Αυτόνομη μάθηση σε θέμα της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑυτόνομη μάθηση σε θέμα της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης / Independent learning on contimuing education issues (with the guidance of the tutor)
ΚωδικόςΠΕ605
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Ζαρίφης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003491

Πρόγραμμα Σπουδών: Παιδαγωγική επιστήμη 2016

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 6
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Συνεχιζόμενη ΕκπαίδευσηΥποχρεωτικό3210

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑυτόνομη μάθηση σε θέμα της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600032692
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΠΕ101 Ποσοτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα
 • ΠΕ103 Συγγραφή της επιστημονικής εργασίας
 • ΠΕ102 Ποιοτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα
 • ΠΕ304 Συμβουλευτική και κοινωνική στήριξη στην Ειδική Αγωγή
Γενικές Προαπαιτήσεις
Των δύο εξαμήνων και ιδίως αυτό που σχετίζεται με την περιοχή της ανεξάρτητης μάθησης.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει όλα τα απαραίτητα εφόδια και τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να γίνουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αυτόνομοι/αυτόνομες και ικανοί/ικανές στην αναζήτηση, ανάκτηση, αξιολόγηση και χρήση της πληροφορίας που επιθυμούν, σε οποιοδήποτε μαθησιακό περιβάλλον, όπως επίσης να γίνουν ικανοί στον τρόπο με τον οποίο θα οργανώσουν το παραπάνω υλικό προκειμένου να συγγράφουν επιστημονικές εργασίες. Ειδικότερα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα καταστούν ικανοί και ικανές: -να αναζητούν το θέμα μιας πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας -να συλλέγουν, να αξιολογούν και να αξιοποιούν ερευνητικά το υλικό -να σχεδιάζουν επί χάρτου μία ερευνητική εργασία -να διατυπώνουν το σκοπό και τους επιμέρους στόχους της έρευνας -να προγραμματίζουν την πορεία της έρευνας -να γνωρίζουν τους τρόπους συλλογής δεδομένων -να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν ερευνητικά μεθοδολογικά εργαλεία της εκπαιδευτικής έρευνας -να διατυπώνουν προσωπικά επιχειρήματα μετά από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας -να αποφεύγουν την ακούσια λογοκλοπή -να συντάσσουν βιβλιογραφικό κατάλογο -να συντάσσουν την τελική έκθεση με τη μορφή επιστημονικής εργασίας -να παρουσιάζουν την εργασία τους, με τη μορφή εισήγησης, σε κοινό -να χρησιμοποιούν την τεχνολογία κατά την έρευνά τους και κατά την παρουσίαση της εργασίας τους. Γενικές Ικανότητες Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα καταστούν ικανοί και ικανές: -να αναζητούν, να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών -να εργάζονται και να μαθαίνουν αυτόνομα -να εργάζονται σε διεθνές περιβάλλον -να επιδεικνύουν κοινωνική, επαγγελματική και ηθική υπευθυνότητα -να ασκούν κριτική και αυτοκριτική -να προάγουν την ελεύθερη, δημιουργική και επαγωγική σκέψη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Διαρκής ενημέρωση των μελών του διδακτικού προσωπικού δομών Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων για τις εξελίξεις και τις μεταβολές του σύγχρονου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και προσαρμογή του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών. 2. Συνεχής μεταφορά εμπειριών και γνώσεων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης. 3. Διαρκής επαφή των μελών του διδακτικού προσωπικού δομών Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τις πρακτικές της διαχείρισης των προγραμμάτων τα οποία προσφέρουν, μέσω της επίβλεψης των φοιτητών κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 4. Μόνιμη επέκταση της συνεργασίας με εκπαιδευτικούς αλλά και επιχειρηματικούς φορείς στο ερευνητικό πεδίο. 