Αυτόνομη μάθηση σε θέμα της Παιδαγωγικής του Σχολείου

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑυτόνομη μάθηση σε θέμα της Παιδαγωγικής του Σχολείου / Intependent learning in School Pedagogy
ΚωδικόςΠΕ505
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003486

Πρόγραμμα Σπουδών: Παιδαγωγική επιστήμη 2016

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Παιδαγωγική του ΣχολείουΥποχρεωτικό3210

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑυτόνομη μάθηση σε θέμα της Παιδαγωγικής του Σχολείου
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600032690
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΠΕ503 Διδασκαλία και μάθηση με σκοπό την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης: θεωρία, μεθοδολογία και παραδείγματα
 • ΠΕ501 Λογοτεχνική Εκπαίδευση: ορισμός του πεδίου, προσέγγισεις εννοιών, θεσμοί
 • ΠΕ502 Προγράμματα Σπουδών και σχολικό βιβλίο
Γενικές Προαπαιτήσεις
Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει όλα τα απαραίτητα εφόδια και τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να γίνουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αυτόνομοι και ικανοί στην αναζήτηση, ανάκτηση, αξιολόγηση και χρήση της πληροφορίας που επιθυμούν, σε οποιοδήποτε μαθησιακό περιβάλλον, όπως επίσης να γίνουν ικανοί στον τρόπο με τον οποίο θα οργανώσουν το παραπάνω υλικό προκειμένου να συγγράφουν επιστημονικές εργασίες. Ειδικότερα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα καταστούν ικανοί και ικανές: -να αναζητούν το θέμα μιας πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας -να συλλέγουν, να αξιολογούν και να αξιοποιούν ερευνητικά το υλικό -να σχεδιάζουν επί χάρτου μία ερευνητική εργασία -να διατυπώνουν το σκοπό και τους επιμέρους στόχους της έρευνας -να προγραμματίζουν την πορεία της έρευνας -να γνωρίζουν τους τρόπους συλλογής δεδομένων -να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν ερευνητικά μεθοδολογικά εργαλεία της εκπαιδευτικής έρευνας -να διατυπώνουν προσωπικά επιχειρήματα μετά από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας -να αποφεύγουν την ακούσια λογοκλοπή -να συντάσσουν βιβλιογραφικό κατάλογο -να συντάσσουν την τελική έκθεση με τη μορφή επιστημονικής εργασίας -να παρουσιάζουν την εργασία τους, με τη μορφή εισήγησης, σε κοινό -να χρησιμοποιούν την τεχνολογία κατά την έρευνά τους και κατά την παρουσίαση της εργασίας τους. Γενικές Ικανότητες Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα καταστούν ικανοί και ικανές: -να αναζητούν, να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών -να εργάζονται και να μαθαίνουν αυτόνομα -να εργάζονται σε διεθνές περιβάλλον -να επιδεικνύουν κοινωνική, επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα και ευαισθησία σε θέματα φύλου -να ασκούν κριτική και αυτοκριτική -να προάγουν την ελεύθερη, δημιουργική και επαγωγική σκέψη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το πρόγραμμα του μαθήματος αναπτύσσεται σε τέσσερα στάδια: 1. Με τη βοήθεια του διδάσκοντος ή της διδάσκουσας ο φοιτητής ή η φοιτήτρια βρίσκει το θέμα το οποίο θα μελετήσει (έως 15 Οκτωβρίου) 2. Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια τελειώνει την ανασκόπηση βιβλιογραφίας και συγγράφει συνεκτικό κείμενο 10-15 σελίδων (3000 λέξεις) (μέσα Νοεμβρίου). 3. Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια πραγματοποιεί την ερευνητική εργασία (συνθετική ή στο πεδίο) (τέλη Ιανουαρίου) και σε συνάντηση με τον διδάσκοντα υποβάλλει ο διδάσκων ή η διδάσκουσα τις διορθώσεις οι οποίες ολοκληρώνονται σε ένα μήνα (τέλη Φεβρουαρίου). 4. Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια παρουσιάζει στον διδάσκοντα ή στη διδάσκουσα την τελική εργασία, πιθανόν και ενώπιον ακροατηρίου(τέλη Φεβρουαρίου).
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Power point eclass
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων753
Εκπόνηση μελέτης (project)753
Συγγραφή εργασίας / εργασιών753
Συνεργασία με τον διδάσκοντα261,0
Σύνολο25110,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
η αξιολόγηση των φοιτητών και φοιτητριών βασίζεται σε: - προφορική παρουσίαση και υποστήριξη της ερευνητικής εργασίας που θα αναλάβει - γραπτή ερευνητική εργασία Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται στην πλατφόρμα eclass
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
H βιβλιογραφία εξαρτάται από το επιστημονικό πεδίο της ενότητας στο οποίο οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες θα επιλέξουν να εντάξουν την ανεξάρτητη μάθηση: ΕΑ 501 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΝΝΟΙΩΝ, ΘΕΣΜΟΙ ΕΑ 502 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΑ 503 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΑ 504 ΟΙ Τ.Π.Ε. ΩΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Απαραίτητο είναι να έχει μελετηθεί η βιβλιογραφία που δίνεται στο μάθημα: «Συγγραφή επιστημονικής εργασίας».
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-07-2016