ΟΙΚΟΝ.ΑΝΑΠΤ.& ΜΕΓΕΝΘ.Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΙΚΟΝ.ΑΝΑΠΤ.& ΜΕΓΕΝΘ.Ι / ECONOMIC DEVELOPMENT AND GROWTH I
Κωδικός03ΥΕ01
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓρηγόριος Ζαρωτιάδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000830

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΙΚΟΝ.ΑΝΑΠΤ.& ΜΕΓΕΝΘ.Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600035470
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της οικονομικής ανάπτυξης, θα γνωρίσουν την εξέλιξη των θεωριών ανάπτυξης και υπανάπτυξης, θα κατανοήσουν τις αιτίες που προκαλούν χάσματα ανισότητας και θα συζητήσουν συγκεκριμένα πολιτικά εργαλεία υποβοήθησης της αναπτυξιακής πολιτικής υπό το πρίσμα της κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Έννοια και χαρακτηριστικά υπανάπτυξης. Επισκόπηση των κυριότερων θεωριών υπανάπτυξης, των ερμηνειών υπανάπτυξης που προσφέρουν και των δυνατοτήτων διεξόδου από αυτήν. Οικονομικές και κοινωνιολογικές θεωρίες υπανάπτυξης: θεωρίες οικονομικού δυϊσμού, εκσυγχρονιστικές θεωρίες υπανάπτυξης. Θεωρίες της μεγάλης ώθησης, του φαύλου κύκλου, του εξωτερικού εμπορίου. Ριζοσπαστικές θεωρίες ανάπτυξης και υπανάπτυξης: οι κλασικές θεωρίες του ιμπεριαλισμού, νεότερες θεωρίες ιμπεριαλισμού, θεωρίες στρουκτουραλιστικού ιμπεριαλισμού. Νεομαρξιστικές θεωρίες: θεωρίες εξάρτησης, άνισης ανταλλαγής, άνισης ανάπτυξης, θεωρία του παγκόσμιου συστήματος. Παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά, οι περιορισμοί καθώς και η συμβολή κάθε θεωρίας στη διαδικασία ανάπτυξης των χωρών. Εμπειρίες υπανάπτυξης: περιπτώσεις μελέτης χωρών και των ιδιαιτεροτήτων τους. Οι Στρατηγικές της Ισόρροπης και μη Ισόρροπης Μεγέθυνσης. Οι στρατηγικές αύξησης της απασχόλησης. Οι στρατηγικές ενάντια στη φτώχεια Η Προσέγγιση της Μεγέθυνσης με Ισότητα. Εμπόδια που Παρουσιάζονται στην Οικονομική Ανάπτυξη. Εμπειρική Διερεύνηση της Σύγκλισης των Οικονομιών. Οικονομική Ανάπτυξη και Περιβάλλον.
Λέξεις Κλειδιά
Υπανάπτυξη και Αναπτυξιακή Πολιτική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις166
Εξετάσεις2
Σύνολο168
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, κατ' οίκον εργασία, προφορική παρουσίαση εργασίας .
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Gillis M., Perkins D.H., Roemer M., Snodgras D.R., "Οικονομική της Ανάπτυξης", Εκδόσεις Gutenberg.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ρέππας Π. Α., "Οικονομική Ανάπτυξη - Θεωρίες & Στρατηγικές" Παπακωνσταντινίδης Λ., "Στρατηγική Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης", Εκδόσεις Τυπωθήτω Τσαλίκη Π., Πανεπιστημιακές σημειώσεις
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-04-2016