5. Συνειδητοποίηση από τους επιχειρηματικούς φορείς των πλεονεκτημάτων της συνεργασίας με τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα σε επίπεδο ανάπτυξης κοινών προγραμμάτων κατάρτισης ή αναβάθμισης/βελτίωσης επαγγελματικών δεξιοτήτων. 6. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών: ο χώρος εργασίας ως χώρος μάθησης. 7. Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση των θεωρητικών γνώσεων που παρέχει το πρόγραμμα σπουδών. 8. Ένταξη σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα και απόκτηση εμπειριών που τους επιτρέπουν να εξοικειώνονται σταδιακά με τις απαιτήσεις του εργασιακού χώρου. 9. Οργανισμός μάθησης και η μάθηση στον οργανισμό: ζητήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων εντός του χώρου εργασίας. 10. Απόκτηση εμπειριών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης (επαγγελματισμός, επαγγελματική ταυτότητα). 11. Συνειδητοποίηση μέσω της επαφής με εργαζόμενους αλλά και με συναδέλφους τους με διαφορετική επιστημονική ειδίκευση, της συστηματικής διάστασης των παρεχόμενων προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων και των σχέσεων αλληλεξαρτήσεων που αναπτύσσονται στο εσωτερικό τους. 12. Συνειδητοποίηση των δυνατών σημείων και των αδυναμιών της πρακτικής άσκησης. 13. Ενασχόληση κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης με διοικητικά και οργανωτικά θέματα τα οποία προσπαθούν στη συνέχεια να αναπτύξουν στο πλαίσιο ερευνητικών εργασιών ή της διπλωματικής τους εργασίας.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαδραστικός πίνακας. Ηλεκτρονικός υπολογιστής. Power point. Video. Moodle. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει επίσης: • Πρωτότυπη επιστημονική βιβλιογραφία (του εμπορίου) ελληνόγλωσση και αγγλόγλωσση, προσαρμοσμένη, αν και όπου χρειάζεται, στις ανάγκες του ενήλικου εκπαιδευόμενου με Οδηγό Μελέτης. Ο Οδηγός Μελέτης θα συντάσσεται κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ακαδημαϊκής χρονιάς. • Ασκήσεις αυτο-αξιολόγησης, εκπαιδευτικά βίντεο, παρουσιάσεις που θα αναπτύσσονται από τον διδάσκοντα κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς. • Συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, για περαιτέρω μελέτη που θα αναρτάται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του διδάσκοντος. • Ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό για την κάλυψη κενών που υπάρχουν στη βιβλιογραφία και προσαρμοσμένου στις ανάγκες του προγράμματος.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων753
Εκπόνηση μελέτης (project)753
Συγγραφή εργασίας / εργασιών753
Συνεργασία με τον διδάσκοντα261,0
Σύνολο25110,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική. Η αξιολόγηση είναι συνολική/συμπερασματική βάσει της γραπτής εργασίας στο μάθημα. Το θέμα και το περιεχόμενο της γραπτής εργασίας θα πρέπει να εντάσσεται σε μία από τις 13 θεματικές κατηγορίες που εξετάζονται στη διάρκεια του μαθήματος (βάσει του περιεχομένου του μαθήματος το οποίο παρουσιάστηκε πιο πάνω). Η τελική μορφή της εργασίας πρέπει να είναι ένα δακτυλογραφημένο και εκτυπωμένο ή σε ψηφιακή μορφή κείμενο το οποίο δεν θα ξεπερνά τις 10 σελίδες (ήτοι 3.000 λέξεις μαζί με τη βιβλιογραφία και χωρίς παραρτήματα ή πηγές τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν χωριστά ή να επισυναφθούν στην εργασία), με 1½ διάστημα μεταξύ των γραμμών, 2,5 εκατοστά περιθώρια σελίδας και μέγεθος γραμματοσειράς 12. Χειρόγραφες εργασίες δεν γίνονται δεκτές. Τα κριτήρια αξιολόγησης της γραπτής εργασίας είναι προσβάσιμα στους φοιτητές στον ιστοχώρο http://www.gkzarifis.com/postgraduatecourses.htm
