Πρακτική Άσκηση στην Ιστορία Παιδαγωγική

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠρακτική Άσκηση στην Ιστορία Παιδαγωγική / Practical Exercise in Historical Pedagogy
ΚωδικόςΠΕ406
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003482

Πρόγραμμα Σπουδών: Παιδαγωγική επιστήμη 2016

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 6
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ιστορική ΠαιδαγωγικήΥποχρεωτικό3210

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠρακτική Άσκηση στην Ιστορία Παιδαγωγική
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία20
Class ID
600032689
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Μαθήματα υπόβαθρου του ΠΠΣ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός της άσκησης είναι: α) η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την καταγραφή, ταξινόμηση, μελέτη, κατανόηση και ερμηνεία πρωτογενούς υλικού, β) η εξοικείωσή τους με ιστορικά αρχεία και γ) η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων σε πραγματικά περιβάλλοντα. Η άσκηση των φοιτητών και των φοιτητριών της «Ιστορικής Παιδαγωγικής» υποστηρίζεται από το Ιστορικό Αρχείο Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (Ι.Α.Ν.Ε.) του Τομέα Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. και θα γίνεται σε συνεργασία με ιστορικά αρχεία και φορείς της Θεσσαλονίκης, όπως το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού, το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, το Εβραϊκό Μουσείο κ.λπ. Γνώσεις -Να αποκτήσουν ιστορικές γνώσεις. -Να έρθουν σε επαφή με πολλαπλές κατηγορίες και είδη ιστορικών πηγών. -Να αφομοιώσουν ουσιαστικότερα την επιστημονική γνώση. Γενικές Ικανότητες -Να εξοικειωθούν με τα ιστορικά αρχεία και τις απαιτήσεις του επαγγέλματος. -Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του αρχειακού υλικού για την ιστορία της εκπαίδευσης. -Να συνειδητοποιήσουν τις δυσκολίες της ιστορικής έρευνας. Γενικές Δεξιότητες -Να αποκτήσουν εμπειρία σχετική με τη δουλειά του/της ιστορικού της εκπαίδευσης και του ερευνητή/τριας. -Να αποκτήσουν την ικανότητα συλλογής, ταξινόμησης και επεξεργασίας αρχειακού υλικού. -Να εξασκηθούν στην ιστορική έρευνα και στη χρήση νέων τεχνικών. -Να αποκτήσουν την ικανότητα να προσεγγίζουν κριτικά, να κατανοούν και να ερμηνεύουν πρώτες πηγές. -Να αποκτήσουν ιστορική και επαγγελματική συνείδηση.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Συζήτηση αναφορικά με την ιστορική έρευνα και τα προβλήματα του ιστορικού. 2. Ταξινόμηση και καταλογογράφηση αρχειακού υλικού στο Ιστορικό Αρχείο Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (Ι.Α.Ν.Ε.) του Τομέα Παιδαγωγικής. 3. Ανάλυση πρώτων πηγών με βάση θεματικούς άξονες. 4. Αποδελτίωση εφημερίδων του 20ού αιώνα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης με βάση θεματικούς άξονες. 5. Αποδελτίωση περιοδικών του 20ού αιώνα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης με βάση θεματικούς άξονες. 6. Ενημέρωση και Άσκηση στο Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. 7. Ενημέρωση και Άσκηση στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη). 8. Ενημέρωση και Άσκηση στα Μουσεία της Θεσσαλονίκης (Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Εβραϊκό Μουσείο κ.λπ.). 9. Ταξινόμηση και καταλογογράφηση φωτογραφικού υλικού από το Ι.Α.Ν.Ε., από το διαδίκτυο και από το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού. 10. Δημιουργία οδηγού συνέντευξης και προφορικές μαρτυρίες από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες σχολείων της Θεσσαλονίκης. 11. Απομαγνητοφώνηση υλικού. 12. Καταγραφή υλικού με βάση θεματικούς άξονες. 13. Συζήτηση ομάδας και αξιολόγηση της εμπειρίας τους.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Power point, e-class, video, e-mail
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια502
Άσκηση Πεδίου2008
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Σύνολο25010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
• Ομάδες συζήτησης με βάση θεματικούς άξονες • Αξιολόγηση γραπτών εργασιών (ατομικών ή ομαδικών) • Portfolio φοιτητών/τριών από τον φορέα • Αυτοαξιολόγηση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ελληνόγλωσση Δημαράς Κ. Θ. και Ν. Σβορώνος, Η μέθοδος της Ιστορίας. Ιστοριογραφικά και αυτοβιογραφικά σχόλια, Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 1995. Ζαφειρόπουλος Κ., Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία; Επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2005. Κόκκινος Γ., Από την Ιστορία στις ιστορίες. Προσεγγίσεις στην ιστορία της ιστοριογραφίας, την επιστημολογία και τη διδακτική της ιστορίας, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 19983. Τζούμα Αν., Ερμηνευτική: από τη βεβαιότητα στην υποψία, Μεταίχμιο, Αθήνα 2006. Μεταφρασμένη Cohen L. & L. Manion, Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, (μτφρ. Χρ. Μητσοπούλου-Μ. Φιλοπούλου), Μεταίχμιο, Αθήνα 1994. Farge Arl., Η γεύση του αρχείου, (μτφρ. Ρ. Μπενβενίστε), Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 2004. Iggers G., Η ιστοριογραφία στον εικοστό αιώνα. Από την επιστημονική αντικειμενικότητα στην πρόκληση του μεταμοντερνισμού, (μτφρ. Π. Ματάλας), Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 2006. Thompson P., Φωνές από το παρελθόν. Προφορική Ιστορία, (μτφρ. Ρ. Μπούσχοτεν – Ν. Ποταμιάνος), Πλέθρον, Αθήνα 20082. Ξενόγλωσση Andrews M., C. Squire, M. Tamboukou (eds.), Doing Narrative Research, SAGE, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore 2008. Gardner Ph., Hermeneutics, History and Memory, Routledge, London and New York 2010. McCulloch G. & W. Richardson, Historical Research in Educational Settings, Open University Press, Buckingham-Philadelphia 2000. Wulf Chr., Educational Sciences. Hermeneutics, Empirical Research, Critical Theory, Maxmann, Munster, New York, Munchen, Berlin 2003. -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: ⎼ History of education ⎼ History of educational Review ⎼ Paedagogica Historica ⎼ Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης ⎼ Παιδαγωγική Επιθεώρηση
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-07-2017