ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ / REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT II
Κωδικός03ΥΣ02
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΞακουστή Χρυσανθοπούλου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000915

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600035815
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 03ΥΕ02 ΠΕΡΙΦ.ΟΙΚΟΝ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι
 • 03ΥΔ06 ΕΙΣ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καλή γνώση Οικονομικών της Ανάπτυξης και Περιφερειακής Θεωρίας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους/τις φοιτητές/τριες βασικές γνώσεις σχετικά με τους στόχους, τις στρατηγικές και τα μέσα άσκησης περιφερειακής πολιτικής, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο, με την ανάλυση των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη δεκαετία του 1950. Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να κατανοούν πλήρως και να αναλύουν μοντέλα περιφερειακής πολιτικής στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιεχόμενο μαθήματος: Η αναγκαιότητα και οι στόχοι, οι στρατηγικές και τα μέσα περιφερειακής πολιτικής: επενδυτικά κίνητρα, παραγωγικές και κοινωνικές υποδομές, βιομηχανικές περιοχές, αποκέντρωση Δημόσιας Διοίκησης. Νέες κατευθύνσεις περιφερειακής πολιτικής: ο ρόλος των ΜΜΕ στην περιφερειακή ανάπτυξη, τεχνολογικές καινοτομίες. Οι περιφερειακές ανισότητες στην EE. Η περιφερειακή οικονομική πολιτική της ΕΕ: θεσμικό πλαίσιο, στόχοι και όργανα. Τα Διαρθρωτικά Ταμεία και οι μεταρρυθμίσεις τους. Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες. Περιφερειακή πολιτική της ΕΕ: Γενική επισκόπηση 1957-2013. Προγραμματική περίοδος 2014-2020. Η νέα γεωγραφία της Ευρώπης: διεύρυνση και συνοχή στην ΕΕ. Προώθηση της χωρικής συνεργασίας στην ΕΕ, δίκτυα διαπεριφερειακής συνεργασίας. Περιφερειακή διοικητική οργάνωση και περιφερειακή οικονομική πολιτική. Το σύστημα περιφερειακής διακυβέρνησης στην ΕΕ. Οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα. Η ελληνική περιφερειακή πολιτική 1950-1980: πολιτική κινήτρων και άλλα μέτρα περιφερειακής ανάπτυξης, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Η ελληνική περιφερειακή πολιτική 1980 και μετά. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και η συμβολή τους στην ελληνική περιφερειακή ανάπτυξη. Προγραμματική περίοδος 2014-2020. Μέτρα διοικητικής αποκέντρωσης και περιφερειακός προγραμματισμός.
Λέξεις Κλειδιά
Περιφερειακός προγραμματισμός, περιφερειακή οικονομική πολιτική, στρατηγική περιφερειακής ανάπτυξης, Περιφερειακή Πολιτική ΕΕ, περιφερειακές πολιτικές Ελλάδα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Εκπαιδευτικό υλικό όπως αρχεία παρουσίασης που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, πληροφορίες ή ανακοινώσεις καταχωρούνται αποκλειστικά στην εκπαιδευτική πλατφόρμα https://elearning.auth.gr . Η/Ο φοιτήτρια/ής έχει τη δυνατότητα να μεταφορτώνει και να τυπώνει τα σχετικά αρχεία από οποιονδήποτε υπολογιστή ή από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος. Η ιστοσελίδα ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες δηλώσουν το μάθημα θα εγγραφούν αυτόματα στο e-learning και θα μπορούν να λαμβάνουν σχετικές ειδοποιήσεις με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Για την πρόσβαση απαιτείται η χρήση του ιδρυματικού σας λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός για το πανεπιστημιακό e-mail)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις30
Σεμινάρια15
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων4
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων5
Εκπόνηση μελέτης (project)15
Συγγραφή εργασίας / εργασιών10
Εξετάσεις5
Σύνολο84
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, ή εναλλακτικά α) συγγραφή και προφορική παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής εργασίας, και β) εκπόνηση και προφορική παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής μελέτης (project.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Πετράκος Γ., Ψυχάρης Γ., (2016) “Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα”, Eκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2η έκδ (Εύδοξος: 59367800) Αργύρης Α., (2006) “Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική”, Eκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη (Εύδοξος: 5146) Λώλος Σ. (2009), "Οι Ελληνικές Περιφέρειες", Eκδόσεις Gutenberg (Εύδοξος: 67675) Πολύζος Σ. (2011), "Περιφερειακή Ανάπτυξη", Eκδόσεις Κριτική, Αθήνα (Εύδοξος: 7648530) Παπαδασκαλόπουλος Αθ., Χριστοφάκης Μ., 2009, "Περιφερειακός Προγραμματισμός", Β΄ Έκδοση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. Γιώτη-Παπαδάκη Ο., (2010), "Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Πολιτικές Αλληλεγγύης", 2η Αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική Αθήνα (Εύδοξος: 42851) Χριστοφάκης, Μ., 2001, "Τοπική ανάπτυξη και περιφερειακή πολιτική", Eκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. Παπαδασκαλόπουλος Αθ., (2009), "Πρότυπα και Πολιτικές Περιφερειακής Ανάπτυξης", Β΄, Eκδόσεις Διόνικος, Αθήνα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Blakely J. E., and Green Leigh N., (2010), "Planning Local Economic Development, Theory and Practice", Sage, California. Hall P., and Tewdwr-Jones Mark, (2010), "Urban and Regional Planning", Taylor and Francis, London. Konsolas N., Papadaskalopoulos A., Plaskovitis I., (2001), "Regional Development in Greece", Springer, Berlin. Stimson, R.J., Stough, R.R., Roberts, B.H., (2006), "Regional Economic Development, Analysis and Planning Strategy", Springer, Berlin. Μπαμπαλιούτας Λ., Μητσόπουλος Κ. (2013) "Ευρωπαική ολοκλήρωση και περιφερειακή πολιτική της ΕΕ", ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ, (Εύδοξος: 33093635) Λιαργκόβας Π.,Ανδρέου Γ. (2007) "Η νέα πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα", ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ (Εύδοξος: 30073) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Τ. (2009) "Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση και Εθνικό Κράτος. Περιφέρειες και Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης", ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε. (Εύδοξος: 5969) ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ, Ν., ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Θ. (2006) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ, ISBN: 960-6619-19-2, Εκδόσεις ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Εύδοξος: 281) ΠΑΠΑΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α. (2009) ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ", Εκδόσεις ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Εύδοξος: 309) ΑΡΓΥΡΗΣ Α. (2001) "Περιφερειακή οικονομική πολιτική στην Ελλάδα: 1950-1981", ISBN: 978-960-343-045-2, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε.,(Εύδοξος: 5150)
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-06-2017