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Alheit, P. (1992). “The biographical approach to adult education”, στο W. Mader, (Ed) Adult Education in the Federal Republic of Germany: Scholarly approashes and professional practices, Vancouver: Centre for Continuing Education. σελ: 186-221. Alheit, P. (1995). “Biographical learning: Theoretical outlines, challenges and contradictions of a new approach in adult education”, στο P. Alheit, A. Bron Wojciechowska, E. Brugger, P. Dominicé (Eds) The Biographical Approach in European Adult Education, Wien: Verband Wiener Volksbildung. σελ: 57-74. Anderson, C. A. (1961) The Methodology of Comparative Education, International Review of Education, n7, 1961. pp: 1-23. Anderson, C. A. (1977) Comparative Education Over a Quarter of a Century: Maturity and Challenges, Comparative Education, n3, 1977. pp: 405-16 Antikainen, A. (2001) Is Lifelong Learning becoming a reality? The case of Finland from a comparative perspective, European Journal of Education, V36, n3, 2001.pp: 379-396. Barber, B. R. M. (1971) Science, Salience and Comparative Education, C. Bennett, J. R. Kidd, J. Kulich, (eds.) (1975) Comparative Studies in Adult Education, An Anthology, New York: Syracuse University. pp: 76-86. Bereday, G. Z. F. (1964) Comparative Method in Education, New York: Holt, Rinehart & Winston. Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1982). Qualitative research for education: an introduction to theory and methods. Massachusetts: Allyn & Bacon. Brandt, E. (2001) Lifelong Learning in Norwegian Universities, European Journal of Education, V36, n3, 2001.pp: 265-276. Brown, T. (1999) Challenging globalization as discourse and phenomenon, International Journal of Lifelong Education, V18, n1, Jan-Feb.1999. pp: 3-17. Cohen L. & L. Manion. 1994. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Μτφρ. Χ. Μητσοπούλου & Μ. Φιλοπούλου. Αθήνα: Μεταίχμιο. Cookson, P. S. (1989) International and comparative adult education, Merriam, S. B., Cunnighman, P. M., (eds.) (1989) Handbook of Adult and Continuing Education, San Francisco, Jossey Bass. pp: 70-83. Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, & Mixed Methods Approaches, 3rd Edition . Thousand Oaks, CA: Sage. [ISBN: 1412965578] De Boulay J. Williams, R. (1984). «Collecting life histories», στο R. F. Ellen (Ed) Ethnographic Research: A guide to general conduct, London: Academic Press. σελ: 247-257. Denzin, N. K. (1984). On understanding emotion. San Francisco: Jossey-Bass. Dominicé P. F. (1990). «Composing Education Biographies: Group reflection through life histories», στο J. Mezirow (Εd) Fostering critical reflection in adulthood: A guide to transformative and emancipatory learning, San Francisco: Jossey Bass. σελ: 194-214. Elias, J., & Merriam, S. B. (2005). Philosophical Foundations of Adult Education (3rd ed.). Malabar, FL: Krieger. [ISBN: 1575242540] Foss, S. K., & Waters, W. (2007). Destination Dissertation: A Traveler's Guide to a Done Dissertation . New York, NY: Rowman & Littlefield. [ISBN: 0742554406] Grace, A. P. (2000) Canadian and US adult learning (1945-1970) and the cultural politics and place of lifelong learning, International Journal of Lifelong Education, V19, n2, Mar.-Apr. 2000. pp: 141-158. Graff, G., & Birkenstein, C. (2006). They Say, I Say: The Moves That Matter in Academic Writing . New York, NY: W. W. Norton & Company. [ISBN: 0393924092] Gray, D. E. (2009). Doing Research in the Real World . Thousand Oaks, CA: Sage. [ISBN: 1847873375] Henkel, M. (2001) The UK: the home of the Lifelong Learning University? European Journal of Education, V36, n3, 2001. pp: 277-289. Hitchcock. G., & Hughes, D. (1989). Research and the teacher. London: Routledge. Jallade, J-P. (2001) From Continuing Education to Lifelong Learning in French Universities, European Journal of Education, V36, n3, 2001. pp: 291-303. Järvinen, A. (2001) VET Under Review in Finland: the impact of VET in secondary