Πρακτική Άσκηση στην Ειδική Αγωγή

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠρακτική Άσκηση στην Ειδική Αγωγή / Special Education: Field - practice
ΚωδικόςΠΕ306
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003476

Πρόγραμμα Σπουδών: Παιδαγωγική επιστήμη 2016

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ειδική ΑγωγήΥποχρεωτικό3210

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠρακτική Άσκηση στην Ειδική Αγωγή
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία20
Class ID
600032686
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΠΕ301 Σύγχρονα θέματα Ειδικής Αγωγής
 • ΠΕ302 Μαθησιακή και ψυχοκοινωνική στήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
 • ΠΕ303 Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στις Μαθησιακές Δυσκολίες
 • ΠΕ304 Συμβουλευτική και κοινωνική στήριξη στην Ειδική Αγωγή
Μαθησιακά Αποτελέσματα
-Σκοπός της άσκησης είναι η εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών με τη διδασκαλία σε μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και με την εφαρμογή δραστηριοτήτων και προγραμμάτων για την ενίσχυση της κοινωνικής τους ένταξης, η ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για την παροχή μαθησιακής και κοινωνικής στήριξης σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και η εξοικείωση των φοιτητών με την πραγματικότητα των ατόμων και των οικογενειών τους. Η άσκηση θα πραγματοποιείται σε σχολικές δομές όπου εκπαιδεύονται μαθητές ειδικής αγωγής (Σχολικές Mονάδες Eιδικής Aγωγής και Eκπαίδευσης, Τμήματα ένταξης και τμήματα Γενικής εκπαίδευσης), σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΚΕΔΔΥ), σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, σε αναγνωρισμένα κέντρα αποκατάστασης ή και σε Συλλόγους Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. -Με την άσκηση οι φοιτητές/φοιτήτριες: -θα εξοικειωθούν με την εκπαιδευτική πραγματικότητα και θα ευαισθητοποιηθούν ως προς τις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των οικογενειών τους -θα αναγνωρίσουν τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που συνεπάγεται η μαθησιακή και η κοινωνική στήριξη των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - θα μπορέσουν να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και ικανότητες εντοπισμού μαθησιακών, συμπεριφορικών και κοινωνικών δυσκολιών των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - θα μπορέσουν να αναπτύξουν ικανότητες αντιμετώπισης των ζητημάτων που προκύπτουν κατά την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη στο πεδίο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Γνώσεις Οι φοιτητές/ φοιτήτριες θα μπορέσουν -να εξοικειωθούν με την πραγματικότητα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς και την πραγματικότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους -να αφομοιώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τις μεταπτυχιακές τους σπουδές -να αποκτήσουν γνώσεις για εκπαιδευτικά προγράμματα και διδακτικές μεθόδους και τεχνικές για την διδασκαλία και την ακαδημαϊκή και κοινωνική στήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Γενικές δεξιότητες Οι φοιτητές/ φοιτήτριες θα μπορέσουν: -να ασκηθούν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή διδακτικών παρεμβάσεων και παρεμβάσεων για την κοινωνική στήριξη των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε συνεργασία με μέλη του προσωπικού των δομών και με την καθοδήγηση των διδασκόντων στην κατεύθυνση της Ειδικής Αγωγής του ΠΜΣ -να ασκηθούν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού -να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές με την αξιολόγηση διδακτικών παρεμβάσεων -να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας με την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την εφαρμογή μικρής κλίμακας παρεμβάσεων -να αναπτύξουν δεξιότητες αξιολόγησης των μαθησιακών αναγκών