξάς. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Harry, B. (2000, October). Beth Harry. In (Eds.).(2000). Building on family strengths: Research and services in support of children and their families. 1999 conference proceedings. Portland, OR: Portland State University, Research and Training Center on (p. 7). http://www.rtc.pdx.edu/PDF/cp99.pdf#page=14 Heward William Lee (2011). Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Μια εισαγωγή στην Ειδική εκπαίδευση/ Μετ. Χαρά Λυμπεροπούλου. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος Hoddapp, R. M., Ζώνιου-Σιδέρη, Α., & Σπανδάγου, Η. (2005). Αναπτυξιακές θεωρίες και αναπηρία: νοητική καθυστέρηση, αισθητηριακές διαταραχές και κινητική αναπηρία. Αθήνα: Μεταίχμιο Ivey, A. (1995). Συμβουλευτική: Βασικές δεξιότητες επιρροής. (μετ.-επιμ. Μ. Μαλικιώση – Λοΐζου). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Ivey, A. E., Gluckstern, N. B. & Bradford Ivey M. (1996). Συμβουλευτική μέθοδος πρακτικής προσέγγισης /μετ. Μ. Μαλικιώση-Λοΐζου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Ζγαντζούρη, Κ., & Πουρκός, Μ. (1997). Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης. Στο Μ. Πουρκός (Επιμ. Εκδ.) Ατομικές διαφορές μαθητών και εναλλακτικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, (σσ. 259-273). Αθήνα: Gutenberg. Κλεφτάρας, Γ. (1997). Η διαπροσωπική σχέση ως θεμελιώδης έννοια στη διαδικασία της εκπαίδευσης: πρακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές βελτίωσής της. Στο Μ. Πουρκός (Επιμ. Εκδ.), Ατομικές διαφορές μαθητών και εναλλακτικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, σσ. 275-302. Αθήνα: Gutenberg. Κοντοπούλου, Μ. (2001). Συμβουλευτική γονέων στα πλαίσια της πρώιμης παρέμβασης: η συμβολή των εκπαιδευτικών. Στο Μ. Τζουριάδου (Επι. Εκδ.)., Πρώιμη Παρέμβαση: σύγχρονες τάσεις και προοπτικές (σσ. 160-183), Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς. Κοντοπούλου, Μ. (2004). Σχέσεις επαγγελματιών με γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες: Ένα μοντέλο συμβουλευτικής παρέμβασης. Στο Ζαφειροπούλου, Μ. & Κλεφτάρας, Γ. (Επιμ). Εφαρμοσμένη κλινική ψυχολογία του παιδιού (σσ. 167-185). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Κοντοπούλου Μ., Λόξα Γ., Ταμπάκη Σ., Παπαθανασίου Ε, Τζουριάδου Μ. (2009). Συνεργασία ειδικών-γονέων στο πλαίσιο των ΚΔΑΥ. Στο Κλεφτάρας Γ., Καϊλα Μ. (επιμ.) Από την ψυχοπαθολογία στο νόημα της ζωής(σσ. 345-358). Αθήνα. Πεδίο. Κοσμίδου - Hardy, Χρ. & Α. Γαλανουδάκη – Ράπτη (1996). Συμβουλευτική: Θεωρία και πρακτική με ασκήσεις για την ανάπτυξη αυτογνωσίας και δεξιοτήτων συμβουλευτικής. Αθήνα: Ασημάκης. Κοσμίδου - Hardy, Χ. (1998). Ο δάσκαλος ως σύμβουλος στη διδακτική μαθησιακή συνάντηση, ΕΛΕΣΥΠ, 46-47, 33-63. Κοσμόπουλος, Α. & Μουλαλούδης, Γ. (2003). Ο Carl Rogers και η προσωποκεντρική του θεωρία για την ψυχοθεραπεία και την εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Κρουσταλάκης, Γ. (χ,χ). Παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες. Αθήνα: Αυτοέκδοση. Κουρκούτας, Η. ( 2007). Προβλήματα συμπεριφοράς στα παιδιά: παρεμβάσεις στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Κυπριωτάκη, Μ., & Γεωργιάδη, Μ. (2005). Παράγοντες που προκαλούν άγχος σε γονείς παιδιών με εμπόδια στη ζωή και στη μάθηση–Στρατηγικές αντιμετώπισης του άγχους και στήριξης της οικογένειας. Στων Α. Τριλιανού & Ι. Καράμηνα (Επιμ. έκδ.), Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή, «Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Γνώσης». Τόμ. 2 (σελ. 153-162). Αθήνα: Κέντρο Έρευνας Επιστήμης και Εκπαίδευσης (Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ.) NEO Κυπριωτάκη, Μ., Φραγγογιάννη, Μ. Ε., & Μανωλίτσης, Γ. (2010). Γονείς και παιδιά με εμπόδια στη ζωή και στη μάθηση: Αντιλήψεις, σχέσεις αλληλεπίδρασης και