ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ / INVESTMENTS
Κωδικός12ΕΖ01
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Κουσενίδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000321

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης743
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπιλογής Κατεύθυνσης743

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600035569
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει τις δεξιότητες των φοιτητών στην ανάλυση και αξιολόγηση χρηματιστηριακών επενδύσεων και συλλογικών επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση θεωρητικών και πρακτικών εννοιών και στην εφαρμογή τους σε πρακτικές περιπτώσεις. Με το πέρας του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να γνωρίζει τις τεχνικές ανάλυσης επενδύσεων και τους περιορισμούς τους καθως και να μπορεί να εξηγήσει τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιαάζονται στην Ελληνική κεφαλαιαγορά.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρία Χαρτοφυλακίου. Υποδείγματα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων. Χρηματιστηριακές Αγορές και Δείκτες. Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες. Αμοιβαία Κεφάλαια. Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Ασφαλιστικά Ταμεία. Κερδοσκοπικά Κεφάλαια. Αξιολόγηση της Επίδοσης των Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Εναλλακτικές Αγορές και Προϊόντα.
Λέξεις Κλειδιά
Κίνδυνος και απόδοση, διαφοροποίηση με χαρτοφυλάκιο χρεογράφων, ΜΑΚΣ, Δείκτες Sharpe & Treynor, Συντελεστής αλφα.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις822,9
Φροντιστήριο
Εξετάσεις20,1
Σύνολο843
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Νικόλαος Φίλιππας: Αμοιβαία Κεφάλαια, Εκδόσεις Μπάμπαλος-Στυλιανίδης, Αθήνα 2010.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Zvi Bodie, Alex Kane, Alan Ma\rcus: Investments, McGraw Hill.
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-04-2016