ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ / SPATIAL ECONOMICS
Κωδικός03ΥΓ02
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΣτυλιανή Κωστοπούλου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000823

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600035465
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 03ΥΑ02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • 03ΥΑ01 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
 • 03ΥΒ01 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους/τις φοιτητές/τριες τη θεωρητική και εμπειρική κατανόηση της λειτουργίας της οικονομίας στο χώρο, της επίδρασης του χώρου στην οικονομική συμπεριφορά και τις αποφάσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών καθώς και των επιπτώσεων των οικονομικών σχέσεων και δυναμικών στo χώρο
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιεχόμενο μαθήματος: Χωρική διάσταση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Βασικές έννοιες για το χώρο, επίδραση του χώρου στην οικονομική συμπεριφορά. Θεωρίες του τόπου εγκατάστασης της γεωργικής παραγωγής και της βιομηχανίας.. Μεταφορικά δίκτυα, κόστος μεταφοράς, κόστος παραγωγής, έσοδα και τόπος εγκατάστασης των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Χωροθετικά πρότυπα εγκατάστασης των μεγάλων επιχειρήσεων με πολυπεριφερειακή και πολυεθνική δραστηριότητα. Θεωρίες χωροθέτησης του τριτογενούς τομέα. Η πρακτική του τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και υπηρεσιών. Χώρος και νέες τεχνολογίες. Χωρική υπόσταση των πόρων: Πληθυσμός, φυσικά διαθέσιμα, ενέργεια, οικολογία. Ανάπτυξη και κατανομή των πόλεων στο χώρο. Διαδικασία αστικοποίησης. Οργάνωση του δικτύου των οικισμών. Θεωρία των κεντρικών τόπων. Πρότυπα κατανομής των πόλεων κατά μέγεθος πληθυσμού. Χωροταξική διάρθρωση των πόλεων: Θεωρίες χρήσης αστικού εδάφους. Μοντέλα εσωτερικής οργάνωσης της πόλης. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ).
Λέξεις Κλειδιά
Θεωρίες χωροθέτησης, Αστική ΟΙκονομική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις104
Φροντιστήριο30
Συγγραφή εργασίας / εργασιών13
Εξετάσεις3
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών: Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, προφορική παρουσίαση εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Λαμπριανίδης Λ., “Οικονομική Γεωγραφία, Στοιχεία Θεωρίας και εμπειρικά παραδείγματα”, έκδ. Σ. Πατάκης, Αθήνα 2001. 2. Κουρλιούρος Η., “Διαδρομές στις θεωρίες του χώρου”, έκδ. Προπομ- πός, Αθήνα 2011.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-04-2016