ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ι / Structure of Materials Laboratory I
ΚωδικόςΣΥ0501
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Βουρλιάς
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID40000898

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2016 – 2017
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600036741
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΣΥ0236 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιγραφή εννοιών κρυσταλλικού πλέγματος, κυψελίδας, κρυσταλλικών συστημάτων, δεικτών, κλασματικών συντεταγμένων, ισοδύναμων θέσεων και εξήγηση λειτουργίας διατάξεων ακτινώνΧ. ΑΣΚΗΣΗ 1. Εφαρμογές του νόμου του Bragg στην περίθλαση των ακτινών Χ. Οι μονοκρύσταλλοι ως φράγμα περίθλασης. Υπολογισμός κρυσταλλογραφικής πυκνότητας. Μέτρηση των μηκών κύματος λκα και λ ΑΣΚΗΣΗ 2. Μέγεθος ατόμων και επίδραση στο μέγεθος της κυψελίδας. Υπολογισμός μεγέθους κυψελί-δων από τις ακτίνες των ιόντων. Πειραματική επαλήθευση ορθής κυψελίδας. Εύρεση άγνωστης ακτίνας ιόντος με πείραμα περίθλασης. ΑΣΚΗΣΗ 3. Πειραματικές μέθοδοι ακτινών Χ σε πολυκρυσταλλικά υλικά. Μέθοδος Debye-Scherrer. Δεικτοδότηση διαγραμμάτων Debye. Εύρεση σταθεράς γνωστών και αγνώστων κρυσταλλικών δειγμάτων. ΑΣΚΗΣΗ 4. Πειραματικές μέθοδοι ακτινών Χ σε πολυκρυσταλλικά και άμορφα υλικά. Μέθοδος Bragg-Brentano. Ταυτοποίηση και δεικτοδότηση διαγραμμάτων Bragg-Brentano. Υπολογισμός μεγέθους συσσωματώσεων στα άμορφα υλικά. ΑΣΚΗΣΗ 5. Διαγράμματα ευτηκτικού σημείου. Στερεά διαλύματα. Καμπύλες ψύξεως. Κατασκευή δια-γράμματος φάσεων Sn-Zn.
Λέξεις Κλειδιά
Περίθλαση Ακτίνων-Χ, Νόμος του Bragg, Κρυσταλλική δομή, πλέγματα, κρυσταλλικά πλέγματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Εργαστηριακή Άσκηση
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Εισαγωγή στην Κρυσταλλοδομή, Κωνσταντίνος Καβούνης, ISBN 978-960-6706-14-1 Σημειώσεις
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
B.D. Cullity & S.R. Stock, Prentice Hall, Upper Saddle River (2001) X-Ray Diffraction: A Practical Approach, C. Suryanarayana & M. Grant Norton, Plenum Press, New York (1998)
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-11-2015