Πρακτική Άσκηση στην Παιδαγωγική του Σχολείου

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠρακτική Άσκηση στην Παιδαγωγική του Σχολείου / Internship in School Pedagogy
ΚωδικόςΠΕ506
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003487

Πρόγραμμα Σπουδών: Παιδαγωγική επιστήμη 2016

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Παιδαγωγική του ΣχολείουΥποχρεωτικό3210

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠρακτική Άσκηση στην Παιδαγωγική του Σχολείου
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία20
Class ID
600032691
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΠΕ503 Διδασκαλία και μάθηση με σκοπό την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης: θεωρία, μεθοδολογία και παραδείγματα
 • ΠΕ501 Λογοτεχνική Εκπαίδευση: ορισμός του πεδίου, προσέγγισεις εννοιών, θεσμοί
 • ΠΕ502 Προγράμματα Σπουδών και σχολικό βιβλίο
 • ΠΕ504 Οι ΤΠΕ ως γνωστικό εργαλείο
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός της Άσκησης είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών με την εργασία σε πεδία της Παιδαγωγικής του Σχολείου και η εφαρμογή των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των μαθημάτων σε αυθεντικό εργασιακό περιβάλλον: σχολεία, σχολικές και μη βιβλιοθήκες, ιδρύματα που εφαρμόζουν εκπαιδευτικά προγράμματα (μουσεία, εκπαιδευτικοί φορείς, δήμοι, νοσοκομεία…). Η Άσκηση αποσκοπεί περαιτέρω στην καλύτερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης, στην απόκτηση δεξιοτήτων και στη συνειδητοποίηση των απαιτήσεων και των προκλήσεων που συνδέονται με το πεδίο της Παιδαγωγικής του Σχολείου, της ανάπτυξης εκπαιδευτικής πολιτικής και εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Η Άσκηση αποβλέπει, επίσης, στην ανάδειξη των ειδικότερων δεξιοτήτων των ασκούμενων, ενώ στα θετικά της συγκαταλέγονται η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, η σύνδεση με σχολικά δίκτυα και φορείς και η προετοιμασία για το μελλοντικό τους επάγγελμα. Η Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο τομείς: στο ερευνητικό πεδίο και στο σχολείο. Όσον αφορά τον τομέα του πεδίου οι ασκούμενοι και οι ασκούμενες συμμετέχουν σε φορείς που διεξάγουν εκπαιδευτική έρευνα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχετίζεται με την τυπική εκπαίδευση. Στόχος είναι η εμπλοκή τους σε ερευνητικά προγράμματα και επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία μπορεί να διασφαλίσει την καλύτερη εξοικείωση με την έρευνα, την εκπαιδευτική πολιτική αλλά και την καλύτερη προετοιμασία ενόψει της εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας. Θα συγκροτηθεί δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων με τον Τομέα Παιδαγωγικής για τον σκοπό αυτόν: δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, μουσεία, βιβλιοθήκες δήμοι και σχετικοί θεσμοί (Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, Ημέρα Πολυγλωσσίας Δήμου Θεσσαλονίκης, εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά σε βιβλιοθήκες κλπ.) Γνώσεις Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα μπορέσουν: -να κατανοήσουν βαθύτερα μέσω της επαγγελματικής εμπειρίας τις προκλήσεις με τις οποίες συνδέεται η Παιδαγωγική του Σχολείου -να κατανοήσουν καλύτερα την επιστημονική γνώση μέσω της άσκησης στην πράξη -να κατανοήσουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από την έρευνα, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση καθώς και το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνουν χώρα -να κατανοήσουν καλύτερα την επιστημονική γνώση μέσω της άσκησης στην πράξη -να κατανοήσουν τις απαιτήσεις που απορρέουν από την έρευνα και τη διδασκαλία στο σχολείο -να κατανοήσουν βαθύτερα μέσω της επαγγελματικής εμπειρίας τις επιμέρους πλευρές της Παιδαγωγική του Σχολείου Γενικές δεξιότητες Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα: -ασκηθούν στην εκπαιδευτική έρευνα -μπορούν να αναπτύξουν προγράμματα σπουδών, να παραγάγουν εκπαιδευτικό υλικό και να αναλάβουν εκπαιδευτικές δράσεις βάσει διαπιστωμένων αναγκών των αποδεκτών και αποδεκτριών -μπορούν να σχεδιάζουν και να αξιολογούν εκπαιδευτικά προγράμματα -μπορούν να επικοινωνούν τις ιδέες τους αποτελεσματικά -διαχειρίζονται σωστά το χρόνο, προκειμένου να φέρουν εις πέρας το έργο που έχουν αναλάβει -αξιολογούν και θα αποτιμούν την προσωπική τους συνεισφορά όσον αφορά τη δράση στην οποία συμμετέχουν Γενικές Ικανότητες Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα καταστούν ικανοί και ικανές: -να συνειδητοποιήσουν τις δυσκολίες της έρευνας και της διδασκαλίας σε μειονεκτούσες ομάδες του πληθυσμού -να ανιχνεύουν τους παράγοντες που οδηγούν τις δράσεις που αναπτύσσουν για τις συγκεκριμένες ομάδες σε επιτυχία ή σε αποτυχία -να αναπτύσσουν πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας, προκειμένου να φέρουν εις πέρας το έργο που έχουν αναλάβει -να αναπτύξουν αίσθημα ευθύνης και επαγγελματική συνείδηση