δραστηριότητες. Στων Αικ. Κορνηλάκη, Μ. Κυπριωτάκη, & Γ. Μανωλίτσης (Επιμ. έκδ.). Πρώιμη Παρέμβαση: Διεπιστημονική Θεώρηση (σσ.147-176) Αθήνα: Πεδίο NEO Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (1994). Συμβουλευτική ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2001). Η συμβουλευτική ψυχολογία στην εκπαίδευση: Από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2002). Εφαρμογές της συμβουλευτικής ψυχολογίας σε ειδικές κοινωνικές ομάδες. Στο Ν. Πολεμικός, Μ. Καΐλα & Φ. Καλαβάσης (Επιμ.), Εκπαιδευτική, οικογενειακή και πολιτική ψυχοπαθολογία: Θέματα ψυχοπαθολογίας σε παιδιά και εφήβους, Τόμος Α΄. (σσ. 342-365). Αθήνα: Ατραπός. Μαλικιώση-Λοΐζου, M. (Επιμ.) (2014). Συμβουλευτική ομηλίκων στην εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο. Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2003). Αντιλήψεις νηπιαγωγών που εκπαιδεύτηκαν σε δεξιότητες επικοινωνίας και συμβουλευτικής για τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών τους, Ψυχολογία, 10(4), 481-496. Μαλικιώση – Λοΐζου, Μ. (1994). Ο λειτουργός Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού στο πλαίσιο της προσχολικής παρέμβασης, Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 30-31, 101-107. Μπίμπου-Νάκου, Ι. & Στογιαννίδου, Α. (1999). Συμβουλευτική στα πλαίσια του σχολείου: δυνατότητες και περιορισμοί, Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ψυχολογίας, Τόμος Γ΄, 117-135. Μπίμπου-Νάκου, Ι. Συμβουλευτική με οικογένειες, σχολείο και επαγγελματίες υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Στο Πρόγραμμα εξειδίκευσης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις δυσκολίες μάθησης, http://www.e-yliko.gr/htmls/amea/prakseis_epeaek/EKS_epeaek.pdf Μπρούζος, Α. (1999). Ο εκπαιδευτικός ως λειτουργός συμβουλευτικής και προσανατολισμού: μια ανθρωπιστική θεώρηση της εκπαίδευσης. Αθήνα: Λύχνος. Moores, D. F., Ζώνιου-Σιδέρη, Α., Ντεροπούλου-Ντέρου, Ε. (2007). Εκπαίδευση και κώφωση : ψυχολογική προσέγγιση, αρχές και πρακτικές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Ρήγα, Α. Β. (2008). Παιχνίδι και θεραπεία: Η παιγνιοθεραπεία στο νοσοκομείο. Στο Κουρκούτας, Η. & Chartier, J-P, (Eπιμ.), Παιδιά και έφηβοι με ψυχοκοινωνικές και μαθησιακές δυσκολίες: στρατηγικές παρέμβασης, σσ. 205-221. Αθήνα: Εκδ. Τόπος. Rogers, C. R. (2004). Ένας τρόπος να υπάρχουμε. Αθήνα: Ερευνητές. Rogers, C. R. (2006). Η γένεση του προσώπου: Η ψυχοθεραπεία με τη ματιά ενός θεραπευτή/ μετ. Χ. Βοντά & Γ. Μουλαδούδης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Rogers, C. R. (2006). Το γίγνεσθαι του προσώπου: Η ματιά του θεραπευτή στην ψυχοθεραπεία. μετ. Ζ -Μ. Ρηγοπούλου. Αθήνα: Ερευνητές. Παπαδογεωργοπούλου, Α. (2010). Παιδιά «πτυσσόμενα τηλεσκόπια».όταν ανακάλυψαν το μαγικό χαλί της Παιγνιοθεραπείας. Αθήνα: Κοντύλη Σάλτζμπεργκερ-Ουίτενμπεργκ Ι., Χένρι Τ., Οσμπορν Ε. (1996). Η συναισθηματική εμπειρία της μάθησης και της διδασκαλίας / μετ. Ε. Τζελέπογλου. Αθήνα: Καστανιώτης. Σταλίκας, Α. & Χαμόδρακα, Μ. (2004). Η ενσυναίσθηση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Στογιαννίδου Α. (2006). Συνεργασία ψυχολόγων και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Στο Μπίμπου-Νάκου, Ι. & Στογιαννίδου, Α. (2006). Πλαίσια συνεργασίας ψυχολόγων και εκπαιδευτικών για την οικογένεια και το σχολείο (σσ. 299-350). Αθήνα: τυπωθήτω-ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ Στογιαννίδου Α. (2011). Μια πρόταση αξιολόγησης της συμβουλευτικής γονέων στο πλαίσιο της εμπειρικής τεκμηρίωσης, Hellenic Journal of Psychology, 8(3), 338-358. www.pseve.org Συριοπούλου-Δελλή, Χ. (2005). Η συμβουλευτική ψυχολογία στην ειδική αγωγή. Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρης Τοτόλου, Α. & Σούλης, Σ. (2004). Κοινωνικός αποκλεισμός ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Ο ρόλος της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού, Θέματα Ειδικής Αγωγής, 26, 78-88. Τριάρχη-Hermann, Β. (2002). Η σχολική συμβουλευτική: Ένας απαραίτητος θεσμός στην εκπαίδευση του σήμερα. Στο Ν. Πολεμικός, Μ. Καΐλα & Φ. Καλαβάσης (Επιμ.), Εκπαιδευτική, οικογενειακή και πολιτική ψυχοπαθολογία: Θέματα ψυχοπαθολογίας σε παιδιά και εφήβους, Τόμος Α΄. Αθήνα: Ατραπός Τριλίβα, Σ. & G. Chiementi (2000). Συναισθηματική και κοινωνική επιδεξιότητα: Ένα εγχειρίδιο τεχνικών. Αθήνα: Εκδ. Πατάκη. Χατζηχρήστου, Χ. (2003). Ψυχολογική διαλεκτική συμβουλευτική στο σχολικό πλαίσιο, Ψυχολογία, 10(2 και 3), 343-361. Χατζηχρήστου, Χ. (2014). Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα. Αθήνα: Gutenberg Χατζηχρήστου, Χ., Δημητροπούλου, Π., Γεωργουλέας, Γ. & Λαμπροπούλου, Α. (2006). Παρεμβατικά προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης: Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση του "Προγράμματος Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας και της Μάθησης: Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή το Σχολείο", Παιδί και Έφηβος, 8(2), 155-175. Ξενόγλωσση Aladag, M. & Tezer, E. (2009). Effects of a peer helping training program on helping skills and self-growth of peer helpers. International Journal for the Advancement of Counselling, 31, 255-269. Brearley, G. (1994). Counseling children with special needs. Oxford: Blackwell Science. Case, S. (2001). Learning to partner, disabling conflict: Early indications of an improving relationship between parents and professionals with regard to service provision for children with learning disabilities. Disability & Society, 16(6), 837-854. Corley, G. & Pring, L. (1996). The inner life of visually impaired children. In Varma, V. (Ed), The Inner life of Children with Special Needs (pp. 1-14). London: Whurr Publishers. Cowie, H., Naylor, P., Talamelli, l., Chauhan P. & Smith, K. (2002). Knowledge, use of and attitudes towards peer support: a 2-year follow-up to the Prince's Trust survey. Journal of Adolescence, 25, 453-467. Dale, N. O. (1996). Working with families of children with special needs: partner-ship and practice. London: Routledge. Dettmer P., Thurston P. L., & Dyck, J. N. (2005). Consultation, Collaboration, and teamwork for students with special needs (5th ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon. Doikou, M., & Diamandidou, K. (2011). Enhancing teachers' counselling skills: student teachers’ views on a teachers' education programme, European Journal of Teacher Education, 34(1), 61-79. Everts, H. (2003). Peer counselling and support In C. Hall, E. Hall, & G. Hornby, (Eds.). Counselling pupils in schools: Skills and strategies for teachers (pp.60-79). London: Routledge. Henriksen, E. M. (1991). A peer helping program for the middle school. Canadian Journal of Counselling and Psychotherapy/Revue canadienne de counseling et de psychothérapie, 25(1). Feltham C. (1995). What is counselling? London: SAGE Publications. Gatongi, F. (2007). Person-centred approach in schools: Is it the answer to disruptive behaviour in our classrooms? Counselling Psychology Quarterly, 20(2), 205-211, DOI: 10.1080/0951507701403406. Geldard, K., Geldard, D. (1997). Counselling children. London: SAGE Publications. Guidetti, M. & C. Tourette (1996). Handicaps et développement psychologique de l’enfant. Paris : Arman Collin. Hamblin, D. (1993). The teacher and counselling. Hemel Hempstead, Herts: Simon & Schuster Education. Hornby, G., Hall, C. & Hall, E. (2003). Counselling pupils in schools: skills and strategies for teachers. London: RoutledgeFalmer. Humphrey, N. (2003). Facilitating a positive sense of self in pupils with dyslexia: the role of teachers and peers, Support for Learning, 8(3), 