των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες -να αναπτύξουν δεξιότητες αξιολόγησης της κοινωνικής συμπεριφοράς και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τους συνομηλίκους τους Γενικές Ικανότητες Οι φοιτητές/ φοιτήτριες θα καταστούν ικανοί / ικανές: -να κατανοήσουν και να αποτιμήσουν τους στόχους, τις δυνατότητες και τις δεσμεύσεις που συνεπάγεται η παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης -να αποτιμήσουν τον ρόλο του εκπαιδευτικού στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση παρεμβάσεων για την διδασκαλία και την κοινωνική στήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες -να κατανοήσουν τις επιμέρους ενέργειες που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία και την διδασκαλία σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την εφαρμογή παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων για την κοινωνική τους στήριξη -να εξοικειωθούν με την διεπιστημονική εργασία και τις σχετικές επικοινωνιακές πρακτικές
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Ενημέρωση από τον επιβλέποντα καθηγητή για την πρακτική άσκηση 2. Επίσκεψη σε σχολικές δομές ειδικής αγωγής – ενημέρωση για διοικητικά θέματα και τρόπου λειτουργίας των δομών ειδικής αγωγής 3. Συνάντηση – ενημέρωση από μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των δομών ειδικής αγωγής 4. Διαμόρφωση οδηγού παρατήρησης με την καθοδήγηση των διδασκόντων/ κατάρτιση στη χρήση εργαλείων αξιολόγησης 5. Παρατήρηση/αξιολόγηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις δομές ειδικής αγωγής 6. Παρατήρηση/αξιολόγηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις δομές ειδικής αγωγής – εξαγωγή συμπερασμάτων - 7. Σχεδιασμός εκπαιδευτικής παρέμβασης 8. Εφαρμογή εκπαιδευτικής παρέμβασης – τήρηση ημερολογίου 9. Εφαρμογή εκπαιδευτικής παρέμβασης – τήρηση ημερολογίου 10. Εφαρμογή εκπαιδευτικής παρέμβασης – τήρηση ημερολογίου 11. Αξιολόγηση εκπαιδευτικής παρέμβασης - Αναστοχασμός 12. Συνάντηση με επιβλέποντα και συμφοιτητές – συζήτηση στην ομάδα 13. Συνάντηση με επιβλέποντα και συμφοιτητές – συζήτηση στην ομάδα – αποτίμηση πρακτικής άσκησης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Power point
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Εργαστηριακή Άσκηση502
Άσκηση Πεδίου502
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων251
Εκπόνηση μελέτης (project)502
Συγγραφή εργασίας / εργασιών502
Συνεργασία με τον διδάσκοντα251
Σύνολο25010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών/φοιτητριών βασίζεται: - στην ενεργό συμμετοχή στην πρακτική άσκηση - στην ενεργό συμμετοχή στα σεμινάρια-συζητήσεις στην ομάδα - στη δημιουργία Portfolio (φύλλα παρατήρησης, σχέδια διδακτικής παρέμβασης, διδακτικό υλικό, αξιολόγηση παρεμβάσεων, έκθεση δραστηριοτήτων) - γραπτή εργασία Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται στην πλατφόρμα eclass
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Ελληνόγλωσση Δαβάζογλου, Α & Κόκκινος, Κ. (2003). Η σχέση του σχολείου με οικογένειες που έχουν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 35, 97-114. Dale, N. (2000). Τρόποι συνεργασίας με οικογένειες παιδιών με ειδικές ανάγκες / μετ. Μ. Αποστολή. Αθήνα: Έλλην. Δόικου, Μ. (2005). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 143, 177-192. Heward W. L. (2011). Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Μια εισαγωγή στην Ειδική εκπαίδευση/ Μετ. Χαρά Λυμπεροπούλου. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος. Weare, K. & Gray, G. (2000). Η προαγωγή της ψυχικής και συναισθηματικής υγείας στο σχολείο/μετ. Κ. Ζώκου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Ivey, A. (1995). Συμβουλευτική: Βασικές δεξιότητες επιρροής. (μετ.-επιμ. Μ. Μαλικιώση – Λοΐζου). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Ivey, A. E., Gluckstern, N. B. & Bradford Ivey M. (1996). Συμβουλευτική μέθοδος πρακτικής προσέγγισης /μετ. Μ. Μαλικιώση-Λοΐζου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Κοντοπούλου, Μ. (2001). Συμβουλευτική γονέων στα πλαίσια της πρώιμης παρέμβασης: η συμβολή των εκπαιδευτικών. Στο Μ. Τζουριάδου (Επι. Εκδ.)., Πρώιμη Παρέμβαση: σύγχρονες τάσεις και προοπτικές (σσ. 160-183), Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς. Κοντοπούλου, Μ. (2004). Σχέσεις επαγγελματιών με γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες: Ένα μοντέλο συμβουλευτικής παρέμβασης. Στο Ζαφειροπούλου, Μ. & Κλεφτάρας, Γ. (Επιμ). Εφαρμοσμένη κλινική ψυχολογία του παιδιού (σσ. 167-185). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Κοντοπούλου Μ., Λόξα Γ., Ταμπάκη Σ., Παπαθανασίου Ε, Τζουριάδου Μ. (2009). Συνεργασία ειδικών-γονέων στο πλαίσιο των ΚΔΑΥ. Στο Κλεφτάρας Γ., Καϊλα Μ. (επιμ.) Από την ψυχοπαθολογία στο νόημα της ζωής (σσ. 345-358). Αθήνα. Πεδίο. Κοσμίδου - Hardy, Χρ. & Α. Γαλανουδάκη – Ράπτη (1996). Συμβουλευτική: Θεωρία και πρακτική με ασκήσεις για την ανάπτυξη αυτογνωσίας και δεξιοτήτων συμβουλευτικής. Αθήνα: Ασημάκης. Κωνσταντίνου, Κ. & Αγγελίδης, Κ. (2005). Παρέμβαση με χρήση μικρών δομημένων ιστοριών για τη βελτίωση συγγραφής έκθεσης ιδεών από ένα παιδί με Asperger. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 39, 71-97. Μαλικιώση-Λοΐζου, M. (Επιμ.) (2014). Συμβουλευτική ομηλίκων στην εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο. Μαυροπούλου, Σ. (2006). Βασικές αρχές και μέθοδοι της δομημένης διδασκαλίας για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Στο Σ. Νότας & Μ. Νικολαΐδου (Επιμ.), Αυτισμός – Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Ολιστική Διεπιστημονική Προσέγγιση (σελ. 81-87). Αθήνα: Εκδόσεις Βήτα. Νικολαραΐζη, M., Παπανικολάου, Φ., & Μπαρμπαργύρη, Κ. (2006). Η πρόσβαση του κωφού παιδιού στο αναλυτικό πρόγραμμα. Πρακτικά 9ου Παγκύπριου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρίας Κύπρου (σ. 823-834) Λάρνακα. Νικολαραΐζη, Μ., & Θεοφάνους, Μ. (2010). Ο ρόλος των γνωστικών χαρτών στην αναγνωστική κατανόηση των κωφών μαθητών. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή Ειδικής Αγωγής (σ.1220-1226). Αθήνα. Παντελιάδου, Σ. & Αργυρόπουλος, Β. (Επιστημ. Επιμέλεια) (2011). Ειδική αγωγή: Από την έρευνα στη διδακτική πράξη, (σελ. 299). ΠΕΔΙΟ, Αθήνα. Παντελιάδου, Σ. (2007). Η μέθοδος της παρατήρησης και οι εκπαιδευτικές πρακτικές. Στο Β. Σβολόπουλος (επιμ.), Σύνδεση Εκπαιδευτικής Έρευνας και Πράξης. Η Ακαδημαϊκή πλευρά (145-156). Ατραπός, Αθήνα. Παντελιάδου, Σ., Αντωνίου, Φ. & Σιδερίδης, Γ. (2008). Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών από Εκπαιδευτικούς (ΑΜΔΕ): ψυχομετρική αξιολόγηση με τη Μέθοδο Rasch. Ψυχολογία, 15(3), 239-266. Πούλου, Μ. (2008). Κοινωνική και συναισθηματική μάθηση: Μια προσέγγιση πρόληψης και αντιμετώπισης των συναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσκολιών. Στο Δ. Νικολόπουλος (Επιμ.). Σχολική ψυχολογία: Εφαρμογές στο σχολικό περιβάλλον (σσ. 237-281). Αθήνα: Εκδ. Τόπος Τριλίβα, Σ. & G. Chiementi (2000). Συναισθηματική και κοινωνική επιδεξιότητα: Ένα εγχειρίδιο τεχνικών. Αθήνα: Εκδ. Πατάκη. Χατζηχρήστου, Χ. (Επιμ.) (2004). Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας και της μάθησης: Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο. Βιβλίο για τον εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Τάξεις Δ΄, Ε΄ & ΣΤ΄– Κέντρο Έρευνας και Εφαρμοσμένης Σχολικής Ψυχολογίας Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αθήνα, Τυπωθήτω- Γιώργος Δαρδανός. Χατζηχρήστου, Χ. (Επιμ.) (2004). Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο. Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας και της μάθησης: Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γυμνάσιο, λύκειο: Θεωρητικό πλαίσιο και δραστηριότητες. - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας. Αθήνα: Τυπωθήτω. Ξενόγλωσση Agaliotis, I., & Kalyva, E. (2008). Nonverbal social interaction skills of children with learning disabilities. Research in Developmental Disabilities, 29(1), 1-10. Agosta, E., Graetz, J. E., Mastropieri, M. A., & Scruggs, T. E. (2004). Teacher—Researcher Partnerships to Improve Social Behavior Through Social Stories. Intervention in School and Clinic, 39(5), 276-287. Aladag, M. & Tezer, E. (2009). Effects of a peer helping training program on helping skills and self-growth of peer helpers. International Journal for the Advancement of Counselling, 31, 255-269. Algozzine, B. & Ysseldyke, J. (2006). Teaching students with mental retardation. A practical guide for every teacher. California: Corwin Press. Andrews, J. & Rusher, M. (2010). Code switching Techniques: Evidence-Based Instructional Practices for the ASL/English Bilingual Classroom. American Annals of the Deaf, 155,407-424 Argyropoulos, V. & Nikolaraizi, M. (2009). Developing inclusive practices through collaborative action research. European Journal of Special Needs Education, 24, 2, 139-153. Argyropoulos, V. (2002). Tactual shape perception in relation to the understanding of geometrical concepts by blind students. The British journal of Visual Impairment, 20, 1, 7-16. Banda, D. R., & Grimmett, E. (2008). Enhancing social and transition behaviors of persons with autism through activity schedules: A literature review. Education and Training in Developmental Disabilities, 43, 324-333. Boulineau, T., Fore, C., Hagan-Burke, S., & Burke, M. D. (2004). Use of story-mapping to increase the story-grammar text comprehension of elementary students with learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 27(2), 105-121. Carlin, M.T., Socari, S.A., Dennis, N., Nicholas, A., Chechil, A., & Loise, R. (2001). Enhancing free-recall rates of individuals with mental retardation. American Journal on Mental Retardation, 106(4), 314-326. Carter, E. W., & Hughes, C. (2005). Increasing social interaction among adolescents with intellectual disabilities and their general education peers: Effective interventions. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 30(4), 179-193. Chan, J. M., Lang, R., Rispoli, M., O’Reilly, M., Sigafoos, J., & Cole, H. (2009). Use of peer-mediated interventions in the treatment of autism spectrum disorders: A systematic review. Research in Autism Spectrum Disorders, 3, 876-889. Chen, K. (2006). Social skills intervention for students with emotional/behavioral disorders: A literature review from the American perspective, Educational Research and Reviews, 1(3), 143-149. Court, D. & Givon, S. (2003). Group intervention: Improving social skills of adolescents with learning disabilities, Teaching Exceptional Children, 36(2), 50-55. DiCecco, V. M., & Gleason, M. M. (2002). Using graphic organizers to attain relational knowledge from expository text. Journal of Learning Disabilities, 35(4), 306-320. Doikou-Avlidou, M., & Dadatsi, K. (2013). Enhancing social integration of immigrant pupils at risk for social, emotional and/or behavioural difficulties: the outcomes of a small-scale social-emotional learning programme. Emotional and Behavioural Difficulties, 18(1), 3-23. Easterbrooks, S. & Stephenson, B. (2006). An examination of twenty literacy, science and mathematics practices used to educate children who are deaf and hard of hearing. American Annals of the Deaf, 151, 385-399 Elias, M. J. (2004). The connection between social-emotional learning and learning disabilities: Implications for intervention, Learning Disability Quarterly, 27(1), 53-63. Elliott, S. N., Malecki, C. K., & Demaray, M. K. (2001). New directions in social skills assessment and intervention for elementary and middle school students. Exceptionality, 9(1-2), 19-32. Field, S., Sarver, M. D., & Shaw, S. F. (2003). Self-Determination a key to success in postsecondary education for students with learning disabilities. Remedial and Special Education, 24(6), 339-349. Ferrell, K.A. (2006). Evidence-Based practices for students with visual disabilities, Communication Disorders Quarterly, 28(1), 42–48. Fletcher-Campbell, F. (2005) Moderate learning difficulties. In A. Lewis & Norwich, B. (Eds.). Special teaching for special children? Pedagogies for inclusion. London: Open University. Foxx, R. M. (2008). Applied behavior analysis treatment of autism: The state of the art. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 17, 821–834. Frederickson, N., & Turner, J. (2003). Utilizing the Classroom Peer Group to Address Children's Social Needs An Evaluation of the Circle of Friends Intervention Approach. The Journal of Special Education, 36(4), 234-245. Fuchs, D., Fuchs, L. S., & Stecker, P. M. (2010). The “blurring” of special education in a new continuum of general education placements and services. Exceptional Children, 76(3), 301-323. Ganz, J. B. (2007). Classroom structuring methods and strategies for children and youth with autism spectrum disorders. Exceptionality, 15, 249-260. Gentry, M., Chinn, K., & Moulton, R. (2004/05). Effectiveness of multimedia reading materials when used with children who are deaf. American Annals of the Deaf, 149, 394-403. Graham, S., & Perrin, D. (2007). A meta-analysis of writing instruction for adolescent students. Journal of Educational Psychology, 99, 445-476. Gresham, F. M., Sugal, G. & Horner, S.H. (2001). Interpreting outcomes of social skills training for students with high incidence disabilities, Exceptional Children, 67(3), 331-344. Griffiths, M. (2002). Study skills and dyslexia in the secondary school: A practical approach. London: David Fulton. Halle, J. W. & Touchette, P. E. (1987). Delayed prompting: A method for instructing children with severe language handicaps. In J. Hogg & P. Mittler. (eds.). Issues in staff training in mental handicaps. Cambridge, MA: Croom-Helm. Holbrook, M. C. & Koenig, A., J. (2000). Basic Techniques for Modifying Instruction. Στο A. J. Koenig & M. C. Holbrook (Eds.), Foundations of Education. Vol. II. Instructional Strategies for teaching children and youths with visual impairment, (pp. 173-193). AFB Press. Hawken, L. S., Vincent, C. G., & Schumann, J. (2008). Response to intervention for social behavior: Challenges and opportunities. Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 16, 213-225. Kalyva, E., & Agaliotis, I. (2009). Can social stories enhance the interpersonal conflict resolution skills of children with LD?. Research in Developmental Disabilities, 30(1), 192-202. Kavale, K. A., & Mostert, M. P. (2004). Social skills interventions for individuals with learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 27(1), 31-43. Kim, Α-Η., Vaughn, S., Wanzek, J. & Wei, S. (2004). Graphic organizers and their effects on the reading comprehension of students with LD: A synthesis of research, Journal of Learning Disabilities, 37(2), 105–118. Kim, Y. I. (2003). The effects of assertiveness training on enhancing the social skills of adolescents with visual impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness (JVIB), 97(05). Klingner, J. K., Ahwee, S., Pilonieta, P., & Menendez, R. (2003). Barriers and facilitators in scaling up research-based practices. Exceptional Children, 69(4), 411-429. Kluwin, T. N., Stinson, M. S., & Colarossi, G. M. (2002). Social processes and outcomes of in-school contact between deaf and hearing peers. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 7(3), 200-213. Kokkina, A., & Kern, L. (2010). Social story interventions for students with autism spectrum disorders: A meta-analysis. Journal of Autism and Developmental Disabilities, 40, 812-826. Konstantareas, M. (2006). Social skills training in high functioning autism and Asperger' s syndrome, Hellenic Journal of Psychology, 3, 39-56. Lee, F. & Wright, J. (2001). Developing an emotional awareness programme for pupils with moderate learning difficulties at Durants School, Emotional and Behavioural Difficulties, 6(3), 186-199. Mason, L. H., & Graham, S. (2008). Writing instruction for adolescents with learning disabilities: Programs of intervention research. Learning Disabilities Research & Practice, 23(2), 103-112. Mavropoulou, S. & Padeliadu, S. (2002). Teachers’ causal attributions for behaviour problems in relation to perceptions of control. Educational Psychology, 22(2), 191-202. Merrell, K. W. (2001). Assessment of children's social skills: Recent developments, best practices, and new directions. Exceptionality, 9(1-2), 3-18. Murphy, E., Grey, I.M., & Honan, R. (2005). Co-operating learning for students with difficulties in learning: a description of models and guidelines for implementation, British Journal of Special Education, 32, 3, 157-164. O’ Connor, R., & Padeliadu, S. (2000). Blending versus whole word approaches in first grade remedial reading: Short-term and delayed effects on reading and spelling words. Reading and Writing: A multi-disciplinary Journal , 13(1-2), 159-182. Odom, S., Collet-Klingenberg, L., Rogers, S. J., & Hatton, D. D. (2010). Evidence-based practices in interventions for children and youth with autism spectrum disorders. Preventing School Failure, 54, 275-282. Odom, S. L., Brantlinger, E., Gersten, R., Horner, R. H., Thomson, B. & Harris, K. R. (2005). Research in Special Education: Scientific Methods and Evidence-Based Practices. Exceptional Children, 71(2), 137-148. Prater, M. A. & Sileo, W. T. (2004). Fieldwork in special education preparation: A National Study. Teacher Education and Special Education, 27(3), 251-263. Pressley, M. (2006). Reading instruction that works (3rd ed.). New York: Guilford Press. Roe, J. (2008). Social inclusion: meeting the socio-emotional needs of children with vision needs. British Journal of Visual Impairment, 26(2), 147-158. Sencibaugh, J. M. (2008). A synthesis of content enhancement strategies for teaching students with reading difficulties at the middle and secondary level. Reading Improvement, 45(2), 84. Spence, S. H. (2003). Social skills training with children and young people: Theory, evidence and practice. Child and Adolescent Mental Health, 8(2), 84-96. Spencer, P.E. & Marschark, M. (2010). Evidence-based practice in educating deaf and hard of hearing students. New York, NY: Oxford University Press. Suárez, M. (2000). Promoting social competence in deaf students: The effect of an intervention program. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 5(4), 323-333. Vaughn, S., Elbaum, B., & Boardman, A. G. (2001). The social functioning of students with learning disabilities: Implications for inclusion, Exceptionality: A Special Education Journal, 9(1-2), 47-65. Vekiri, I. (2002). What is the value of graphical displays in learning? Educational Psychology Review, 14, 261-312. Wanzek, J., Vaughn, S., Wexler, J., Swanson, E. A., Edmonds, M., & Kim, A. (2006). A synthesis of spelling and reading interventions and their effects on the spelling outcomes of students with LD. Journal of Learning Disabilities, 39, 467-478. Weiss, M. J., & Harris, S. L. (2001). Teaching social skills to people with autism. Behavior modification, 25(5), 785-802. White, S. W., Keonig, K., & Scahill, L. (2007). Social skills development in children with autism spectrum disorders: A review of the intervention research. Journal of autism and developmental disorders, 37(10), 1858-1868. Περιοδικά ⎼ British Journal of Special Education ⎼ Emotional and Behavioural Difficulties ⎼ Intervention in School and Clinic ⎼ Teacher Education and Special Education ⎼ Preventing School Failure ⎼ Teaching Exceptional Children ⎼ Remedial and Special Education
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-07-2016