education, European Journal of Education, V36 N1, 2001. pp: 55-65. Kokosalakis, N. (2001) Lifelong Learning in Greek Universities: policies, practices and prospects, European Journal of Education, V36, n3, 2001. pp: 329-339. Leirman, W. (1996) Euro-Delphi: a comparative study on the future of adult education in 14 countries between 1993-1995, International Journal of Lifelong Education, V15, n2, Mar-Apr.1996. pp: 125-138. Lischka, I. Kehm. B. (2001) Lifelong Learning in German Universities, European Journal of Education, V36, n3, 2001.pp: 305-316. Mason, J. (1996). Qualitative researching. London: Sage. Merriam, S. B., & Simpson, E. L. (2000). A Guide to Research for Educators and Trainers of Adults (2nd ed.). Malabar, FL: Krieger. [ISBN: 1575241420]. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. London: Sage. Paul, J. L. (2005). Introduction to the Philosophies of Research and Criticism in Education and the Social Sciences . [ISBN: 0130422533] Polder, K-J. (2001) Decentralization and adult education: a case study of the Netherlands, International Journal of Lifelong Education, V20 n3, May-Jun.2001. pp: 237-252. Punch, K. (1998). Introduction to social research: quantitative and qualitative approaches. London: Sage. Schmidt, C. (2001) VET under review: a Balkan perspective from Macedonia, European Journal of Education, V36, n3, 2001. pp: 45-55. Van Manen, M. (1990). Researching lived experience: human science for an action sensitive pedagogy. Michigan: Althouse Press. Wilson, J. D. (2001) Lifelong learning in Japan – a lifeline for a ‘maturing’ society? International Journal of Lifelong Education, V20, n4, Jul.-Aug. 2001. pp: 297-313. Zarifis, G. K. & Gravani, M. N. (2013 forthcoming) (eds.): Challenging the ‘European Area of Lifelong Learning’: a critical response. Springer: Dordrecht, The Netherlands [Lifelong Learning Book Series] Zarifis, G. K. (2000) Vocational Education and Training policy development for young adults in the European Union : A thematic analysis of the EU trend of convergence towards integration, drawn from the brief presentation of the VET policies adopted in three Member States, Research in Post-Compulsory Education, V5, n1, 2000. pp: 91-114. Βάμβουκας, Μ.Ι. 2002. Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική Έρευνα και Μεθοδολογία. Αθήνα: Γρηγόρης. Δημητρόπουλος, Ε. 2001. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Επιστημονικής Έρευνας. Αθήνα: «Έλλην» Καραγεώργος, Δ. 2002. Μεθοδολογία Έρευνας στις επιστήμες της αγωγής. Μία διδακτική προσέγγιση. Αθήνα: Σαββάλας. Παρασκευόπουλος, Ι. 1993. Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας, τόμ. A΄ και Β΄, Αθήνα. Πρόκου Ε. (2009): Εκπαίδευση ενηλίκων και διά βίου μάθηση στην Ευρώπη και την Ελλάδα, Αθήνα, Διόνικος. Φίλιας, Β. 2000. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Επιστημών. Αθήνα: Gutenberg. -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: ⎼ Adult Education Quarterly: A Journal of Research and Theory ⎼ Adult Learner: The Irish Journal of Adult and Community Education ⎼ Adult Learning ⎼ International Journal of Learning and Change ⎼ International Journal of Lifelong Education ⎼ Journal of Adult and Continuing Education ⎼ Journal of Continuing Higher Education ⎼ New Directions for Adult and Continuing Education ⎼ Studies in Continuing Education ⎼ Canadian Journal of University Continuing Education ⎼ Continuing Higher Education Review ⎼ Journal of Research and Practice for Adult Literacy, Secondary, and Basic Education ⎼ New Horizons in Adult Education & Human Resource Development ⎼ Studies in the Education of Adults ⎼ Journal for Critical Education Policy Studies ⎼ Critical Questions in Education ⎼ Critical Studies in Education
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-07-2016