130-136. Jennings, S. (1993). Playtherapy with children. A practicioner's guide. Oxford: Blackwell Scientific Publications. Kottler, J. A. & Kottler, E. (1993). Teacher as counselor: developing the helping skills you need. Newbury Park, Calif.: Corwin Press. Lawrence, D. (1971). The effects of counselling on retarded readers. Educational Research, 13(2), 119-124. Lawrence, D. (1972). Counselling of retarded readers by non‐professionals. Educational Research, 15(1), 48-51. Litton, F. W. & Atkins, K. (1995). Counseling special populations for transition services. In Rotatori, A. F., Schwenn, J. O. & Litton, F. W. (Eds). Advances in special education, Vol. 9 - Counseling special populations: Research and practice perspectives (pp. 35-64). Greenwitch: JAI Press. Lupart, J. L., Pyryt, M. C., Watson, S. L., & Pierce, K. (2005). Gifted education and counselling in Canada. International Journal for the Advancement of Counselling, 27(2), 173-190. le Roux, J. (2002). Effective educators are culturally competent communicators, Intercultural Education, 13(1), DOI: 10.1080/14675980120112922 Nalavany, B., Ryan, S., Gomory, T., Lacasse, J. (2005). Mapping the Characteristics of a good Play Therapist, International Journal of Play Therapy, 14(1), pp. 27-50. Pattison, S. (2006). Beyond the classroom: The inclusion of young people with learning disabilities in UK mainstream counselling services, International Journal of Inclusive Education, 10(6), 547- 564. Parkes, J., White‐Koning, M., Dickinson, H. O., Thyen, U., Arnaud, C., Beckung, E., Fauconnier. J., Marcelli, M., McManus, V., Michelsen, S. L., Parkinson, K. & Colver, A. (2008). Psychological problems in children with cerebral palsy: a cross‐sectional European study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49(4), 405-413. Persson, R. S. (2005). Voices in the wilderness: Counselling gifted students in a Swedish egalitarian setting. International Journal for the Advancement of Counselling, 27(2), 263-276. Rogers, C. (1961). On becoming a person. Boston: Houghton Mifflin Company. Rogers, C. (1980). A way of being. Boston: Houghton Mifflin Company. Reis, S. & Colbert, M. (2004). Counseling needs of academically talented students with learning disabilities, Professional School Counselling, 8(2), 156-167. Rotatori, A. F., Schwenn, J. O. & Litton, F. W. (1995). Counseling special populations: research and practice perspectives. Greenwinch, Conn: JAI Press. Scott R. (2004). Dyslexia and Counselling. Wiley, John & Sons. Sharp, S. & Cowie, H. (1998). Counselling and supporting children in distress. London: Sage. Sheridan, S. M. & Cowan, R. J., (2004). Consultation with School Personnel. Educational Psychology Papers and Publication, 32, 599-616, http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1031&context=edpsychpapers Shikako-Thomas, K., Lach, L., Majnemer, A., Nimigon, J., Cameron, K., & Shevell, M. (2009). Quality of life from the perspective of adolescents with cerebral palsy:“I just think I’m a normal kid, I just happen to have a disability”. Quality of Life Research, 18(7), 825-832. Varma, V. (Ed.). The inner life of children with special needs. London: Whurr. Vernon, A. (2002). What works when with children and adolescents: A handbook of individual counseling techniques. Research Press. - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: ⎼ Counselling Psychology Quarterly ⎼ International Journal for the Advancement of Counselling ⎼ The Journal of Special Education - European Journal of Psychology of Education ⎼ Pastoral Care in Education: An International Journal of Personal, Social and Emotional Development ⎼ Psychology in the Schools ⎼ European Journal of Special Needs Education
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-12-2017