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Άσκηση σε έρευνα (στο Κέντρο Έρευνας Σχολικών Βιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης [ΚΕΣΒΙΔΕ], σε άλλα ερευνητικά κέντρα ελληνικών ΑΕΙ με συναφές αντικείμενο, καθώς και στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων των διδασκόντων ή διδασκουσών) (130 Ω) 1. Ενημέρωση για το καθεστώς λειτουργίας, τη διοίκηση, τα ερευνητικά προγράμματα και τη δράση της ερευνητικής μονάδας, στην οποία θα ασκηθούν. Τήρηση ημερολογίου. Άσκηση σε γραφειοκρατικά θέματα και σε γραμματειακή υποστήριξη. Τήρηση ημερολογίου. 2. Ένταξη σε κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα. Σχεδιασμός της έρευνας, άσκηση στα ερευνητικά μεθοδολογικά εργαλεία. Τήρηση ημερολογίου. 3. Συλλογή και ανάλυση των δεδομένων. 4. Συγγραφή της έκθεσης-Αξιολόγηση της άσκησης 5. Παρουσίαση της ΄Ασκησης σε ειδική ημερίδα. Άσκηση σε σχολεία, φορείς, μουσεία, ιδρύματα, κ.ά. (130 Ω) 6. Επίσκεψη στο πεδίο. Ενημέρωση για τη διοίκηση και τη λειτουργία του. Τήρηση ημερολογίου. 7. Συνέντευξη από εκπρόσωπο των ομάδων αναφορά (του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, του συνδικαλιστικού οργάνου των εκπαιδευτικών, του δεκαπενταμελούς, από σχολικό σύμβουλο και προϊστάμενο διεύθυνσης, από το προσωπικό του μουσείου που εκπονεί και σχεδιάζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα, κ.ο.κ.). 8. Παρατήρηση της δράσης εκπαιδευτικών, μαθητών και μαθητριών στην τάξη και εκτός τάξης, της δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα. Τήρηση ημερολογίου. Λήψη συνεντεύξεων 9. Παρατήρηση διαδασκαλιών ή/και δράσεων, αναστοχασμός 10. Σχεδιασμός προγράμματος διδασκαλίας και παραγωγή υλικού για τη διδασκαλία του σε συνεργασία με τις ομάδες αναφοράς, πιθανόν στο πλαίσιο έρευνας δράσης 11. Ανάπτυξη προγραμμάτων διαδικασίας και παραγωγή υλικού 12. Αξιολόγηση της άσκησης στο παιδαγωγικό/εκπαιδευτικό πεδίο. 13. Συγγραφή της έκθεσης-Παρουσίαση της ΄Ασκησης σε ειδική ημερίδα- Αξιολόγηση της Άσκησης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Power point, δημιουργία σελίδας στο facebook για τις ανάγκες της Άσκησης όπου αυτό χρειάζεται, εμπλουτισμός του blog της Άσκησης που θα δημιουργείται από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε κάθε πεδίο άσκησης.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια251
Άσκηση Πεδίου502
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων251
Εκπόνηση μελέτης (project)1506
Σύνολο25010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών και φοιτητριών είναι «αυθεντική» και εστιάζει: - στην ενεργό συμμετοχή στην πρακτική άσκηση - στην ενεργό συμμετοχή στα σεμινάρια-συζητήσεις στην ομάδα και στην τελική παρουσίαση - στη δημιουργία Portfolio (φύλλα παρατήρησης, σχέδια διδακτικής παρέμβασης, διδακτικό υλικό, αξιολόγηση παρεμβάσεων, έκθεση δραστηριοτήτων, ημερολόγιο, φύλλα, ό,τι παρήγαγε στο πλαίσιο ατομικών ή ομαδικών εργασιών και ερευνών) - γραπτή εργασία Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται στην πλατφόρμα eclass
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Aldrich, C. (2005). Learning by doing: a comprehensive guide to simulations, computer, games and pedagogy in e-learning and other educational experiences. San Francisco: Willey & Sons Inc. Bransford, John D., Brown, Ann L. & Cocking, Rodney R. (Eds.) (2000). How People Learn. Brain, Mind, Experience, and School. Expanded Edition. Washington, DC: National Academy Press. Costa, Arthur L. (Ed.) (2001). Developing Minds. A Resource Book for Teaching Thinking. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. Dolence, Michael G. (2003). The Learner-Centered Curriculum Model: A Structured Framework for Teaching Planning. EDUCAUSE Center for Applied Research. Research Bulletin. 