ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΡΕΟΝΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΡΕΟΝΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ / Freshwater Ecology
Κωδικός214Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000124

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΡΕΟΝΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600036176
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: Έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις που αφορούν τα ρέοντα υδάτινα οικοσυστήματα, τις πηγές, τα ρυάκια, τους ποταμούς και τους χείμαρρους. Θα έχουν κατανοήσει τον κύκλο και τη κατανομή του νερού στη φύση, τη ταξινόμηση των ποταμών και των ποτάμιων ζωνών. Θα έχουν γνώσεις για τους αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες που είναι σημαντικοί για τα ρέοντα νερά, τους έμβιους οργανισμούς που τα αποικίζουν, δηλαδή το πλαγκτόν, το βένθος και τα ψάρια. Θ έχουν αποκτήσει γνώσεις για τις τροφικές αλυσίδες, τη παραγωγικότητα και το τροφισμό των ρεόντων υδάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενικά περί φυσικών νερών: κύκλος και κατανομή του νερού στη φύση, τρεχούμενα νερά (ποταμοί, ρυάκια, χείμαρροι), ταξινόμηση ποταμών, ποτάμια ζώνωση, πήγες, και εκβολές. Αβιοτικοί παράγοντες: Φυσικοί παράγοντες: Φως, Διαφάνεια, Χρώμα, Θερμοκρασία, Αιωρούμενα στερεά, Κινήσεις και ροή νερού, Κριτήρια ποιότητας νερών. Χημικοί παράγοντες: Οξυγόνο, Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο, Διοξείδιο του άνθρακα, Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH), Ηλεκτρική αγωγιμότητα, Ανιόντα, Γενικά περί αλάτων, Άλατα ανθρακικού οξέος, Αλκαλικότητα, Αλογόνα, Αλατότητα, Άζωτο, Φωσφόρος, Ασβέστιο, Ιχνοστοιχεία, Κριτήρια ποιότητας νερών. Βιοτικοί παράγοντες: Γενικά για βιοτικούς παράγοντες στα ρέοντα νερά, το Πλαγκτόν, το Φυτοπλαγκτόν, το Ζωοπλαγκτόν, τη δομή των πληθυσμών τους και τις μετακινήσεις τους και τη δυναμική τους. Ετήσιες και εποχικές μεταβολές πληθυσμών πλαγκτονικών οργανισμών, διατροφή, αναπαραγωγή. Βενθικοί οργανισμοί, Φυτοβένθος, Ζωοβένθος, διατροφή και κύκλοι ζωής. Νηκτό: Ψάρια, διατροφή και τροφικές συνήθειες, αναπαραγωγή, γονιμότητα, ηλικία και αύξηση. Τροφικές αλυσίδες, παραγωγικότητα και τροφισμός των νερών.
Λέξεις Κλειδιά
Οικολογία Εσωτερικών Νερών, Οικολογία Υδρόβιων Οργανισμών, Υδροβιολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Άσκηση Πεδίου
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Α) Κοκκινάκης Κ. Αντώνης 2008. Οικολογία Ρεόντων Υδάτων, Φοιτητικές Σημειώσεις. Β) Κουσουρής Θ. 1998. Το Νερό στη Φύση, στην Ανάπτυξη, στην Προστασία του Περιβάλλοντος.Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.ISBN:960-85952-6-6.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Α) Kokkinakis K. Antonis (2008). Ecology of running waters, Notes for Students. Β) Kousouris Th. 1998. The water in nature, in the development, and the environmental protection. National Center of Marine Research. ISBN :960-85952-6 6.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-01-2014