ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / TOURISM DEVELOPMENT
Κωδικός03ΕΕ14
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΣτυλιανή Κωστοπούλου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000835

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600035769
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 03ΥΔ04 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 • 03ΥΔ06 ΕΙΣ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 • 03ΥΑ01 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
 • 03ΥΒ01 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες τις βασικές έννοιες της τουριστικής οικονομικής, τη σημασία του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς και τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης τόσο σε τοπικό-περιφερειακό όσο και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγικές έννοιες της τουριστικής οικονομικής. Σχέση τουριστικής οικονομικής και άλλων επιστημονικών κλάδων. Εννοιολογικό περιεχόμενο και χαρακτηριστικά του τουρισμού και των τουριστών. Κατηγορίες τουρισμού: μαζικός, εναλλακτικός, ειδικών ενδιαφερόντων. Η τουριστική αγορά. Οργάνωση των τουριστικών επιχειρήσεων. Το τουριστικό προϊόν. Μάρκετιγκ, διαφήμιση τουριστικού προϊόντος. Θεωρητικές προσεγγίσεις των τουριστικών αναγκών, των κινήτρων και της τουριστικής καταναλωτικής συμπεριφοράς. Οικονομική ανάλυση της τουριστικής ζήτησης: προσδιοριστικοί παράγοντες, μέτρηση, χαρακτηριστικά. Οι κλάδοι της τουριστικής βιομηχανίας. Τουριστική προσφορά: διακρίσεις, προσδιοριστικοί παράγοντες. Οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις του τουρισμού. Οι επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον. Σχεδιασμός και διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης. Πολιτικές βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, ή εναλλακτικά κατ’ οίκον εργασία, και προφορική παρουσίαση ατομικής εργασίας, και υποβολή ομαδικής εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Λαγός Δ., “Τουριστική Οικονομική”, έκδ. Κριτική, Αθήνα 2005. 2. Βαρβαρέσος Σ., “Οικονομική του Τουρισμού”, έκδ. Προπομπός, Αθήνα 2008
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-09-2013