17, in: www.educause.edu/library/pdf/ERB0317.pdf. Finch, Curtis R. et al. (1997). Designing the Thematic Curriculum: An All Aspects Approach. Berkeley, CA: National Center for Research in Vocational Education (NCRVE), University of California. Fink, Dee L. (2003). Teaching Significant Learning Experiences. An Integrated Approach to Designing College Courses. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Fogarty, Robin (1991). The Mindful School: How to Integrate the Curricula. Palatine, IL: Skylight Publishing Inc. Gelman, Bernice (2001). Thematic Instruction. In: www.schoolrenewal.org/strategies/i-thematic-bg.html. Gundem, Biørg & Hopmann, Stefan (Eds.) (1998/2002). Didaktik and/or Curriculum. An International Dialogue. New York: Peter Lang Publishing. Hollins, Etta R. (2006). Ο πολιτισμός στη σχολική μάθηση, επιστ. επιμ. L. Benincasa, μτφρ. Δ. Λάμπρου. Αθήνα: Μεταίχμιο. Καράμηνας Ι. (2006). Διδασκαλία και μάθηση με την αξιοποίηση του διαδικτύου. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Αθήνα: Ατραπός Κουλαϊδής, Βασίλης (Επιμ.) (2007). Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής-Δημιουργικής Σκέψης. Αθήνα: ΟΕΠΕΚ. MacBeath, J./ Schratz, M./ Meuret, D./ Jakοbsen, L. (2005). Η αυτοαξιολόγηση στο ευρωπαϊκό σχολείο: πώς άλλαξαν όλα, μτφρ. Μαρία Δεληγιάννη. Αθήνα: Μεταίχμιο McKernan, James (1996). Curriculum Action Research. A Handbbok of Methods and Resources for the Reflective Practitioner. 2nd Edition. London: Kogan Page. Marzano, Robert J. (1998). A Theory-Based Meta-Analysis of Research on Instruction. Aurora, CO: McREL Organization. In: www.mcrel.org. Marzano, Robert J. et al. (2000). What Works In Classroom Instruction. Aurora, CO: McREL Organization. In: www.mcrel.org. Μαυροσκούφης, Δημήτρης Κ. (2008), Διδακτική Μεθοδολογία και Ανάπτυξη της Κριτικής Σκέψης: Εισαγωγή και Αναλυτικός Βιβλιογραφικός Οδηγός. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. Μπίκος, Κ. (2012). Ζητήματα Παιδαγωγικής που θέτουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Θεσσαλονίκη: Ζυγός. Μπονίδης, Κ (2004) «Όψεις εθνοκεντρισμού στη σχολική ζωή της ελληνικής εκπαίδευσης: Οι εθνικές επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου», Σύγχρονη Εκπαίδευση, 134, 27-42. Μπονίδης, Κ. (2004), Το περιεχόμενο του σχολικού βιβλίου ως αντικείμενο έρευνας: διαχρονική εξέταση της σχετικής έρευνας και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα: Μεταίχμιο. Οικονομίδης, Β. Δ./Ελευθεράκης Θ. Γ. (επιμ.) (2011). Εκπαίδευση, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα. Αθήνα: Διάδραση Oliva, Peter F. (2004). Developing the Curriculum. 6th Edition. London: Allyn & Bacon. Παλαιολόγου-Γκικοπούλου, Κωνσταντίνα (2005). Ένα διεθνές Curriculum για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση: αναλυτικά, προγράμματα σε Ελλάδα και Γερμανία: χθες, σήμερα, προοπτικές. Αθήνα: Ατραπός Pinar, William F. et al. (1995). Understanding Curriculum: An Introduction to the Study of Historical and Contemporary Curriculum Discourses. New York: Peter Lang Publishing. Schiro, Michael S. (2007). Curriculum Theory. Conflicting Visions and Enduring Concerns. Thousand Oaks, CA-London: SAGE Publications Συμβούλιο της Ευρώπης (2010). Χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Στρασβούργο: Συμβούλιο της Ευρώπης/Τμήμα Εκπαίδευσης Tiedt, Pamela/Iris Tiedt (2006). Πολυπολιτισμική διδασκαλία, μτφρ. Τίνα Πλυτά. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση Weimer, Maryellen (2002). Learner-Centered Teaching. Five Key Changes to Practice. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Wiggins. Grant & McTighe, Jay (2006). Understanding by Design. Expanded 2nd Edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education Inc. Wilson, Brent et al. (1991-2004). Learning and Instructional Design. Denver, CO: University of Colorado, School of Education. In: carbon.cudenver.edu/~bwilson. Wiske Stone, Martha (Ed.) (1997). Teaching for Understanding. Linking Research with Practice. San Francisco, CA: Jossey-Bass. - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: ⎼ Curriculum Review ⎼ Curriculum Inquiry ⎼ Educational Leadership ⎼ Internationale Schulbuchforschung/International Textbook Research ⎼ Journal of Curriculum and Supervision ⎼ Journal of Curriculum Studies ⎼ Journal of Children's Literature ⎼ Journal of Curriculum and Instruction
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-07-2016