ΠΕΡΙΦ.ΟΙΚΟΝ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΕΡΙΦ.ΟΙΚΟΝ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι / REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT I
Κωδικός03ΥΕ02
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΣτυλιανή Κωστοπούλου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000831

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΕΡΙΦ.ΟΙΚΟΝ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600035471
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 03ΥΔ04 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 • 03ΥΔ06 ΕΙΣ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • 03ΥΑ01 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
 • 03ΥΒ01 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
 • 03ΥΔ01 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στις βασικές έννοιες και μεθόδους της περιφερειακής ανάλυσης, η κατανόηση των αιτίων δημιουργίας και των λόγων αντιμετώπισης του περιφερειακού προβλήματος και η εξοικείωση με τις κύριες θεωρίες περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικές έννοιες και περιεχόμενο της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης. Η οικονομική περιφέρεια: έννοια, χαρακτηριστικά, σχέση με τον οικονομικό χώρο. Συστήματα ταξινόμησης των περιφερειών. Ταξινόμηση του Boudeville: ομοιογενής, πολική, περιφέρεια προγραμματισμού. Ταξινόμηση βάσει του βαθμού ανάπτυξης. Μορφές, αίτια και λόγοι αντιμετώπισης του περιφερειακού προβλήματος. Οικονομίες χωρικής συγκέντρωσης. Διάχυση των τεχνολογικών καινοτομιών στο χώρο. Διαπεριφερειακή κίνηση κεφαλαίου, εργατικού δυναμικού, διαπεριφερειακό εμπόριο. Θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης: κλασικές, νεοκλασικές, κεϋνσιανές, θεωρία της «σωρευτικής αιτιότητας» του Myrdal, θεωρία των «πόλων ανάπτυξης» του Perroux. Βασικές μέθοδοι και τεχνικές περιφερειακής ανάλυσης. Συγκέντρωση, ανάλυση, ταξινόμηση περιφερειακών δεδομένων. Μέθοδοι οριοθέτησης ομοιογενών, πολικών και περιφερειών προγραμματισμού. Μέτρηση περιφερειακών ανισοτήτων. Συντελεστές συμμετοχής, εγκατάστασης, περιφερειακής ειδίκευσης. Μέθοδος εισροών εκροών, περιφερειακός πολλαπλασιαστής. Ανάλυση απόκλισης-συμμετοχής. Ανάλυση Πλεονεκτημάτων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Απειλών (S.W.O.T. Analysis).
Λέξεις Κλειδιά
θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, ή εναλλακτικά πρόοδος (ενδιάμεση εξέταση), και κατ’ οίκον εργασία, και προφορική παρουσίαση ατομικής εργασίας, και υποβολή ομαδικής εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Πολύζος Σ., “Περιφερειακή Ανάπτυξη”, έκδ. Κριτική, Αθήνα 2011. 2. Παπαδασκαλόπουλος Αθ., “Πρότυπα και Πολιτικές Περιφερειακής Ανάπτυξης”, έκδ. Διόνικος, Αθήνα 2009.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-09-2013