ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ / HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Κωδικός03ΕΕ34
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΠαναγιώτης Γκορέζης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000725

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600035705
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Κατανόηση της αξίας των ΑΠ και του ρόλο της ΔΑΠ στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς, 2. Κατανόηση περιεχομένου, σημασίας και ρόλου των πολιτικών της ΔΑΠ και συγκεκριμένα των: προγραμματισμός, στελέχωση, επιμόρφωση, αξιολόγηση της απόδοσης, ανταμοιβές, επιμόρφωση και ανάπτυξη, εργασιακές σχέσεις, υγιεινή και ασφάλεια, 3. Να εφαρμόζουν τη σχετική με τη ΔΑΠ γνώση στην πράξη, 4. Να αναπτύξουν ικανότητα κριτικής και επαγωγικής σκέψης στο αντικείμενο της ΔΑΠ, 5. Να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα, 6. Να σέβονται τη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και το φυσικό περιβάλλον, 7. Να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα, και ευαισθησία σε θέματα φύλου
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η σύγχρονη προσέγγιση της Στρατηγικής Διοίκησης των Ανθρώπινων Πόρων στους οργανισμούς. Η έμφαση στον εξελισσόμενο ρόλο της Στρατηγικής Διοίκησης των Ανθρώπινων Πόρων και η διάκρισή της από την στενή έννοια της Διοίκησης του Προσωπικού προσδιορίζουν τις ενότητες που θα μελετηθούν. Δηλαδή τις λειτουργίες της στελέχωσης, της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, της αξιολόγησης της απόδοσης, της παροχής ανταμοιβών, της εξασφάλισης υγιεινών και ασφαλών συνθηκών εργασίας, και ειδικών ζητημάτων εργασιακών σχέσεων.
Λέξεις Κλειδιά
ΔΑΠ, ΣΔΑΠ, Πολικές και Πρακτικές ΔΑΠ, προσεγγίσεις στη ΔΑΠ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση power point, διαδικτύου, video cases για τη διδασκαλία Ιστοσελίδα μαθήματος στο MOODLE Επικοινωνία μέσω MOODLE και e-mail Χρήση μηχανών αναζήτησης για εξεύρεση άρθρων - πληροφοριών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές , τριες αξιολογούνται για την επίδοση τους με βάση την εργασία που θα εκπονήσουν και θα παρουσιάσουν, την παρουσίασουν, την ενεργή συμμετοχή τους στο μάθημα και την γραπτή/προφορική εξέταση τους.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Ξηροτύρη – Κουφίδου, Στ. (2010). Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Κτίζοντας τα θεμέλια για τη στρατηγική διοίκηση των ανθρώπων, εκδ. ΑΝΙΚΟΥΛΑ, 4η εκδ. Θεσσαλονίκη (Κωδ. Ευδ. 5412) 2. Παπαλεξανδρή, Ν. και Μπουραντάς, Δ. (2003). Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Εκδ. Μπένου, Αθήνα(Κωδ. Ευδ. 3606) 3. Χυτήρης, Λ. (2013). Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Εκδ. E. Αντωνακοπούλου, Αθήνα (Κωδ. Ευδ. 32998939)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Noe,R. Hollenbeck, J. Gerhart, B and Patrick Wright P. (2012). Human Resource Management, McGraw-Hill/Irwin; 8th Ed. 2. Armstrong, M. (2011). A Handbook of HRM Practice, Kogan Page, 11th Ed. 3. Price, Α. (2007). Human Resource Management in a Business Context, EMEA, 3rd ed. 4. Gueutal, Η. Stone, D.L. and Salas, E (ed). (2005). The Brave New World of eHR: Human Resources in the Digital Age. Jossey Bass, 5. Παπαλεξανδρή, Ν., Χαλκιάς, Γ. και Παναγιωτοπούλου, Λ., (2001). Συγκριτική έρευνα στις πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκδ. Μπένου, Αθήνα
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-06-2015